Документ 2681-XII, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 23.11.1992

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до Закону України
"Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 47, ст.646 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Підпункт "н" пункту 6 статті 4 Закону України "Про державне
мито" ( 1994-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 12, ст.170) доповнити абзацом такого змісту:
"за видачу приватизаційних паперів - 0,1 процента від
номінального значення приватизаційних паперів".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2681-XIIвгору