Документ 265/95, поточна редакція — Прийняття від 28.03.1995

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до Положення
про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії

З метою розширення можливостей для інвестування, сприяння
участі інвестиційних фондів та інвестиційних компаній у
приватизаційних процесах в Україні п о с т а н о в л я ю:
Внести до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні
компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого
1994 року N 55 ( 55/94 ) "Про інвестиційні фонди та інвестиційні
компанії" такі зміни і доповнення: 1. Абзац третій пункту 17 викласти в такій редакції: "мати в своїх активах більш як 10 відсотків цінних паперів
одного емітента, крім випадку, передбаченого абзацом сьомим пункту
23 цього Положення, та інвестувати понад 5 відсотків своїх активів
у цінні папери одного емітента, крім інвестування в облігації
внутрішніх державних позик, казначейські зобов'язання держави та
інші цінні папери, одержання доходів за якими гарантовано Урядом
України". 2. Пункт 23 доповнити новим абзацом такого змісту: "Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії мають право
тримати у своїх активах до 25 відсотків цінних паперів одного
емітента за умови їх придбання за приватизаційні папери". 3. Перше речення абзацу другого пункту 28 викласти у такій
редакції: "Інвестиційний фонд, інвестиційна компанія повинні
безпосередньо або через інвестиційного керуючого інформувати
Антимонопольний комітет України про укладені ним договори стосовно
придбання цінних паперів, в результаті якого забезпечується прямо
або через взаємні фонди інвестиційної компанії досягнення або
перевищення 10 відсотків, а у випадку, передбаченому абзацом
сьомим пункту 23 цього Положення, 25 відсотків цінних паперів
одного емітента".

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 28 березня 1995 року
N 265/95вгору