Документ 266/2004, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про посилення державного контролю за виробництвом
і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, забезпечення захисту життя і
здоров'я громадян

Проведений аналіз додержання законодавства щодо забезпечення
контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
засвідчив наявність серйозних недоліків у цій сфері.
За оцінками експертів, до цього часу у тіньовому обігу
знаходиться 25-30 відсотків ринку алкоголю. Більше третини
алкогольних напоїв, що реалізуються через торговельну мережу, не
відповідають вимогам щодо якості та безпеки продукції.
У зв'язку з недотриманням багатьма суб'єктами господарювання
державних стандартів і технічних умов виробництва спирту та
алкогольних напоїв, порушенням санітарних, пожежних та екологічних
норм під серйозну загрозу ставиться життя і здоров'я значної
кількості людей.
Унаслідок таких порушень лише від вживання неякісної
алкогольної продукції щорічно гине більш як 10 тисяч людей, а ще
близько 30 тисяч втрачає здоров'я.
Такий стан значною мірою пояснюється й істотними упущеннями в
системі ліцензування діяльності у сфері виробництва і обігу
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Зокрема, на сьогодні на виробництво спирту видано більш як
80 ліцензій, алкогольних напоїв - 400, на оптову торгівлю цією
продукцією - 900, а роздрібну торгівлю алкогольними напоями -
понад 96 тисяч ліцензій. У той же час кількість підприємств, що
мають відповідні умови для здійснення такої діяльності, є в
2-4 рази меншою, ніж видано ліцензій. Тільки незначна частина
підприємств має належні умови для здійснення оптової і роздрібної
торгівлі алкогольними напоями. Все це призводить до масового
надходження на ринок неякісних алкогольних виробів, виробництва і
збуту фальсифікату.
З метою забезпечення захисту життя і здоров'я громадян,
посилення державного контролю за виробництвом і обігом спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, здійснення ефективних
заходів боротьби з надходженням на внутрішній ринок
фальсифікованої та неякісної продукції, - збільшення надходжень до
державного бюджету п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів щодо
наведення порядку у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, для чого:
забезпечити неухильне додержання суб'єктами господарювання,
органами виконавчої влади законодавства, що регулює діяльність у
сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, звернувши особливу увагу на підвищення вимог до суб'єктів
господарювання державного сектора економіки, що здійснюють
діяльність у цій сфері;
посилити державний контроль за виробництвом і обігом спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, негайно реагувати на всі
виявлені випадки порушень у цій сфері, вживаючи в установленому
порядку адекватні заходи до порушників, а також до усунення причин
та умов, що сприяють таким порушенням;
розробити у місячний строк додаткові заходи протидії
незаконному виробництву і обігу спирту, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, фальсифікації таких товарів, зокрема, щодо
запобігання таким порушенням;
забезпечити протягом 2004 року запровадження підприємствами -
виробниками спирту та алкогольних напоїв систем управління якістю
та безпекою продукції відповідно до міжнародних стандартів.
2. Державній податковій адміністрації України:
активізувати роботу із запобігання і боротьби з незаконним
виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, організації здійснення систематичного контролю у цій
сфері;
провести до 1 червня 2004 року разом з Міністерством охорони
здоров'я України, Міністерством України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Державним комітетом України з нагляду
за охороною праці, Державним комітетом України з питань технічного
регулювання та споживчої політики суцільні перевірки
обгрунтованості видачі ліцензій на виробництво, оптову і роздрібну
торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами та в
разі виявлення порушень вжити в установленому порядку заходів щодо
призупинення або анулювання виданих ліцензій.
3. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству
охорони здоров'я України, Міністерству України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Службі безпеки України, Державному
комітету України з нагляду за охороною праці, Державному комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики
забезпечити обов'язкове інформування Державної податкової
адміністрації України про всі виявлені порушення законодавства у
сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів суб'єктами господарювання.
4. На часткову зміну підпункту "а" пункту 1 розділу VII
Заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним
проявам і корупції, затверджених Указом Президента України від
9 лютого 2004 року N 175 ( 175/2004 ), Державній податковій
адміністрації України вжити заходів щодо запровадження порядку
видачі ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та
тютюновими виробами, який передбачатиме розгляд заяв про видачу
таких ліцензій за поданням комісії, утвореної у складі
представників Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної
податкової адміністрації України, Державного комітету України з
нагляду за охороною праці, Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики, місцевих органів
виконавчої влади.
5. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Раду
національної безпеки і оборони України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 березня 2004 року
N 266/2004вгору