Документ 268_046, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.02.1997

               Угода 
між Міністерством статистики України і Державним
Департаментом Грузії з соціально-економічної інформації
про співробітництво в галузі статистики

Дата підписання: 14.02.1997 Дата набуття чинності: 14.02.1997
Міністерство статистики України і Державний Департамент
Грузії з соціально-економічної інформації з метою розвитку
постійного співробітництва в галузі статистики між Україною і
Грузією, визнаючи, що це співробітництво сприятиме кращому розумінню
статистики, методології і методів збирання даних в обох країнах, з метою прийняття міжнародних стандартів у сфері застосування
класифікацій, номенклатур і систем кодування, бажаючи створити відповідні умови для досягнення
вищезазначених цілей і вважаючи, що укладення угоди про
співробітництво сприятиме здійсненню вищевикладених цілей, та визнаючи, що таке співробітництво стане складовою частиною
загальної структури міжнародного співробітництва, домовились про таке:
Стаття 1
Міністерство статистики України і Державний Департамент
Грузії з соціально-економічної інформації, які надалі іменуються
"Сторони", здійснюватимуть пряме взаємовигідне співробітництво в
галузі статистики, що базується на загальних умовах, визначених
цією Угодою.
Стаття 2
I. Сторони будуть співпрацювати у галузі статистики, беручи
до уваги такі сфери і питання: 1. Методологія і проведення статистичних обстежень. 2. Статистика підприємств (організація обстежень, створення
регістру ділової активності). 3. Система національних рахунків (СНР). 4. Інтеграція національних класифікацій з рекомендованими ООН
та іншими міжнародними організаціями. 5. Статистика торгівлі (внутрішня і зовнішня торгівля). 6. Статистика цін (споживчі і виробників). 7. Статистика будівництва та інвестицій. 8. Статистика сільського господарства. 9. Статистика життєвого рівня населення (соціальний мінімум,
межа бідності, бюджети домашніх господарств). 10. Статистика економічної діяльності населення, доходів і
заробітної плати, робочої сили. 11. Статистика зайнятості і безробіття. 12. Соціальна статистика (охорона здоров'я, житлові умови,
екологія та освіта). 13. Система розповсюдження статистичної інформації. 14. Двосторонні статистичні зіставлення, які відображають
зміни, що відбуваються в соціальному та економічному житті України
і Грузії. II. Сторони передбачатимуть і здійснюватимуть співробітництво
з інших спільно погоджених питань, які вони вважають доцільними.
Стаття 3
Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься у різних
формах, а саме: - обмін досвідом в галузі організації і методології; - обмін делегаціями Міністерства статистики України та
Державного Департаменту Грузії, експертами та спеціалістами; - організація навчальних курсів, семінарів, стажувань та
інших подібних форм; - систематичний обмін статистичними матеріалами
(публікаціями, запитальниками тощо); - проведення спільних статистичних обстежень.
Стаття 4
I. Співробітництво здійснюватиметься відповідно до річних
програм, що містять теми та методи впровадження, так само як і
форми фінансування, зміст яких може бути доповнено та змінено за
згодою двох Сторін. Відповідальність за витрати по перебуванню делегацій несе
направляюча Сторона. II. Зазначені програми співробітництва координуватимуться
офіційними особами, вказаними кожною із Сторін.
Стаття 5
Сторони здійснюватимуть співробітництво на рівні центральних
органів державної статистики і сприятимуть розвитку
співробітництва на рівні регіональних статистичних установ.
Стаття 6
I. Угода укладається строком на 3 роки і набуває чинності з
дня її підписання. Її дія буде автоматично продовжуватись на
наступні три роки, якщо жодна із Сторін не повідомить у письмовій
формі іншу Сторону не менш ніж за 6 місяців до закінчення
відповідного періоду, про свій намір не продовжувати її дію. II. Угода може бути денонсована достроково за письмовою
заявою однієї із Сторін з попередженням іншої Сторони за 6 місяців
до такої денонсації. III. За взаємною згодою Сторін в цю Угоду можуть бути внесені
зміни та доповнення, які оформляються окремим Протоколом, який є
складовою частиною цієї Угоди.
Вчинено в Києві у лютому 1997 року в двох примірниках
українською, грузинською та російською мовами, всі тексти є
автентичні. У випадку розбіжностей у тлумаченні текстів цієї Угоди
перевагу матиме текст російською мовою.
За Міністерство статистики За Державний Департамент Грузії з
України соціально-економічної інформаціївгору