Документ 2657-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.11.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 61 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
щодо списання заборгованості за фінансовою допомогою,
наданою на поворотній основі
Луганському учбово-виробничому об'єднанню
Українського товариства сліпих
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 12, ст.76 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац четвертий статті 61 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2010 р., NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 395, N 32, ст. 452,
ст. 453, N 47, ст. 555; 2011 р., N 6, ст. 39, ст. 40, N 10,
ст. 66) доповнити словами і цифрами "і крім заборгованості за
фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі Луганському
учбово-виробничому об'єднанню Українського товариства сліпих за
рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів у сумі 250 тис.
гривень на створення робочих місць для інвалідів по зору".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 листопада 2010 року
N 2657-VIвгору