Документ 267-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.04.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.04.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 25 Закону України
"Про військовий обов'язок і військову службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 24, ст.234 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину десяту статті 25 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324) викласти в такій редакції:
"10. Курсанти в разі дострокового розірвання контракту через
небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та в
разі відмови від подальшого проходження військової служби на
посадах осіб офіцерського складу після закінчення вищого
навчального закладу, а також особи офіцерського складу, які
звільняються з військової служби протягом п'яти років після
закінчення вищого військового навчального закладу або військового
навчального підрозділу вищого навчального закладу відповідно до
пунктів "е", "є", "ж", "и" частини шостої статті 26 цього Закону,
відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним
органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні
заклади, витрати, пов'язані з їх утриманням у вищому навчальному
закладі, відповідно до порядку і умов, встановлених Кабінетом
Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування
витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 квітня 2008 року
N 267-VIвгору