Документ 268_064, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.1997
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.07.1997. Подивитися в історії? )

               Протокол 
між Державним комітетом у справах охорони
державного кордону України і Державним Департаментом
охорони державного кордону Грузії про обмін інформацією щодо обстановки на державних кордонах та співробітництво
оперативно-розшукових органів Прикордонних
військ України і Грузії

Дата підписання: 14.02.1997 Дата набуття чинності: 04.07.1997
Державний комітет у справах охорони державного кордону
України і Державний Департамент охорони державного кордону Грузії,
далі "Сторони", відповідно до статей 6, 9 Угоди між Урядом України
і Урядом Грузії про співробітництво з прикордонних питань від 31
серпня 1996 року ( 268_009 ), з метою забезпечення надійної охорони державних кордонів
України і Грузії та підвищення рівня ефективності спільних дій в
їх охороні домовилися про таке:
Стаття 1
Для удосконалення співробітництва в обміні інформацією та
взаємодії оперативних органів Сторін у міру необхідності (але не
менш ніж один раз на рік) проводяться зустрічі керівників
оперативних органів Сторін, на яких розглядатимуться такі основні
питання: - оцінка отриманої інформації та оперативної обстановки на
кордонах, у пунктах пропуску й акваторії Чорного моря; - уточнення переліку інформації, що підлягає обміну, та
порядку взаємодії оперативних органів Сторін; - вироблення додаткових заходів щодо удосконалення
оперативного забезпечення охорони державних кордонів Сторін.
Стаття 2
Обмін інформацією між оперативними органами Сторін
здійснюється з метою забезпечення надійної охорони державних
кордонів України і Грузії відповідно до переліку, який додається
до цього Протоколу.
Стаття 3
Обмін інформацією здійснюється щокварталу, за рік та в міру
необхідності.
Стаття 4
Витрати, пов'язані з обміном інформацією, несе кожна Сторона
окремо.
Стаття 5
Основні зусилля при взаємодії оперативних органів Сторони
будуть зосереджувати на боротьбі з організованими злочинними
угрупованнями, діяльність яких пов'язана з нелегальною міграцією,
незаконним обігом зброї, наркотиків, радіоактивних та інших
небезпечних речовин, контрабандою тощо.
Стаття 6
Сторони вживатимуть додаткових заходів з метою запобігання
порушенню державних кордонів громадянами України і Грузії.
Стаття 7
В окремих випадках за взаємною згодою Сторони можуть вживати
спільних оперативних заходів щодо запобігання та припинення
протиправної діяльності на державних кордонах України і Грузії на
основі чинного законодавства, діючого на території кожної з країн.
Стаття 8
Сторони зобов'язуються не розголошувати отриману інформацію з
оперативних питань та не передавати їх без письмової згоди
Сторони, яка їх надала, іншим країнам, організаціям та окремим
особам.
Стаття 9
У разі необхідності за взаємною згодою Сторін до тексту
Протоколу та переліку можуть бути внесені зміни та доповнення.
Стаття 10
Протокол набуває чинності з моменту отримання повідомлення
про завершення Сторонами внутрішньодержавних процедур і буде діяти
протягом трьох років.
Стаття 11
Дія Протоколу автоматично продовжується на кожний наступний
рік, якщо жодна з Сторін не заявить про своє бажання припинити
його дію, про що вона повинна письмово повідомити другу Сторону не
пізніше ніж за місяць до дня закінчення строку дії цього
Протоколу.
Складено в м. Києві 14 лютого 1997 р. у двох примірниках,
кожний українською, грузинською і російською мовами, причому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні
положень цього Протоколу перевага надається тексту російською
мовою.
За Державний комітет За Державний Департамент
у справах охорони охорони державного
державного кордону кордону Грузії
Українивгору