Документ 2680-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.05.2006, підстава - 3480-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 }
Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР
"Про цінні папери і фондову біржу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 47, ст.645 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону Української РСР "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 38,
ст.508) такі зміни і доповнення:
1. Статтю 1 після частини шостої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Поняття, особливі умови випуску, використання та обігу
приватизаційних паперів визначаються спеціальним законодавством
України".
2. Статтю 3 доповнити абзацом такого змісту:
"приватизаційні папери".
3. В тексті Закону слова "Української РСР", "Українській РСР"
замінити відповідно словами "України", "Україні".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2680-XIIвгору