Про введення в дію Закону України "Про інформацію"
Постанова Верховної Ради України від 02.10.19922658-XII
Документ 2658-XII, поточна редакція — Прийняття від 02.10.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про інформацію"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.651 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про інформацію" ( 2657-12 ) ввести в дію з
дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про інформацію" чинне законодавство України
застосовується у частині, яка не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України до 1 січня 1993 року: привести у відповідність з цим Законом постанови і
розпорядження Уряду України, що стосуються інформаційної
діяльності; забезпечити перегляд і скасування міністерствами,
державними комітетами і відомствами України їх нормативних актів,
в тому числі інструкцій, які суперечать цьому Закону.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комісію
Верховної Ради України з питань гласності та засобів масової
інформації.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м.Київ, 2 жовтня 1992 року
N 2658-XIIвгору