Про порядок введення в дію Закону України "Про охорону праці"
Постанова Верховної Ради України від 14.10.19922695-XII
Документ 2695-XII, поточна редакція — Прийняття від 14.10.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про охорону праці"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 49, ст. 669 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України: прийняти рішення Уряду України, що випливають із Закону
України "Про охорону праці"; до 15 грудня 1992 року подати на розгляд Верховної Ради
України пропозиції про приведення законодавчих актів України у
відповідність із вказаним Законом; до 1 квітня 1993 року привести рішення Уряду України у
відповідність із Законом України "Про охорону праці" і забезпечити
перегляд та скасування міністерствами та іншими органами державної
виконавчої влади України їх нормативних актів, у тому числі
інструкцій та положень, що суперечать цьому Закону; забезпечити органи державного нагляду за охороною праці
службовими приміщеннями, транспортом, комп'ютерною і
обчислювальною технікою, іншими матеріально-технічними ресурсами
для забезпечення їх діяльності; до 1 січня 1994 року внести Верховній Раді України пропозиції
щодо удосконалення структури органів державного нагляду за
охороною праці.
3. Зберегти до 1 січня 1994 року за діючими технічними
інспекціями праці профспілок функції державного нагляду за
охороною праці в галузях, де він ще не здійснюється Державним
комітетом України по нагляду за охороною праці.
4. Надати Державному комітету України по нагляду за охороною
праці право роз'яснення вимог Закону України "Про охорону праці",
обов'язкових для всіх громадян, підприємств, установ і
організацій.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2695-XIIвгору