Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2010267
Документ 267-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.03.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 березня 2010 р. N 267
Київ
Про внесення змін до Регламенту
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 р. N 950 ( 950-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 54, ст. 2180; 2009 р., N 52, ст. 1789), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2010 р. N 267
ЗМІНИ,
що вносяться до Регламенту
Кабінету Міністрів України
( 950-2007-п )

1. Доповнити пункт 2 параграфа 8 підпунктом 4-1 такого
змісту:
"4-1) очолює відповідний урядовий комітет та проводить його
засідання у порядку, встановленому параграфом 36 цього
Регламенту;".
2. Доповнити параграф 12 пунктом 4 такого змісту:
"4. У разі необхідності вжиття заходів для запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій або ліквідації їх наслідків та в
інших невідкладних випадках Прем'єр-міністр може прийняти рішення
про проведення засідання Кабінету Міністрів за участю
Прем'єр-міністра, Першого віце-прем'єр-міністра,
віце-прем'єр-міністрів, Міністра економіки, Міністра фінансів,
Міністра юстиції, Міністра внутрішніх справ, Міністра оборони,
Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністра
Кабінету Міністрів.
У засіданні Кабінету Міністрів, що проводиться за участю
членів Кабінету Міністрів, зазначених в абзаці першому цього
пункту, має право брати участь будь-який член Кабінету
Міністрів.".
3. Доповнити параграф 29 після слів "комітети очолюють"
словом "Прем'єр-міністр,".вгору