Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 березня 2011 р. N 267
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 266 ( 266-2015-п ) від 29.04.2015 }
Про внесення змін до переліків, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2006 р. N 1719 та
від 27 серпня 2010 р. N 787

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п ) (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3333), та переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями
спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 787 ( 787-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2406), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2011 р. N 267
ЗМІНИ,
що вносяться до переліків, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п )
та від 27 серпня 2010 р. N 787 ( 787-2010-п )

1. У переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п ), позицію
"0203 Гуманітарні науки" розділу "Гуманітарні науки та мистецтво"
доповнити словами і цифрами
------------------------------------------------------------------ | | |"богослов'я (теологія із |6.020304". | | | |зазначенням конфесії)* | | ------------------------------------------------------------------
2. У переліку спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2010 р. N 787 ( 787-2010-п ):
1) у розділі "Гуманітарні науки та мистецтво":
позицію "0201 Культура" доповнити словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"менеджмент |7.02010601 |менеджмент |8.02010601"; | | | |соціокультурної | |соціокультурної | | | | |діяльності | |діяльності | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
у позиції "0203 Гуманітарні науки":
слова і цифри
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"богослов'я (теологія)|7.02030103 |богослов'я (теологія) |8.02030103" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
замінити словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"богослов'я (теологія |7.02030103 |богослов'я (теологія |8.02030103"; | | | |із зазначенням | |із зазначенням | | | | |конфесії)* | |конфесії)* | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
доповнити позицію словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"філологія |7.02030307 |філологія |8.02030307"; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) у розділі "Соціальні науки, бізнес і право":
у позиції "0302 Міжнародні відносини" цифри
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | |"7.03020103" | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
замінити цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | |"7.03020301";| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "0306 Менеджмент і адміністрування" доповнити словами
і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"менеджмент |7.03060105 |менеджмент |8.03060105 | | | |інвестиційної | |інвестиційної | | | | |діяльності | |діяльності | | |------+---------------------+----------------------+-------------+----------------------+-------------| | | |управління в сфері |7.03060106 |управління в сфері |8.03060106 | | | |економічної | |економічної | | | | |конкуренції | |конкуренції | | |------+---------------------+----------------------+-------------+----------------------+-------------| | | |логістика |7.03060107 |логістика |8.03060107"; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) у розділі "Природничі науки" позицію "0401 Природничі
науки" після слів і цифр
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"медична та |7.04010109 |медична та |8.04010109" | | | |фармацевтична хімія | |фармацевтична хімія | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
доповнити словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"біохімія |7.04010110 |біохімія |8.04010110"; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) у розділі "Інженерія":
у позиції "0505 Машинобудування та матеріалообробка" слова і
цифри
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"підйомно-транспортні |7.05050105 |підйомно-транспортні |8.05050105" | | | |системи і логістика | |системи і логістика | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
замінити словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"інженерія |7.05050105 |інженерія |8.05050105"; | | | |логістичних систем | |логістичних систем | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
слова і цифри
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"підйомно-транспортні,|7.05050308 |підйомно-транспортні, |8.05050308" | | | |дорожні, меліоративні | |дорожні, меліоративні | | | | |машини і обладнання | |машини і обладнання | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
замінити словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"підйомно-транспортні,|7.05050308 |підйомно-транспортні, |8.05050308"; | | | |дорожні, будівельні, | |дорожні, будівельні, | | | | |меліоративні | |меліоративні | | | | |машини і обладнання | |машини і обладнання | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та
зв'язок" після слів і цифр
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"інтелектуальні |7.05090203 |інтелектуальні |8.05090203" | | | |технології | |технології | | | | |мікросистемної | |мікросистемної | | | | |радіоелектронної | |радіоелектронної | | | | |техніки | |техніки | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
доповнити словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"біотехнічні та |7.05090204 |біотехнічні та |8.05090204"; | | | |медичні апарати і | |медичні апарати і | | | | |системи | |системи | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
у позиції "0517 Харчова промисловість та переробка
сільськогосподарської продукції":
слова і цифри
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"харчові технології |7.05170112 |харчові технології |8.05170112" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
замінити словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"технології харчування|7.05170112 |технології харчування |8.05170112"; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
доповнити позицію словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"технології в |7.05170113 |технології в |8.05170113"; | | | |ресторанному | |ресторанному | | | | |господарстві | |господарстві | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) у позиції "0701 Транспорт і транспортна інфраструктура"
розділу "Транспорт":
слова і цифри
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"технології робіт і |7.07010405 |технології робіт і |8.07010405" | | | |технологічне | |технологічне | | | | |обладнання морських | |обладнання морських | | | | |та річкових портів | |та річкових портів | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
замінити словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"технології робіт і |7.07010105 |технології робіт і |8.07010105"; | | | |технологічне | |технологічне | | | | |обладнання морських | |обладнання морських | | | | |та річкових портів | |та річкових портів | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
виключити слова і цифри
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | |"інтеропера- |8.07010703"; | | | | | |бельність і безпека | | | | | | |на залізничному | | | | | | |транспорті | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) у позиції "0901 Сільське господарство і лісництво" розділу
"Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції"
слова і цифри
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"бджільництво |8.09010206 |бджільництво |8.09010206" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
замінити словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"бджільництво |7.09010206 |бджільництво |8.09010206"; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) позицію "1201 Медицина" розділу "Охорона здоров'я"
доповнити словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | |"сестринська справа |8.12010006 | |------+---------------------+----------------------+-------------+----------------------+-------------| | | | | |лабораторна |8.12010007"; | | | | | |діагностика | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) розділ "Державне управління" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Державне управління | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1501 |Державне | | |державне управління |8.15010001 | | |управління*** |----------------------+-------------+----------------------+-------------| | | | | |державна служба |8.15010002 | | | |----------------------+-------------+----------------------+-------------| | | | | |управління суспільним |8.15010003 | | | | | |розвитком | | | | |----------------------+-------------+----------------------+-------------| | | | | |державне управління у |8.15010004 | | | | | |сфері національної | | | | | | |безпеки | | | | |----------------------+-------------+----------------------+-------------| | | | | |державне управління у |8.15010005 | | | | | |сфері освіти | | | | |----------------------+-------------+----------------------+-------------| | | | | |державне управління у |8.15010006 | | | | | |сфері охорони здоров'я| | | | |----------------------+-------------+----------------------+-------------| | | | | |публічна політика і |8.15010007 | | | | | |управління | | | | |----------------------+-------------+----------------------+-------------| | | | | |публічне |8.15010008 | | | | | |адміністрування | | | | |----------------------+-------------+----------------------+-------------| | | | | |місцеве самоврядування|8.15010009 | | | |----------------------+-------------+----------------------+-------------| | | | | |регіональне управління|8.15010010 | | | |----------------------+-------------+----------------------+-------------| | | | | |електронне урядування |8.15010011 | | | |----------------------+-------------+----------------------+-------------| | | | | |парламентаризм та |8.15010012"; | | | | | |парламентська | | | | | | |діяльність | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) у позиції "1801 Специфічні категорії" розділу "Специфічні
категорії":
слова і цифри
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"якість, |7.18010001" | | | | | |стандартизація та | | | | | | |сертифікація**** | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
замінити словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"якість, |7.18010010"; | | | | | |стандартизація та | | | | | | |сертифікація**** | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
слова і цифри
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"інтелектуальна |7.18010002" | | | | | |власність**** | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
замінити словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"інтелектуальна |7.18010011"; | | | | | |власність**** | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
слова і цифри
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"управління |7.18010004" | | | | | |проектами**** | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
замінити словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |"управління |7.18010013"; | | | | | |проектами**** | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
доповнити позицію словами і цифрами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | |"прикладна |8.18010024 | | | | | |економіка*** | | |------+---------------------+----------------------+-------------+----------------------+-------------| | | | | |інтеропера- |8.18010025". | | | | | |бельність і безпека на| | | | | | |залізничному | | | | | | |транспорті*** | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публікації документа