Про виноград та виноградне вино
Закон України від 16.06.20052662-IV
Документ 2662-IV, попередня редакція — Редакція від 15.03.2011, підстава - 3043-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про виноград та виноградне вино
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 31, ст.419 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.214 N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 }
 
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 31, ст.451 N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011, ВВР, 2011, N 33, ст.327 N 3043-VI ( 3043-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 37, ст.373 }

 
{ У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сільського господарства" у всіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" у відповідному відмінку згідно із Законом N 3043-VI ( 3043-17 ) від 17.02.2011 }

 
     Цей Закон регулює правові відносини у сфері виноградарства та виноробства України, пов'язані з веденням виноградників та виробництвом винограду, вина та інших продуктів виноробства, визначає регламентацію і контроль в цих галузях виробництва, права і обов'язки виробників, повноваження органів виконавчої влади і спрямований на посилення боротьби з фальсифікацією виноробної продукції в Україні.
 
     Дія цього Закону поширюється на юридичних та фізичних осіб, господарська діяльність яких включає виробництво, реалізацію, експорт та імпорт товарної продукції в галузі виноградарства і виноробства. Дія цього Закону не поширюється на виробників винограду і вина домашнього, призначених для власного споживання.
 
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Визначення основних термінів
 
     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
     1) виноградарсько-виноробна галузь - сукупність підприємств, організацій, науково-дослідницьких закладів, зайнятих у сфері виробництва винограду, виробництва і реалізації виноробної продукції;
 
     2) виноградарство - сукупність організаційних і технологічних прийомів розмноження, культивування і збору винограду; { Пункт 2 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     3) виноробство - сукупність організаційних і технологічних прийомів виготовлення виноробної продукції; { Пункт 3 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     4) виноградники - промислові насадження винограду для виноробства на площі понад 0,5 гектара; { Пункт 4 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     5) зрідженість виноградників - відсоткове відношення неіснуючих кущів до номінальної (розрахункової) їх кількості на даній площі;
 
     6) столові сорти винограду - сорти винограду, що вирощуються для споживання у свіжому вигляді; { Пункт 6 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     7) технічні сорти винограду - сорти винограду, призначені для виробництва виноробної продукції; { Пункт 7 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     8) гібриди прямі виробники - сорти винограду першого покоління від схрещування сортів виду Vitis vinifera з іншими видами винограду роду Vitis: Зейбель, Террас, Бако, Кастель, Кудерк, Отелло, Жакез, Клінтон, Ербемон; { Пункт 8 статті 1 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     9) районовані сорти винограду - визначені для певної зони виноградарства сорти винограду, що забезпечують найбільшу господарську ефективність виноградарства і виноробства в цій місцевості та включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;
 
     10) зона виноградарства - географічна територія України з придатними агроекологічними умовами для розведення культури винограду;
 
     11) сусло - свіжовіджатий сік, що одержують при подрібненні та пресуванні винограду чи мезги, призначений для виробництва виноматеріалів, бродіння якого здійснюється у місці переробки винограду; { Пункт 11 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     12) вино - алкогольний напій, вироблений з винограду, міцність якого набувається внаслідок спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового. Міцність вин може становити від 9 до 20 відсотків об'ємних. Органолептичні якості вина повинні відповідати природному складу винограду або відтворювати особливості, набуті внаслідок купажування чи спеціальної технологічної обробки виноматеріалів; { Пункт 12 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     13) виноробна місцевість - територія, на якій технічні сорти винограду постійно досягають цукристості у суслі не менш як 150 г/куб. дм (на території Автономної Республіки Крим - 160 г/куб. дм);
 
     14) виноматеріали виноградні - продукти первинної переробки винограду, призначені для виробництва вин та іншої виноробної продукції; { Пункт 14 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
 
     15) виноматеріали коньячні - молоді натуральні сухі виноматеріали, виготовлені з винограду у "білий" спосіб з дотриманням технологічних особливостей і призначені для виробництва спирту коньячного; { Пункт 15 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     16) виноматеріали шампанські - виноматеріали, виготовлені з регламентованих сортів винограду у "білий" спосіб за спеціальною технологією і призначені для виробництва шампанського України та ігристих вин; { Пункт 16 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
 
     17) вино газоване - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його штучного насичення діоксидом вуглецю; { Пункт 17 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     18) вино ігристе - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження, що утворюється під час бродіння сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих посудинах; { Пункт 18 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     19) шампанське України - біле ігристе вино, виготовлене шляхом його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження при вторинному бродінні шампанських виноматеріалів з використанням сахарози в герметично закритих ємностях міцністю не нижче 10,5 відсотка об'ємних одиниць. При здійсненні процесу шампанізації в пляшках з наступною трирічною витримкою ігристе вино має назву "Шампанське України класичне"; { Пункт 19 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     20) вино колекційне - спеціально відібране марочне вино, яке після закінчення встановлених строків визрівання в дубовій тарі додатково витримується в пляшках не менш як 3 роки у спеціальних сховищах з чітко визначеними параметрами витримки; { Пункт 20 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     21) вино контрольованого найменування - вино стабільно високої якості, що виробляється за спеціальною або традиційною технологією з визначених сортів винограду строго регламентованого географічного району. Походження і якість вина спеціально контролюються на всіх етапах виробництва сировини та готової продукції; { Пункт 21 статті 1 в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     22) вино кріплене - вино, одержане в результаті повного або неповного збродження цукрів сусла шляхом припинення бродіння через додавання спирту етилового ректифікованого, виготовленого з крохмале-цукровмісної сировини і продуктів переробки винограду;
 
     23) вино марочне - столове або кріплене вино вищої якості з характерними для обумовленої виноробної місцевості та сортів винограду особливостями, яке пройшло дозрівання шляхом технологічної витримки в дубовій тарі не менш як 1,5 року з моменту закладки на витримку; { Пункт 23 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }

 
{ Пункт 24 статті 1 виключено на підставі Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }

 
{ Пункт 25 статті 1 виключено на підставі Закону N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }

 
     26) вино ординарне - вино, виготовлене за загальноприйнятою технологією відповідно до державних стандартів та діючих технічних умов, яке реалізується з 1 січня року, наступного за врожаєм винограду. За спеціальними технічними умовами допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з виноматеріалів окремих сортів винограду або їх суміші і реалізуються в рік урожаю або не пізніше трьох місяців після завершення процесу бродіння сусла; { Пункт 26 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     26-1) вино ординарне витримане - вино поліпшеної якості, виготовлене за спеціальною технологією з виноматеріалів окремих сортів винограду чи їх суміші, з обов'язковою витримкою у дубовій тарі перед розливом не менше шести місяців; { Статтю 1 доповнено пунктом 26-1 згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     27) вино сортове - вино, виготовлене з винограду одного сорту. Допускається використання до 15 відсотків інших сортів винограду того ж ботанічного виду;
 
     28) вино столове - вино, виготовлене шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів, столове вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке;
 
     29) вино спеціального типу - вино, яке згідно з видовою назвою за походженням належить до традиційного типу і має особливі смакові якості, набуті в результаті спеціальної технологічної обробки виноматеріалів відповідно до свого прототипу, назву якого воно носить; { Пункт 29 статті 1 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
 
     30) купаж - суміш у певному співвідношенні різних виноматеріалів, коньячних спиртів з компонентами, встановленими технологічними інструкціями для надання вину, коньяку України типовості, забезпечення випуску стабільних за своїми органолептичними і фізико-хімічними показниками вин і коньяків України. Технологічна операція приготування купажу має назву - купажування, а вина мають назву - купажовані; { Пункт 30 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     31) витримка - тривалий технологічний процес дозрівання виноматеріалу або коньячного спирту в технологічній тарі у певних умовах, що сприяють формуванню його типовості та покращенню якості; { Пункт 31 статті 1 в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     32) фальсифікація вин, вермутів, коньяків України і бренді - умисна з корисливою метою підробка вин, вермутів, коньяків України, бренді за походженням (місцем виробництва) або їх складом шляхом додавання нешкідливих чи шкідливих для здоров'я людини речовин, а також виготовлення винних і коньячних сурогатів у процесі виробництва, транспортування, зберігання та продажу; { Пункт 32 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     33) якість вина - ступінь відповідності вина органолептичному сприйняттю і фізико-хімічним показникам, які характеризують конкретний тип (марку) вина. Оцінюється в балах за прийнятою у виноробстві системою;
 
     34) шапталізація - технологічний прийом підсолоджування сусла при виробництві столових сухих і шампанських виноматеріалів; { Статтю 1 доповнено пунктом 34 згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }

 
{ Пункт 35 статті виключено на підставі Закону N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }

 
     36) виноробна продукція - вина тихі, шампанські, ігристі та газовані, вермути, бренді, коньяки і алкогольні напої виноградного походження; { Статтю 1 доповнено пунктом 36 згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     37) підприємства первинного виноробства - підприємства, які здійснюють переробку винограду, виробництво виноматеріалів, сусла або соку консервованого, концентрату виноградного соку, займаються витримкою виноматеріалів, а також утилізацією відходів виноробства; { Статтю 1 доповнено пунктом 37 згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
 
     38) підприємства вторинного виноробства - підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів, обробкою виноматеріалів та розливом або тільки розливом вин у споживчу тару відповідно до нормативних документів; { Статтю 1 доповнено пунктом 38 згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; в редакції Законів N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     39) коньяки України - міцні алкогольні напої з характерним букетом і смаком, виготовлені шляхом купажу спиртів коньячних, отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою. Залежно від строку витримки спиртів коньячних і їх якості коньяки України поділяються на ординарні, марочні і колекційні. Коньяки України можуть випускатися під власною назвою; { Статтю 1 доповнено пунктом 39 згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; в редакції Закону N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
 
     40) спирт етиловий - спирт етиловий ректифікований, виготовлений з крохмале-цукромісткої сировини або продуктів переробки винограду шляхом їх збродження, відокремлення та очищення до визначеного стандартом вмісту інших речовин; { Статтю 1 доповнено пунктом 40 згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     41) прототип вина - тип вина, що історично склався в певних географічних регіонах внаслідок використання специфічних прийомів переробки винограду певних сортів та способів обробки мезги, сусла або виноматеріалів, який став прообразом (попередником і зразком) для виробництва відповідного типу вина в тій самій або іншій географічній зоні вирощування винограду. { Статтю 1 доповнено пунктом 41 згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
Розділ II
СИРОВИННА БАЗА ВИНОРОБСТВА
(ВИНОГРАДАРСТВО)
 
Стаття 2. Порядок опорядження та утримання виноградників
 
     Виноградні насадження технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства.
 
     Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства визначає з виділенням у натурі зони виробництва винограду. У виділених зонах регламентується сортовий склад вирощування винограду відповідно до спеціалізації району виноградарства та заявлених категорій вина.
 
     Садіння виноградників для виноробства дозволяється лише у виноробних місцевостях із застосуванням районованих або перспективних сортів винограду відповідно до проекту, який затверджений центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства. Гібриди прямі виробники, що є в насадженнях, підлягають заміні, а нерайоновані сорти підлягають заміні або районуванню протягом 15 років.
{ Частина третя статті 2 в редакції Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Сорти винограду, посаджені відповідно до проекту для випробування нових селекційних сортів винограду, за позитивних результатів сортовипробування районуються у встановленому порядку. { Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Придбаний садивний матеріал вітчизняного або іноземного походження, призначений для садіння виноградників, проходить обов'язкову сертифікацію в установах, які мають на це повноваження, та акредитацію. Ця норма не поширюється на садивний матеріал, отриманий у власних розсадниках, розміщених у зоні садіння виноградників.
{ Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Державний перепис виноградників здійснюється не менше одного разу на 10 років.
 
     Списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів, організується і проводиться центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства з обов'язковим відновленням площ виноградних насаджень.
{ Частина статті 2 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Зрідженість молодих (до 5 років) виноградників, на закладення яких та на догляд за якими використовувалися повністю державні кошти, що зумовлена недбалим доглядом за ними, розцінюється як безгосподарне використання земель, у зв'язку з чим винних осіб може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. При зрідженості понад 60 відсотків виноградники виключаються з державного реєстру, паспорт на них анулюється і державне фінансування на садіння та догляд за виноградниками припиняється. { Частина статті 2 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Стаття 3. Вимоги до якості сировини
 
     Для виробництва вин і коньяків України використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам державних стандартів. Не допускається при переробці змішування європейських сортів винограду з сортами виду Лабруска та гібридами прямими виробниками. Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва ординарних вин, бренді і коньяків України допускається використовування столових сортів винограду, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що пред'являються до винограду технічних сортів.
{ Частина перша статті 3 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Для виробництва вин допускається переробка зав'яленого на кущах винограду до цукристості в суслі не більш як 40 г/100 куб. см.
 
     Використання сушеного винограду (ізюму) для виготовлення вин забороняється. Випадки порушення цієї норми розглядаються як фальсифікація вина.
 
Розділ III
ВИРОБНИЦТВО ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ВИНОРОБСТВО)
 
{ Назва розділу III в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Стаття 4. Регламентація виноробства
 
     Виробництво виноробної продукції здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності за наявності в них ліцензії.
{ Частина перша статті 4 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Під час виробництва виноматеріалів та інших продуктів виноробства здійснюються органолептичний, хімічний і мікробіологічний контроль якості сировини і готової продукції та ведеться відповідна технологічна документація.
{ Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Підприємства, які займаються переробкою винограду, зобов'язані щорічно після завершення сезону виноробства, але не пізніше 1 грудня, надавати спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із статистики інформацію за встановленою ним формою щодо обсягів переробки винограду, виробництва виноматеріалів у груповому асортименті, використання та залишків спирту.
{ Частина третя статті 4 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства затверджує порядок ведення та форми виробничого обліку вин, технологічну документацію і нормативні документи на виробництво вин, погоджує в установленому ним порядку використання зарубіжної технологічної документації, визначає перелік необхідних для цього документів, строки і процедуру їх подання.
{ Частина четверта статті 4 в редакції Закону N 3043-VI ( 3043-17 ) від 17.02.2011 }
 
Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків,
умов їх виробництва
 
{ Назва статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва коньяків України, відповідними стандартами і технологічними інструкціями, що затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства. Для виготовлення вин і коньяків України застосовуються матеріали та речовини, дозволені для використання нормативними документами та Головним державним санітарним лікарем України.
{ Частина перша статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009; в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }

 
{ Частину другу статті 5 виключено на підставі Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

 
     Виробництво і технологічна обробка виноматеріалів дозволяються на підприємствах первинного виноробства.
{ Частина третя статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009; в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів та розливом вин у тару відповідно до нормативних документів, можуть у разі необхідності здійснювати дообробку або обробку виноматеріалів за технологічними інструкціями.
{ Частина четверта статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
 
     Вина шампанські, ігристі та газовані можуть виготовлятися у будь-якому регіоні України за місцезнаходженням виноробного підприємства.
{ Частина п'ята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Переробка винограду на виноматеріали, їх витримка та обробка, виготовлення вин і коньяків України, вермутів, бренді проводяться у спеціально обладнаних приміщеннях (цехах), використання яких для інших цілей забороняється. Не допускаються виготовлення, обробка, витримка та зберігання виноградних виноматеріалів та вин в одному приміщенні (крім розливу та експедиції) з напоями плодово-ягідними, вермутами та іншими ароматизованими напоями. { Частина шоста статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
 
     Виноматеріали, коньяки України, вермути, бренді і вина для експорту виробляють за стандартами України або згідно із законодавством країн-імпортерів на виконання конкретного замовлення.
{ Частина сьома статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Використання у вітчизняному виноробстві імпортних виноматеріалів, що не відповідають вимогам нормативних документів України, забороняється.
 
     Вина, виготовлені з імпортних виноматеріалів і за зарубіжною технологічною документацією, випускаються під їх видовою назвою із зазначенням країни походження вина та місця розливу.
{ Частина дев'ята статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Забороняється видавати за іноземні українські вина, коньяки України і суміші (купажі) з іноземними винами (виноматеріалами, коньяками, коньячними спиртами).
{ Частина десята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства затверджує нові марки виноробної продукції за поданням підприємств і організацій та на підставі висновку Центральної дегустаційної комісії виноробної промисловості. Право представляти до затвердження нові марки тихих вин і марочних коньяків України надається підприємствам і організаціям, які мають власну стабільну сировинну базу і відповідні потужності для їх виробництва.
{ Частина одинадцята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Національна академія аграрних наук України може затверджувати нові марки дослідних партій виноробної продукції, вироблених при виконанні науково-дослідних робіт, на підставі висновку дегустаційної комісії Національного інституту винограду і вина "Магарач".
{ Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Перелік необхідних для цього документів, терміни і процедури подачі, затвердження і погодження здійснюються у встановленому порядку.
{ Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
 
     Гарантійні терміни зберігання вин шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які встановлено чинними стандартами та нормативною документацією, є мінімальними термінами, протягом яких виробник несе відповідальність за невідповідність показників якості продукції нормативним вимогам, і не є термінами придатності виноробної продукції до споживання.
{ Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Виробники виноробної продукції мають право встановлювати власні гарантійні терміни зберігання окремих найменувань вин шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які перевищують мінімальні гарантійні терміни, встановлені чинними стандартами та нормативною документацію, з обов'язковою відповідальністю за відповідність їх якості нормативним вимогам. Власні гарантійні терміни повинні бути внесені у розроблені виробником технологічні інструкції на окремі найменування продукції, які затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства у встановленому порядку.
{ Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     У торгових найменуваннях вин спеціального типу видова назва доповнюється назвою місця виробництва продукції.
{ Частина статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
 
     Найменування іншим винам та новим маркам надаються відповідно до вимог положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства.
 
     При виробництві вин не допускається купажування виноматеріалів із європейських сортів винограду з виноматеріалами із сортів винограду виду Лабруска та гібридів прямих виробників. При виробництві марочних вин не допускається купажування марочних і ординарних виноматеріалів.
{ Частина статті 5 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Вина шампанські, ігристі та тихі, вермути, коньяки України і бренді, в яких після закінчення гарантійних термінів зберігання не з'явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації.
{ Частина статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

 
{ Частину статті 5 виключено на підставі Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

 
     Виготовлення етикеток для пляшок та інших елементів зовнішнього оформлення вин та коньяків України забороняється у разі відсутності у замовника - виробника виноробної продукції дозволу центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства на виробництво відповідних категорій і марок виноробної продукції, підтвердженого нотаріально завіреною копією ліцензії, що додається до контракту на друкування етикеток. { Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
 
     Стаття 6. Вино столове
 
     Вина столові виготовляються сортовими або купажованими.
{ Частина перша статті 6 в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Вина столові напівсухі та напівсолодкі виготовляються за класичною схемою з використанням виноматеріалів-недобродів або за купажною схемою з використанням виноградних цукровмісних матеріалів.
{ Статтю 6 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Не допускається випуск столових вин із вмістом спирту нижче 9 відсотків об'ємних, сортових - 9,5 і марочних - 10 відсотків об'ємних.
{ Частина статті 6 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Концентрат виноградного соку або консервоване сусло дозволяється використовувати лише в купажі столових напівсухих та напівсолодких ординарних вин з відповідним записом у свідоцтві про якість.
{ Частина статті 6 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

 
{ Частину статті 6 виключено на підставі Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

 
     Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства вправі надавати в несприятливі для визрівання винограду роки дозволи на виготовлення сухих виноматеріалів міцністю не більш як 9,5 відсотка об'ємних шляхом підсолодження сусла виноградним концентратом або цукром не більш як на 2 г/100 куб. см. Такі виноматеріали можуть використовуватися лише для виробництва вин ординарних столових сухих несортових. Перелік необхідних для цього документів, терміни і процедури подачі, затвердження і погодження встановлює Кабінет Міністрів України.
{ Частина статті 6 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Дозвіл на виготовлення сухих виноматеріалів у несприятливі для визрівання винограду роки видається безоплатно та діє протягом сезону переробки винограду. Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів приймається протягом п'яти робочих днів після надання документів центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства.
{ Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
 
     Підставами для відмови у видачі дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів у несприятливі для визрівання винограду роки є:
 
     подання неповного пакета документів, визначених у порядку видачі дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів ( 1005-2006-п ), затвердженому Кабінетом Міністрів України;
 
     виявлення в поданих документах недостовірної інформації.
{ Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
 
     Підставою для анулювання дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів у несприятливі для визрівання винограду роки є виготовлення сухих виноматеріалів в обсягах, більших ніж передбачено у дозволі.
{ Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
 
     Дозвіл на виготовлення сухих виноматеріалів анулюється та вважається недійсним з моменту прийняття рішення про його анулювання центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства.
{ Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
 
     Про використання підсолодженого сусла у виробництві вин столових робиться відповідний запис у свідоцтві про якість.
 
     Додавання спирту етилового або спиртованих виноматеріалів чи сусла (містеля) до вин столових не допускається.
 
     Стаття 7. Вино кріплене
 
     Вина кріплені залежно від вмісту спирту і цукру поділяються на міцні, десертні солодкі та десертні лікерні.
 
     Вина міцні виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту природного бродіння становить не менше 4,2 відсотка об'ємних. Вина десертні солодкі та десертні лікерні виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту природного бродіння становить не менш як 1,2 відсотка об'ємних. { Частина друга статті 7 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Вміст спирту в готових винах виноградних міцних не повинен перевищувати 20 відсотків об'ємних, десертних солодких та десертних лікерних - 17 відсотків об'ємних. { Частина третя статті 7 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Під час виготовлення вин кріплених додавати концентрат виноградного соку дозволяється лише у випадках, обумовлених технологічними інструкціями. Використання спиртованого сусла або спиртованого концентрату виноградного соку допускається лише для виготовлення вин спеціального типу. { Частина четверта статті 7 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Додавання цукру на всіх стадіях виробництва вин кріплених забороняється.
 
     Для кріплення виноматеріалів і вин дозволяється використовувати лише спирт етиловий ректифікований та спирт етиловий ректифікований виноградний, які відповідають вимогам стандартів щодо якості та безпеки для здоров'я людини.
 
     Забороняється в процесі кріплення виноматеріалів і вин додавати спирт-сирець, технічний та плодовий спирти або спирти невідомого походження.
 
     Стаття 8. Вина контрольованих найменувань за походженням
 
     Назва вин контрольованих найменувань за походженням надається кращим винам, виготовлення яких забезпечено стійкою сировинною базою і які мають високу якість протягом не менш як 5 років випуску. Всі стадії виробництва вин контрольованих найменувань за походженням повинні здійснюватися на підприємстві, розташованому у строго регламентованому географічному місці вирощування винограду. { Частина перша статті 8 в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Вина контрольованих найменувань за походженням затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства за поданням виноробних підприємств.
 
     Стаття 9. Вина колекційні
 
     Вина колекційні реалізуються в тій же пляшковій тарі, у якій витримуються, без її розкупорки і вилучення утвореного осаду.
 
     Для науково-виробничих та комерційних цілей в окремих наукових установах та на виноробних підприємствах створюється колекційний фонд зразків вин (енотеки), еталонні зразки яких є національним надбанням України.
{ Частина друга статті 9 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Порядок створення енотек, зберігання і використання зразків вин з енотек установлюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства.
 
     Стаття 10. Вина шампанські, ігристі та газовані
 
{ Назва статті 10 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Виробництво вин шампанських із вмістом спирту нижче 10,5 відсотка об'ємних, вин ігристих нижче 10,0 і вин газованих нижче 9,5 відсотка об'ємних не допускається.
{ Частина перша статті 10 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Тиск діоксиду вуглецю в пляшках з готовою продукцією в ігристих винах повинен становити не менш як 300 кПа, "Шампанського України" - не менш як 350 кПа, газованих - від 100 до 250 кПа при 20 град. C.
{ Частина друга статті 10 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Виноматеріали для виробництва вин шампанських та ігристих виготовляються з винограду певних сортів, визначених технологічними інструкціями та стандартами. { Частина третя статті 10 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Винам білим ігристим шампанізованим, виготовленим за шампанською технологією при вторинному бродінні в герметично закритих ємкостях шампанських виноматеріалів, надається назва "Шампанське України". Винам білим ігристим шампанізованим, виготовленим за шампанською технологією з трирічною витримкою вина в пляшках на дріжджах, надається назва "Шампанське України класичне". Міцність ігристих шампанізованих вин повинна бути не нижче 10,5 відсотка об'ємних.
{ Частина четверта статті 10 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Вина ігристі та газовані можуть випускатися під власною назвою.
{ Частина п'ята статті 10 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Вина ігристі з технологічною витримкою в пляшках не менш як 9 місяців належать до категорії витриманих.
 
     Вина газовані виготовляються із сухих виноматеріалів, які підсолоджуються концентратом виноградного соку, консервованим неспиртованим суслом.
{ Частина сьома статті 10 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

 
{ Частину восьму статті 10 виключено на підставі Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

 
{ Частину дев'яту статті 10 виключено на підставі Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

 
     Зовнішнє оформлення вин "Шампанське України класичне" та "Шампанське України" має відрізнятися від оформлення інших вин ігристих.
{ Частина десята статті 10 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Стаття 11. Алкогольні напої виноградного походження
{ Назва статті 11 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Ароматизовані вина - вина виноградного походження, у тому числі вермути, отримані шляхом змішування сухих та/або кріплених виноматеріалів, спиртових рослинних екстрактів, спирту етилового ректифікованого та цукру або цукровмісних матеріалів.
{ Статтю 11 доповнено новою частиною першою згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Коньяки України - міцні алкогольні напої з характерними букетом і смаком, виготовлені шляхом купажу коньячних спиртів, отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше 3 років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємкостях з дубовою клепкою. Коньяки України можуть випускатися під власною назвою.
{ Частина статті 11 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Вермути - група ароматизованих вин, отриманих шляхом купажування спеціально оброблених столових або кріплених виноградних виноматеріалів з додаванням спирту етилового ректифікованого, сахарози або цукровмісних матеріалів та спиртових настоїв (екстрактів) пряно-ароматичної сировини, до складу якої обов'язково входить полин.
{ Частина третя статті 11 в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Бренді - міцні алкогольні напої з характерним букетом і смаком, що виготовляються з витриманих у дубовій тарі або у ємностях з нержавіючої сталі з дубовою клепкою спиртів, отриманих шляхом дистиляції виноградної сировини, у спосіб доведення їх до кондицій готових напоїв пом'якшеною водою з додаванням цукрового сиропу та цукрового колеру.
{ Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Для алкогольних напоїв, що не відповідають вимогам, встановленим цим Законом для термінів "Коньяк України" та "Шампанське України", забороняється у загальній та власній назвах виробу вживати слова "Коньяк" або "Шампанське", їх однокореневі (споріднені) та співзвучні до них слова. { Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Стаття 12. Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України та бренді
 
{ Назва статті 12 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Фальсифікацією є: { Абзац перший статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     нерегламентоване застосування цукру або продуктів, що містять цукор, у тому числі виноградного походження, для штучного підвищення вмісту спирту у винах, підміна сортів винограду або зменшення терміну витримки при виготовленні вин марочних і коньяків України; { Абзац другий статті 12 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     додавання води, плодово-ягідних матеріалів, витяжок і відварів з плодів і ягід;
 
     підробка дешевих вин, вермутів, коньяків України та бренді під кращі вітчизняні або іноземні марки шляхом штучного збільшення екстрактивності, імітації кольору, аромату і смаку, а також додавання харчових або штучних речовин і есенцій; { Абзац четвертий статті 12 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     штучна ароматизація рослинними екстрактами чи запашними речовинами органічного синтезу;
 
     додавання замінників цукру (сахарину, аспартаму та інших подібних штучних речовин);
 
     виготовлення сурогатів вин і коньяків України шляхом використання виноматеріалів, вироблених екстракцією водою виноградних вичавок або ізюму; { Абзац сьомий статті 12 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     виготовлення сурогатів вин за відсутності продуктів переробки винограду;
 
     підробка вина за походженням, місцем виробництва, сортовим складом шляхом додавання виноматеріалів з гібридів прямих виробників, які не входять до затвердженого сортименту;
 
     етикетування, що не відповідає вимогам законодавства, використання інших видів дезінформації покупця при зовнішньому оформленні вин, вермутів, коньяків України і бренді; { Абзац десятий статті 12 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     вироблення фальсифікованих коньяків України з коньячного спирту, який витримано менш як 3 роки, або з коньячного спирту, термін витримки якого менше, ніж передбачено технологічною інструкцією на виробництво цього найменування коньяку;
 
     збільшення екстрактивності коньячних спиртів та коньяків шляхом додавання дубового екстракту та інших подібних речовин, а також додавання ефірних масел, есенцій, ароматизаторів та інших подібних речовин.
 
     Стаття 13. Зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на торговельних підприємствах
 
     Умови зберігання вин і коньяків України на складах і в торговельних залах повинні відповідати вимогам нормативних документів.
{ Частина перша статті 13 в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Не допускається зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на складах та їх продаж без належного зовнішнього оформлення, зазначення найменувань, походження, реквізитів виробника.
 
     Забороняється реалізація вин, вермутів, коньяків України і бренді, що втратили товарний вигляд.
 
     Постачальник вин, вермутів, коньяків України і бренді не несе відповідальності за втрату якості своєї продукції в торговельній мережі в разі порушення умов її зберігання або в разі закінчення гарантійних строків зберігання.
{ Стаття 13 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
Розділ IV
ОРГАНИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ
ГАЛУЗІ ВИНОРОБСТВА І ВИНОГРАДАРСТВА ТА
ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ
ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

 
{ Статтю 14 виключено на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

 
     Стаття 15. Відповідальність за порушення цього Закону
 
     За порушення вимог цього Закону щодо опорядження і утримання виноградників, які насаджені за рахунок державного фінансування, виробництва і за фальсифікацію вин, вермутів, коньяків України і бренді посадові особи і громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю в галузі виноградарства та виноробства, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність згідно із законодавством України. { Частина перша статті 15 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     До суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб застосовуються фінансові санкції в разі:
 
     закладання нових чи ремонту промислових насаджень винограду нерайонованими сортами за рахунок державного фінансування - штраф у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з обов'язковим розкорчуванням цих виноградників і наступним відновленням площ районованими сортами за рахунок юридичної особи. До виконання цієї вимоги припиняється державне фінансування закладання нових виноградників;
 
     зрідженості виноградників, насаджених за рахунок державного фінансування, від 10 до 15 відсотків - штраф у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, зрідженості від 15 до 20 відсотків - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з установленням термінів ліквідації зрідженості, зрідженості понад 20 відсотків - штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Органами, уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, може бути порушено питання про повне оновлення насаджень за рахунок юридичної особи;
 
     порушення правил виробництва виноробної продукції - штраф у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
     виготовлення з імпортних виноматеріалів вітчизняних марок вин без зазначення їх походження і місця розливу - штраф у розмірі від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Виручка від незаконної реалізації продукції спрямовується до державного бюджету;
 
     виготовлення і реалізації фальсифікованих вин і коньяків України, які визнаються такими згідно зі статтею 12 цього Закону, - штраф у розмірі від чотирьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Абзац шостий частини другої статті 15 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

 
{ Абзац сьомий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

 
     Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України, бренді є підставою для анулювання ліцензій на виробництво та торгівлю цією продукцією.
{ Частина третя статті 15 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
 
     Фальсифіковані вина, вермути, коньяки України, бренді конфіскуються за рішенням суду і підлягають подальшій переробці або знищенню.
{ Частина четверта статті 15 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3043-VI ( 3043-17 ) від 17.02.2011 }
 
     Прибуток, одержаний від продажу фальсифікованих вин, вермутів, коньяків України і бренді, вилучається до державного бюджету в судовому порядку органами державної податкової служби за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства.
{ Частина п'ята статті 15 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
     Розгляд справ щодо порушень вимог цього Закону здійснюється відповідними посадовими особами згідно із законом. У разі незгоди суб'єктів господарювання з рішенням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства у справі його дії можуть бути оскаржені в судовому порядку.
{ Частина шоста статті 15 в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
 
Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
 
     2. Кабінету Міністрів України:
 
     а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     б) в шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 16 червня 2005 року
N 2662-IVвгору