Документ 2684-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, ст.144 )

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР
"Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.654 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство"
( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону Української РСР "Про підприємництво"
( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168)
такі зміни:
1. Частину третю статті 10 викласти в такій редакції: "Суб'єкт підприємництва - юридична особа може бути визнана
арбітражним судом банкрутом у порядку, передбаченому Законом
України "Про банкрутство".
2. У статті 11: абзац третій викласти в такій редакції: "на підставі рішення суду або арбітражного суду у випадках,
передбачених законодавством України";
абзац п'ятий виключити; у зв'язку з цим абзац шостий вважати
абзацом п'ятим.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2684-XIIвгору