Документ 265/94-ВР, перша редакція — Прийняття від 01.12.1994
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 52, ст.456 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
1. Частину першу статті 196-1 Кримінального кодексу України
( 2002-05 ) викласти у такій редакції: "Злісне порушення правил адміністративного нагляду, якщо воно
вчинено особою, до якої двічі протягом року застосовувались
адміністративні стягнення за такі ж порушення, - карається позбавленням волі на строк від шести місяців до
двох років або виправними роботами на той же строк".
2. У Виправно-трудовому кодексі України ( 3325-07 ) статті
120 і 121 викласти у такій редакції:
"Стаття 120. Встановлення адміністративного нагляду за
особами, звільненими з місць позбавлення волі
Адміністративний нагляд встановлюється щодо осіб, зазначених
у пунктах "а" і "б" статті 3 Закону України "Про адміністративний
нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі"
( 264/94-ВР ), за постановою судді в порядку, передбаченому
статтею 5 цього ж Закону.
Стаття 121. Виконання постанови судді про встановлення та
припинення адміністративного нагляду
Постанова судді про встановлення або припинення
адміністративного нагляду надсилається судом для виконання
начальнику районного (міського) відділу (управління) внутрішніх
справ за місцем проживання особи, щодо якої встановлено або
припинено адміністративний нагляд, а у випадках, передбачених
пунктами "а" і "б" статті 3 Закону України "Про адміністративний
нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", -
начальнику виправно-трудової установи. Адміністрація виправно-трудової установи надсилає постанову
судді для виконання органу внутрішніх справ за вибраним
піднаглядним місцем проживання в день його звільнення. Постанова судді оголошується піднаглядному під розписку. При
цьому особі, щодо якої встановлено адміністративний нагляд,
роз'яснюються обов'язки піднаглядного, сповіщається про
відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду та
про встановлені щодо неї обмеження, передбачені статтями 9, 10 і
11 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами,
звільненими з місць позбавлення волі".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 грудня 1994 року
N 265/94-ВРвгору