Документ 268_003-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2018
( Остання подія — Припинення дії, відбудеться 01.01.2024. Подивитися в історії? )

ПРОГРАМА
співробітництва між Міністерством культури України та Міністерством культури та спорту Грузії на 2019-2023 роки


Дата підписання:

31.05.2018


Дата набрання чинності для України:

01.01.2019

Міністерство культури України та Міністерство культури та спорту Грузії (далі - Сторони),

відповідно до положень Договору між Урядом України і Урядом Республіки Грузія про культурне співробітництво від 13 квітня 1993 р.,

керуючись прагненням розвивати дружні відносини у сфері культури та зміцнювати взаєморозуміння між народами України та Грузії,

зосереджуючись на пріоритетності невід’ємних прав особистості на культурну самобутність, свободу творчості, культурне самовираження, доступ до культурних цінностей та задоволення духовних потреб,

визнаючи рівну гідність національних культур усіх народів і прагнучи сприяти їхньому взаємозбагаченню при повазі до самобутності кожної з них,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони розвивають культурне співробітництво та обміни у сферах культури та мистецтва.

Стаття 2

Сторони обмінюються досвідом часті у програмах Європейського Союзу та Ради Європи у сфері культури, а також досвідом реалізації конвенцій ЮНЕСКО та Ради Європи, підписантами яких є Сторони.

Стаття 3

Сторони поділяють зацікавленість у розвитку культурних і креативних індустрій і відзначають важливу роль, яку відіграють культурні та креативні індустрії у забезпеченні сталого розвитку економіки держав Сторін.

Для досягнення ефективної співпраці у сфері культурних і креативних індустрій Сторони заохочують застосування різних інструментів співробітництва, які можуть включати, але не обмежуватися наступним:

- обмін і поширення інформації про політику і досвід, накопичені у сфері культурних і креативних індустрій;

- заохочення спільних проектів у сфері культурних і креативних індустрій, проведення семінарів і майстер-класів;

- обмін досвідом між посадовими особами та експертами у сфері культурних і креативних індустрій;

- участь у навчальних програмах у сферах дизайну, медіа, анімації тощо;

- інша спільна діяльність у сфері культурних і креативних індустрій за згодою Сторін.

Стаття 4

Сторони сприяють участі представників держав Сторін у комунікативних заходах, таких як круглі столи, майстер-класи та конференції, організовані на території держави іншої Сторони, присвячених питанням культури, мистецтва та міжетнічних відносин.

Стаття 5

Сторони підтримують обмін делегаціями експертів з метою поширення кращих практик культурної політики, стратегічного планування, системи фінансування культури та інших напрямів управління та менеджменту у сфері культури.

Відповідно до положень цієї Програми Сторони обмінюються делегаціями експертів у сфері культури та мистецтва, менеджерів культури і розробників культурної політики, делегаціями Міністерства культури України та Міністерства культури та спорту Грузії на основі офіційного запрошення Сторони, що приймає.

Стаття 6

Сторони сприяють участі солістів, колективів і експертів у сфері хореографії у міжнародних танцювальних фестивалях, семінарах, майстер-класах та інших заходах, що відбуваються на території держави іншої Сторони; Сторони також сприяють реалізації спільних двосторонніх і багатосторонніх проектів у цій сфері.

Стаття 7

Сторони сприяють співробітництву та обміну інформацією між українськими і грузинськими театральними установами.

Сторони сприяють встановленню прямих контактів між театрами та обміну театральними колективами, та їхній участі у міжнародних театральних фестивалях, що проводяться на територіях держав Сторін.

Стаття 8

Сторони сприяють співробітництву у сфері кінематографії, заохочують та підтримують спільне кіновиробництво.

Сторони обмінюються інформацією про міжнародні кінофестивалі, майстер-класи, дискусії та двосторонні проекти у сфері кінематографії, які проводяться на території їх держав, а також надають підтримку участі кіновиробників та фахівців держави-партнера у відповідних заходах.

Стаття 9

Сторони сприяють встановленню прямих контактів між музеями та бібліотеками обох держав.

Сторони обмінюються досвідом та інформацією щодо використання інформаційних технологій у системі управління бібліотечними та музейними фондами.

Сторони сприяють обміну інформацією про проведення міжнародних симпозіумів, семінарів та інших комунікативних заходів у цих сферах, які проходять на території України та Грузії, а також сприяють участі експертів держави-партнера у зазначених заходах.

Установи, які зацікавлені взяти участь у цих заходах, обговорюють усі питання безпосередньо з організаторами заходу.

Стаття 10

Сторони підтримують у межах своїх можливостей переклад та публікацію літературних творів українських та грузинських авторів, сприяють роботі перекладачів, а також підтримують організацію пов’язаних з цим заходів, включаючи дискусії, семінари, симпозіуми, презентації книг, перекладів та авторів.

Сторони сприяють взаємній участі у міжнародних книжкових ярмарках, літературних фестивалях та інших міжнародних літературних та книжкових мистецьких подіях, які організовуються на території держави іншої Сторони.

Стаття 11

Сторони сприяють співпраці у сфері збереження та відновлення культурної спадщини шляхом заохочення обміну досвідом, інформацією, ноу-хау, візитами фахівців і публікаціям матеріалів у цій сфері.

Сторони сприяють встановленню прямих контактів між установами та організаціями, що опікуються охороною культурної спадщини, а також сприяють обміну фахівцями у сфері культурної спадщини та їхній участі у міжнародних наукових симпозіумах, конференціях і семінарах, які проводяться в Україні та Грузії.

Стаття 12

Сторони, відповідно до чинних норм міжнародного права і національного законодавства держав Сторін, докладають зусиль до вжиття спільних заходів з метою запобігання незаконному ввезенню та вивезенню об’єктів культурної спадщини та здійснюватимуть обмін відповідною інформацією.

Стаття 13

Сторони обмінюються інформацією та досвідом у сфері створення реєстрів культурної спадщини, системи електронних послуг у сферах музейної справи, оцифровування та формування цифрової культури та національної цифрової стратегії.

Стаття 14

Сторони здійснюють співробітництво у сфері збереження культури національних меншин шляхом заохочення ініціатив української меншини в Грузії та грузинської меншини в Україні для збереження їхньої національної ідентичності.

Стаття 15

До цієї Програми можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення до цієї Програми оформлюються окремими протоколами на основі письмових домовленостей між Сторонами і становлять невід’ємну частину Програми.

Стаття 16

Будь-які спори, які можуть виникнути щодо тлумачення та у ході реалізації окремих положень цієї Програми, вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 17

Ця Програма набирає чинності з 1 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2023 року.

Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Програми шляхом направлення дипломатичними каналами письмового повідомлення іншій Стороні. Програма втратить чинність через шість місяців з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

Припинення дії цієї Програми не впливатиме на проекти, що були ініційовані під час дії цієї Програми.

Учинено у м. Київ 31 травня 2018 р. у двох примірниках, кожний українською, грузинською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень даної Програми, переважну силу матиме текст англійською мовою.


Міністерство культури України

Міністерство культури та спорту Грузії


(підпис)

(підпис)вгору