Документ 268-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.06.2019, підстава - 525-2019-п

{Додаток 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}Додаток 28
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних відділень Антимонопольного комітету, Фонду державного майна

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

поза групою, м. Київ

за групами областей

I

II, м. Севастополь

Начальник територіального відділення Фонду державного майна

1926

1819

1712

Начальник відділу

990-1100

935-1045

880-990

Завідувач самостійного сектору

764-794

718-747

700-729

Головний експерт

729-759

700-718

683-700

Головний спеціаліст

694-724

671-700

648-677

Провідний спеціаліст

601-630

578-607

554-584

Спеціаліст I категорії

531-560

531-560

508-537

Спеціаліст II категорії

513

508

508

Спеціаліст

478

467

467

Керівні працівники і спеціалісти територіальних відділень, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів"

Керівник (голова, начальник) територіального відділення

2504

2365

2226

Заступник керівника (голови, начальника) територіального відділення

2247

2129

2001

Начальник відділу

1287-1430

1216-1359

1144-1287

Завідувач самостійного сектору

998-1033

957-992

922-957

Головний експерт

951-986

910-957

887-922

Головний спеціаліст

904-939

875-910

846-881

Провідний спеціаліст

782-817

753-788

724-759

{Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 984 від 19.07.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007}Додаток 29
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 700)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділень Казначейства, керівних працівників і спеціалістів міськрайонних, міжміських управлінь (відділів) Держземагентства, міських управлінь, відділів та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції, міських (міст обласного значення), міськрайонних (у разі їх утворення) відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції, керівних працівників і спеціалістів об’єднаних управлінь Пенсійного фонду України (у разі утворення), спеціалістів: державних фінансових інспекцій, державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця у містах (крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, об'єднаних у районах та містах державних фінансових інспекцій

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік

за групами міст

поза групою

I, об'єднана державна податкова інспекція, об'єднана у районі та місті державна фінансова інспекція, об’єднане управління Пенсійного фонду України

II

III

Начальник управління, відділу, відділення

1012-1040

1007-1034

990-1018

985-1012

979-1007

Начальник служби

895-926

890-920

883-914

878-908

726-757

Начальник управління державної податкової інспекції (об'єднаної)

913-946

902-935

891-924

858-891

825-858

Начальник самостійного відділу державної податкової інспекції (об'єднаної), головний бухгалтер державної податкової інспекції (об'єднаної)

891-924

880-913

869-902

836-869

803-836

Начальник відділу у складі управління, служби, відділення; головний бухгалтер; державний реєстратор

814-842

809-836

803-831

798-825

660-688

Завідувач самостійного сектору

700-729

689-718

677-706

665-694

642-671

Завідувач сектору у складі служби

693-725

686-719

655-686

636-668

584-616

Головний казначей, головний державний інспектор

665-694

659-689

624-654

607-636

584-613

Головний спеціаліст, провідний казначей, провідний державний інспектор

630-659

624-654

595-624

578-607

531-560

Провідний спеціаліст, старший державний інспектор

566-595

554-584

543-572

531-560

496-525

Спеціаліст I категорії

519-548

508-537

502-531

490-513

478-508

Спеціаліст II категорії

496

496

490

467

467

Спеціаліст

478

478

467

443

443

{Додаток 29 в редакції Постанови КМ № 984 від 19.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1344 від 21.09.2006; в редакції Постанови КМ № 700 від 12.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 663 від 23.07.2008, № 1064 від 30.09.2009, № 1020 від 05.10.2011, № 11 від 11.01.2012, № 67 від 08.02.2012, № 646 від 18.07.2012, № 325 від 24.04.2013, № 1055 від 16.12.2015, № 99 від 11.02.2016}


{Додаток 29-1 виключено на підставі Постанови КМ № 949 від 11.11.2015 - застосовується з 07.11.2015}Додаток 29-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників та спеціалістів міських (міст обласного значення),міськрайонних (у разі їх утворення) відділів державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік

за групами міст

поза групою

I

II

III

Начальник відділу державної виконавчої служби

850-883

828-861

817-850

801-834

773-806

Головний державний виконавець

787-822

764-799

764-799

729-764

694-729

Старший державний виконавець

729-764

705-740

705-740

670-705

659-694

Державний виконавець

659-694

659-694

659-694

653-688

653-688

Головний спеціаліст

630-659

624-654

595-624

578-607

531-560

Провідний спеціаліст

566-595

554-584

543-572

531-560

496-525

Спеціаліст I категорії

519-548

508-537

502-531

490-513

478-508

Спеціаліст II категорії

496

496

490

467

467

Спеціаліст

478

478

467

443

443

{Постанову доповнено додатком 29-2 згідно з Постановою КМ № 663 від 23.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 99 від 11.02.2016}Додаток 30
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 597)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних фінансових інспекцій у містах (крім мм. Києва та Севастополя), які здійснюють державний фінансовий контроль, головних державних фінансових інспекторів у містах, об’єднаних у районах та містах державних фінансових інспекцій та керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення державних податкових інспекцій у містах (крім мм. Києва та Севастополя) та державних податкових інспекцій (об’єднаних) ДФС

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік

поза групою

I,
об’єднана у районі та місті державна фінансова інспекція

II

III

Начальник державної фінансової інспекції, головний державний фінансовий інспектор у місті

1241

1156

1145

1070

1011

Заступник начальника державної фінансової інспекції

1115

1128

1117

1045

990

Начальник відділу у складі управління

880-913

858-891

847-880

831-864

803-836

Завідувач сектору

836-869

825-858

814-847

792-825

770-803

Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

817-852

794-829

794-829

759-794

724-759

Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

759-794

735-770

735-770

700-735

689-724

Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

689-724

689-724

689-724

683-718

683-718

Державний фінансовий інспектор, державний аудитор

677

677

677

677

677

Керівні працівники і спеціалісти, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів,
організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, ДФС

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник державної податкової інспекції

1011-1241

Заступник начальника державної податкової інспекції (об’єднаної), заступник начальника державної податкової інспекції (об’єднаної) - начальник управління (відділення)

990-1155

Начальник управління

979-1040

Начальник самостійного відділу, начальник самостійного відділення

825-946

Начальник відділу у складі управління

803-913

Завідувач сектору

770-869

Головний: державний ревізор-інспектор

724-852

Головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор

689-794

Старший: державний інспектор

683-724

Державний інспектор

677вгору