Документ 268_006-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 30.03.2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Міністерством з питань внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, розміщення і біженців Грузії


Дата підписання:

30.03.2017


Дата набрання чинності для України:

30.03.2017

Міністерство з питань внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, розміщення і біженців Грузії та Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі - Сторони),

прагнучи зміцнити та надалі розвивати міжурядове співробітництво у сфері поширення досвіду та кращих практик у контексті внутрішнього переміщення осіб,

будучи переконаними, що таке співробітництво буде служити спільним інтересам і сприяти ефективному поліпшенню реагування на питання внутрішнього переміщення осіб,

керуючись Договором про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між Україною та Республікою Грузія від 13 квітня 1993 року, а також Декларацією, підписаною Президентом України та Главою держави Республіки Грузія 9 січня 1995 року,

домовились про таке:

Стаття 1

Метою цього Меморандуму є встановлення стратегічного регіонального співробітництва між Сторонами, а також формалізація взаємної підтримки.

Сторони висловлюють готовність здійснювати заходи, спрямовані на реалізацію оптимальних рішень проблем внутрішнього переміщення осіб на основі практичного досвіду, накопиченого в Грузії та Україні враховуючи відповідний контекст.

Стаття 2

Сторони згодні з тим, що вони будуть прагнути до співпраці щодо обміну інформацією відповідно до законодавств держав Сторін про найкращий досвід відповіді на внутрішнє переміщення осіб та сприятимуть передачі відповідних знань і навичок від Грузинської Сторони до Української Сторони через участь у спільних проектах, семінарах, лекціях, ознайомчих поїздках, двосторонніх або багатосторонніх зустрічах, тощо.

Стаття 3

Сторони підтримують і повністю віддані співпраці в рамках положень цього Меморандуму.

Сторони не несуть жодних фінансових зобов'язань у рамках положень цього Меморандуму.

Сторони сприятимуть розвитку співробітництва шляхом забезпечення участі вмотивованих професійних кадрів, які залучатимуться до спільних заходів та проектної діяльності і братимуть участь у семінарах, лекціях та ознайомчих поїздках.

Українська Сторона відповідно до своїх поточних потреб буде висловлювати інтерес до вивчення досвіду, а також сприятиме впровадженню в Україні кращих практик Грузинської Сторони.

Стаття 4

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і буде залишатися чинним доки Сторони не вирішать про інше. Цей Меморандум може бути змінений за згодою Сторін у письмовому вигляді.

Кожна із Сторін може припинити дію цього Меморандуму, надіславши дипломатичними каналами відповідне письмове повідомлення іншій Стороні. Цей Меморандум втратить чинність через три місяці з дати такого повідомлення.

Якщо інше не погоджено Сторонами в письмовій формі, припинення дії цього Меморандуму не впливатиме на впровадження будь-якої спільної діяльності, в рамках цього Меморандуму, а також не впливатиме на незавершену роботу.

Підписано у м. Тбілісі 30 березня 2017 року в двох примірниках, кожний українською, грузинською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цього Меморандуму, переважну силу матиме текст англійською мовою.


За Міністерство з питань
тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України

За Міністерство з питань
внутрішньо переміщених осіб
з окупованих територій,
розміщення і біженців Грузії


(підпис)

(підпис)


Вадим ЧЕРНИШ

Созар СУБАРІ
вгору