Про затвердження Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Форма типового документа, Свідоцтво, Заява від 14.01.200427
Документ 27-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.12.2012, підстава - 1151-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 січня 2004 р. № 27
Київ

Про затвердження Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 251 від 07.03.2006
№ 828 від 03.08.2011
№ 1151 від 28.11.2012}

Відповідно до статті 8 Закону України "Про кінематографію" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2004 р. № 27

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

{У тексті Положення слово "Мінкультури" замінено словом "Держкіно" згідно з Постановою КМ № 251 від 07.03.2006}

1. Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів (далі - Реєстр) ведеться з метою забезпечення:

ідентифікації суб'єктів кінематографії, що здійснюють виробництво, розповсюдження і демонстрування фільмів на професійній основі з дотриманням технічних стандартів, норм та правил у цій сфері;

аналізу структурних змін в кінематографії у разі створення, реорганізації та ліквідації суб'єктів кінематографії;

організації статистичних спостережень у сфері кінематографії;

взаємодії на єдиних методологічних засадах з базами даних інших центральних органів виконавчої влади;

гласності та відкритості інформації про суб'єкти кінематографії для заінтересованих користувачів.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про кінематографію".

3. Реєстр складається з таких розділів: виробники фільмів, розповсюджувачі фільмів, демонстратори фільмів.

4. У Реєстрі відображаються дані:

про виробництво фільмів на власній або найманій (орендованій) виробничій базі з повним технологічним циклом для виготовлення оригіналів фільмових матеріалів на кіноплівці, магнітних чи інших електронних носіях - для виробників фільмів;

про отримання права на виготовлення фільмокопій на кіноплівці, магнітних чи інших електронних носіях, продаж та передачу їх в прокат для демонстрування і для приватного (у домашніх умовах) перегляду; про умови виготовлення фільмокопій: на власній або найманій (орендованій) виробничій базі - для розповсюджувачів фільмів;

про демонстрування фільмів у призначених для цього приміщеннях - для демонстраторів фільмів.

5. Дані про суб'єкта кінематографії за напрямом його професійної кінематографічної діяльності відображаються у відповідному розділі Реєстру на підставі рішення органу управління кінематографією про внесення суб'єкта до Реєстру.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1151 від 28.11.2012}

{Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1151 від 28.11.2012}

6. Рішення про внесення до Реєстру суб'єкта кінематографії приймають:

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1151 від 28.11.2012}

Держкіно - стосовно виробників фільмів; розповсюджувачів фільмів, які отримали право на розповсюдження фільмів на всій території України;

місцеві органи управління кінематографією - стосовно розповсюджувачів фільмів, які отримали право на розповсюдження фільмів у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць; демонстраторів фільмів, які провадять свою діяльність у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

7. Для внесення до Реєстру суб'єкт кінематографії подає відповідному органу управління кінематографією заяву за зразком додатка 2 або додатка 3 (далі - заява), в якій зазначаються такі відомості:

виробниками фільмів - про наявність власної або найманої (орендованої) виробничої бази для знімання фільмів, а також про види фільмів, способи їх знімання та виготовлення оригіналів фільмових матеріалів на кіноплівці, магнітних чи інших електронних носіях;

розповсюджувачами фільмів - про наявність власної або найманої (орендованої) виробничої бази для тиражування фільмів на кіноплівці, магнітних чи інших електронних носіях; про види розповсюдження (тиражування, продаж, прокат);

демонстраторами фільмів - про прийняття в експлуатацію новозбудованого, реконструйованого або переоснащеного кінотеатру, відеозалу, кіноустановки, відеоустановки міжвідомчою комісією (копія акта).

До заяви додається копія статуту, завірена в установленому порядку, - для юридичної особи.

{Абзаци п'ятий - сьомий пункту 7 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 1151 від 28.11.2012}

8. Заява розглядається у місячний строк після її надходження з усіма документами, передбаченими пунктом 7 цього Положення.

9. За результатами розгляду заяви орган управління кінематографією приймає рішення про внесення до Реєстру суб'єкта кінематографії чи про відмову у внесенні до Реєстру.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1151 від 28.11.2012}

Суб'єкту кінематографії може бути відмовлено у внесенні до Реєстру, якщо заяву подано після набрання чинності рішенням суду про припинення його діяльності.

Рішення про відмову у внесенні до Реєстру надсилається суб'єкту кінематографії у письмовій формі із зазначенням підстав.

10. Місцеві органи управління кінематографією подають щокварталу до Держкіно інформацію про прийняті рішення стосовно внесення суб’єктів кінематографії до Реєстру для відображення даних про розповсюджувачів і демонстраторів фільмів у Реєстрі.

Датою внесення суб’єкта кінематографії до Реєстру є дата прийняття відповідним органом управління кінематографією такого рішення.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 1151 від 28.11.2012}

11. Без внесення до Реєстру провадиться діяльність:

навчальними закладами, науковими установами, творчими спілками;

телеорганізаціями, телестудіями (тільки для потреб телебачення).

12. У разі зміни найменування суб'єкта кінематографії, основних статутних положень та місцезнаходження (місця проживання) суб'єкт кінематографії повинен подати до органу управління кінематографією, що прийняв рішення про внесення до Реєстру, відповідну інформацію протягом місячного періоду з дня реєстрації зміни згідно із законодавством.

{Абзац другий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 1151 від 28.11.2012}

13. У разі припинення своєї діяльності суб’єкт кінематографії повідомляє про це в установлений у пункті 12 цього Положення строк орган управління кінематографією, що прийняв рішення про внесення такого суб’єкта до Реєстру.

Зазначений орган приймає рішення про виключення суб’єкта кінематографії з Реєстру. Датою виключення суб’єкта кінематографії з Реєстру є дата прийняття органом управління кінематографією такого рішення.

Місцеві органи управління кінематографією подають щокварталу до Держкіно інформацію про прийняття відповідних рішень.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 1151 від 28.11.2012}

{Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ № 1151 від 28.11.2012}

15. Реєстр ведеться Держкіно на паперових носіях (у вигляді журналу з пронумерованими сторінками, прошнурованого та скріпленого печаткою Держкіно) та в бездокументарній формі (у вигляді записів на електронних носіях). Форма Реєстру затверджується Держкіно.


{Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1151 від 28.11.2012}Додаток 2
до Положення

ЗАЯВА
(для юридичної особи)

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 1151 від 28.11.2012}


Додаток 3
до Положення

ЗАЯВА
(для фізичної особи - підприємця)

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 1151 від 28.11.2012}вгору