Документ 268_113, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.02.1997
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.07.1997. Подивитися в історії? )

ПРОТОКОЛ
між Державним комітетом у справах охорони державного кордону України і Державним Департаментом охорони державного кордону Грузії про взаємодію у поданні допомоги та у захисті громадян, державної та іншої власності від злочинних посягань на Чорному морі

Дата підписання:

14.02.1997

Дата набрання чинності:

04.07.1997

Державний комітет у справах охорони державного кордону України і Державний Департамент охорони державного кордону Грузії, далі - "Сторони",

керуючись положенням Конвенції ООН з морського права, традиційними дружніми відносинами, з метою розвитку співробітництва в галузі міжнародного морського права та відповідно до статті 7 Угоди між Урядом України і Урядом Грузії про співробітництво з прикордонних питань від 31 серпня 1996 року

домовились про таке:

Стаття 1

Державний комітет у справах охорони державного кордону України і Державний Департамент охорони державного кордону Грузії сповіщають усі організації та відомства своїх держав, які здійснюють пасажирське, торговельне, приватне, рибальське та військове мореплавання на Чорному морі, про підписання цього Протоколу.

Стаття 2

Беручи до уваги положення розділу 1-го, частини VII Конвенції ООН з морського права 1982 року, зокрема статей 98, 100, будь-яке судно кожної зі Сторін вживає рішучих заходів щодо подання допомоги, а в необхідних випадках і захисту громадян, державної та іншої власності обох держав від злочинних посягань у межах акваторії Чорного моря.

Стаття 3

З метою відпрацювання спільних дій для припинення терористичних актів, контролю за збереженням живих ресурсів та екологічною безпекою акваторії Сторони будуть здійснювати взаємний обмін інформацією з питань:

а) про терористичні акти, що готуються та вже відбулись;

б) збереження живих ресурсів акваторії;

в) контролю за забрудненням моря;

г) недопущення та припинення незаконного поховання в морі будь-яких відходів.

Стаття 4

Обмін цією інформацією здійснюватимуть відповідні служби Державного комітету у справах охорони державного кордону України та Державний Департамент охорони державного кордону Грузії.

Стаття 5

У разі вимушеного заходу суден Сторін у порти, підрозділи Прикордонних військ подаватимуть у межах своєї компетенції всебічну допомогу і сприяння членам екіпажів та пасажирам.

Стаття 6

За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть бути внесені зміни та доповнення.

Стаття 7

Протокол набуває чинності з моменту отримання повідомлення про завершення Сторонами внутрішньодержавних процедур і буде діяти протягом двох років.

Стаття 8

Дія Протоколу автоматично продовжується на кожний наступний рік, якщо жодна зі Сторін не заявить про своє бажання припинити дію цього Протоколу, про що вона повинна письмово повідомити другу Сторону не пізніше ніж за місяць до дня закінчення терміну дії цього Протоколу.

Складено в м. Києві 14 лютого 1997 р. у двох примірниках, кожний українською, грузинською та російською мовами, причому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні положень цього Протоколу перевага надається тексту російською мовою.

За Державний комітет
у справах охорони державного кордону
України

За Державний Департамент
охорони державного кордону
Грузії

(підпис)

(підпис)вгору