Документ 266-2011-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2011

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 4 квітня 2011 р. N 266-р
Київ
Про перерозподіл у 2011 році видатків,
передбачених Міністерству екології
та природних ресурсів
за деякими бюджетними програмами

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) здійснити перерозподіл видатків розвитку в
межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у
2011 році Міністерству екології та природних ресурсів у
спеціальному фонді державного бюджету ( 2857-17 ) в сумі:
1) 19128,33 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків за
програмою 2401270 "Комплексна реалізація державної екологічної
політики, здійснення природоохоронних заходів" та збільшення
обсягу видатків Державної екологічної інспекції для забезпечення
державного контролю за додержанням вимог природоохоронного
законодавства, зміцнення матеріально-технічної бази Державної
екологічної інспекції та її територіальних органів і погашення
кредиторської заборгованості за 2010 рік;
2) 40000 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків за
програмою 2401280 "Здійснення природоохоронних заходів,
направлених на упередження та ліквідацію наслідків негативних
природних явищ" та збільшення обсягу видатків за програмою 2407070
"Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та
сільськогосподарських угідь".
2. Забезпечити:
1) Міністерству екології та природних ресурсів погодження
перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього
розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету;
2) Міністерству фінансів після зазначеного погодження:
відкриття Державній екологічній інспекції бюджетної програми
для здійснення видатків, передбачених підпунктом 1 пункту 1 цього
розпорядження, закріплення за нею кодів програмної та
функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету;
внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вгору