Документ 2697-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР "Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 51, ст.680 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2698-XII ( 2698-12 ) від 15.10.92, ВВР, 1992, N 51, ст.681 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 - набирає чинності з 01.01.2004 року )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону Української РСР "Про підприємництво"
( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168)
такі зміни і доповнення:
I. У статті 4:
1. Частину першу викласти в такій редакції: "Діяльність по виготовленню і реалізації наркотичних засобів,
військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин може
здійснюватися тільки державними підприємствами, а проведення
ломбардних операцій - також і повними товариствами".
2. У частині другій: абзац третій викласти в такій редакції: "виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської
вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї"; в абзаці шостому після слова "виготовлення" доповнити словом
"спирту";
доповнити частину абзацами такого змісту: "внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів
повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним
транспортом; агентування і фрахтування морського торговельного флоту; виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків
поштової оплати; посередницька діяльність з приватизаційними паперами; надання послуг по охороні державної, колективної та приватної
власності; монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів
охоронної сигналізації; видобування, виробництво й використання радіоактивних речовин
і джерел іонізуючого випромінювання, переробка та поховання
радіоактивних відходів; видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів,
виготовлення і реалізація виробів з їх використанням; збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що
містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту; виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок; проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної
енергетики, а також надання послуг по їх обслуговуванню; аудиторська діяльність; страхова діяльність; виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів та
препаратів; будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних
мереж передачі даних та документального зв'язку; будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій
супутникового зв'язку; міжнародні та міжміські поштові перевезення; обробка поштової кореспонденції; видача і прийом грошових переказів; використання радіочастот; виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю; виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та
кадастрових зйомок; виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт для
об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а
також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів,
тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів, які
виконуються на територіях, що піддаються діям сейсмічності, а
також карстоутворенню, підтопленню, просадкам другого типу,
доробці, зсувам та обвалам".
3. У частині п'ятій слово "арбітраж" замінити словами
"арбітражний суд".
( Розділ II втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
( Розділ III втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 15 жовтня 1992 року
N 2697-XIIвгору