Документ 265-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.09.2015, підстава - 625-2015-п


III. Покарання за корупцію

Мета:

ефективне виявлення та розслідування корупційних злочинів, конфіскація майна, яке було предметом злочинної діяльності або набуте внаслідок такої діяльності, забезпечення невідворотності покарання за вчинення корупційних злочинів

Очікувані результати:

1) нове законодавство щодо пошуку, арешту, конфіскації та повернення в Україну коштів та іншого майна, які були незаконно виведені за межі держави, впроваджене та ефективно застосовується фахівцями, які пройшли спеціальні тренінги;

2) спеціально утворений підрозділ забезпечує ефективне збереження вартості майна, на яке накладено арешт у справах про корупційні злочини;

3) новостворене Державне бюро розслідувань здійснює ефективне виявлення та розслідування корупційних злочинів (крім тих, що віднесені до компетенції Національного антикорупційного бюро), чим забезпечується невідворотність покарання за корупційні злочини;

4) до юридичних осіб, причетних до корупційних правопорушень, застосовуються заходи кримінально-правового характеру, які є ефективними та стримуючими;

5) законодавство та практика його застосування відповідають стандартам Робочої групи Організації економічної співпраці та розвитку з боротьби з хабарництвом в міжнародних комерційних операціях

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

1. Удосконалення законодавства щодо виявлення, розслідування корупційних злочинів та конфіскації злочинних активів

1) забезпечення внесення змін до законодавства щодо удосконалення режиму спеціальної конфіскації, зокрема імплементації Директиви ЄС від 3 квітня 2014 р. 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, усунення суперечностей в Кримінальному кодексі України щодо застосування спеціальної конфіскації, повернення в Україну активів, які є предметом злочинної діяльності або набуті внаслідок такої діяльності:


а) подання проекту закону до Кабінету Міністрів України

вересень 2015 р.

Мін’юст
Агентство
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України, зокрема проведення засідання за круглим столом з членами профільного комітету Верховної Ради України

грудень 2015 р.

-“-

Закон прийнято

-“-


в) забезпечення розроблення методичних матеріалів щодо розшуку, арешту, конфіскації доходів від корупційних злочинів, їх повернення в Україну, здійснення міжнародної співпраці із зазначених питань

лютий 2016 р.

Мін’юст
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

методичні матеріали підготовлено

-“-


г) забезпечення проведення для працівників органів системи кримінальної юстиції спеціальних тренінгів з питань ефективного розшуку, арешту, конфіскації доходів від корупційних злочинів, їх повернення в Україну, здійснення міжнародної співпраці

березень 2016 р.

Мін’юст
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національна школа суддів (за згодою)

спеціальні тренінги для фахівців, до повноважень яких належить розслідування та розгляд кримінальних справ про корупційні злочини (охоплено не менш як 90 відсотків загальної кількості працівників), проведено

-“-


2) прийняття нових правил здійснення ефективного управління коштами та майном, на які накладено арешт у кримінальному провадженні:


а) подання проекту закону до Кабінету Міністрів України

жовтень 2015 р.

Мінекономрозвитку
Мін’юст
Агентство
МВС
Мінфін
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

грудень 2015 р.

-“-

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету


в) подання проекту плану заходів з реалізації закону до Кабінету Міністрів України

протягом трьох місяців після прийняття Закону

-“-

проект плану заходів подано до Кабінету Міністрів України

-“-


3) створення Державного бюро розслідувань як органу, що здійснює заходи у сфері протидії корупції (крім тих, що належать до компетенції Національного антикорупційного бюро), у сфері протидії організованій злочинності та має право ведення досудових розслідувань злочинів у зазначених сферах, а також право досудового розслідування особливо тяжких злочинів та злочинів, вчинених працівниками органів правопорядку):


а) сприяння прийняттю Верховною Радою України Закону України “Про Державне бюро розслідувань” (реєстраційний номер 2114 від 12 лютого 2015 р.)

червень 2015 р.

Мін’юст
МВС

Закон прийнято

-“-


б) подання до Кабінету Міністрів України плану заходів з реалізації Закону України “Про Державне бюро розслідувань” та створення відповідної міжвідомчої робочої групи

протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом

Мін’юст
МВС
Мінфін

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


в) забезпечення виконання плану заходів з реалізації Закону України “Про Державне бюро розслідувань” та створення Державного бюро розслідувань

відповідно до строків, визначених у плані заходів

Кабінет Міністрів України
міжвідомча робоча група

Державне бюро розслідувань розпочало свою діяльність

-“-


4) забезпечення ефективного виконання вимог законодавства щодо застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру:


а) проведення аналізу практики застосування положень Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України

липень - вересень 2015 р.

Мін’юст
Агентство
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

аналітичний звіт підготовлено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства та практики його застосування відповідно до міжнародних стандартів

вересень - листопад 2015 р.

-“-

проект акта або пропозиції щодо коригування практики застосування законодавства підготовлено

-“-


в) забезпечення розроблення методичних матеріалів щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб

листопад - грудень 2015 р.

-“-

методичні рекомендації підготовлено

-“-


г) проведення тренінгів для працівників правоохоронних органів та суддів, а також представників бізнесу щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб

грудень 2015 р. - вересень 2017 р.

Агентство
Мін’юст
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національна школа суддів (за згодою)

тренінги (один-два тренінги на рік на область, для кожної категорії слухачів (правоохоронці, судді, представники бізнесу) проведено

-“-


5) проведення аналізу законодавства України та практики його застосування в частині відповідності Конвенції Організації економічної співпраці та розвитку про боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях та стандартам Робочої групи Організації економічної співпраці та розвитку з боротьби з хабарництвом в міжнародних комерційних операціях

червень 2016 р.

Агентство
Мін’юст
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

звіт з пропозиціями та проект змін до законодавства підготовлено

-“-


6) опрацювання за результатами аналізу питання щодо приєднання України до Конвенції Організації економічної співпраці та розвитку про боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях та Робочої групи Організації економічної співпраці та розвитку з боротьби з хабарництвом в міжнародних комерційних операціях

грудень 2016 р.

-“-

проект плану заходів щодо приєднання України до Конвенції Організації економічної співпраці та розвитку про боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях та Робочої групи Організації економічної

співпраці та розвитку з боротьби з хабарництвом в міжнародних комерційних операціях подано до Кабінету Міністрів України

-“-


7) проведення дослідження щодо корупціогенних чинників під час застосування Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, проведення їх антикорупційної експертизи. Підготовка за результатами дослідження звіту з пропозиціями та проектів відповідних нормативно-правових актів

2016 рік

Агентство
Мін’юст
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

звіт з пропозиціями та проект змін до законодавства підготовлено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги

2. Удосконалення обліку фізичних та юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення

забезпечення внесення змін до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою обліку юридичних осіб та забезпечення передачі функцій з його ведення від Мін’юсту до Агентства

грудень 2015 р. - січень 2016 р.

Агентство
Мін’юст

удосконалений Єдиний державний реєстр функціонує, його ведення здійснює Агентство

-“-

IV. Формування негативного ставлення до корупції

Мета:

формування в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, перетворення громадян на ключового носія політичної волі у сфері подолання корупції

Очікувані результати:

1) зміна уявлень громадян про корупцію та моделі поведінки, які є правильними в ситуації, коли виникають/можуть виникнути ризики корупційних проявів;

2) підвищення рівня довіри до антикорупційних та інших державних органів, уповноважених на здійснення заходів із запобігання та протидії корупції;

3) збільшення частки громадян, які добровільно інформують про вчинення корупційного правопорушення або вимагання (пропозицію, обіцянку, прохання) неправомірної вигоди;


4) зменшення рівня “віктимізації” - частки осіб, які мали корупційний досвід

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

1. Зміна суспільних уявлень про корупцію

1) проведення у 2015, 2016 і 2017 роках опитування населення з метою виявлення динаміки у сприйнятті корупції

щороку в березні

2015 рік - Мін’юст,
у подальшому - Агентство

аналітичні звіти з результатами досліджень та пропозиціями підготовлено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


2) прийняття у співпраці з інститутами громадянського суспільства плану заходів щодо комплексного розв’язання проблеми толерантного ставлення населення до корупції, орієнтованого на різні соціальні та вікові групи

липень - грудень 2015 р.

Агентство

план заходів прийнято

-“-


3) забезпечення:


а) регулярного проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування у населення несприйняття корупції як способу розв’язання проблеми

відповідно до затвердженого плану роботи

Агентство

заходи в рамках кампаній проведено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня правової свідомості населення, зокрема в частині обізнаності громадян щодо своїх прав і свобод, механізму їх реалізації та правових способів захисту

-“-

Мін’юст

комплексні заходи здійснено

-“-


в) роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі, положень законодавства про запобігання та протидію корупції, зокрема в частині визначення видів та форм корупційної поведінки, щодо моделей правильної поведінки в ситуаціях з можливими корупційними ризиками

-“-

Агентство
Мін’юст
Держкомтелерадіо
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

публічні заходи проведено, повідомлення в засобах масової інформації, інформаційні матеріали для населення у доступній формі про антикорупційне законодавство підготовлено та розповсюджено

-“-


г) проведення заходів, спрямованих на заохочення повідомлення спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти вчинення корупційних правопорушень

щороку

Агентство
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

матеріали підготовлено, інформаційні заходи проведено

-“-


4) сприяння запровадженню в загальноосвітніх навчальних закладах вивчення питань, пов’язаних з корупцією, її небезпекою та відповідальністю за корупцію, а також проведення тренінгів з питань антикорупційного законодавства для працівників таких закладів:


а) проведення дослідження з метою визначення, з якого віку і в якому обсязі доцільно включати в навчальні програми в загальноосвітніх навчальних закладах надання інформації щодо корупції

травень - грудень 2015 р.

МОН
Мін’юст
Агентство

аналітичний звіт та пропозиції підготовлено

-“-


б) підготовка методичних матеріалів для проведення тренінгів для працівників загальноосвітніх навчальних закладів

лютий 2016 р.

-“-

методичні матеріали підготовлено

-“-


в) проведення для працівників загальноосвітніх навчальних закладів тренінгів з питань антикорупційного законодавства

лютий - травень 2016 р.

МОН
Мін’юст
Агентство

підготовку працівників, які викладатимуть спеціальний курс, забезпечено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


г) запровадження вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах антикорупційного законодавства

з вересня
2016 р.

МОН

викладання спеціального курсу запроваджено

-“-

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 625 від 28.08.2015}Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Індикатори

у тому числі за роками

2015

2016

2017

1. Забезпечення ґрунтування антикорупційної політики в Україні на основі достовірних даних про корупцію, її періодичного перегляду та відповідності актуальним корупційним викликам та загрозам

1. Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Агентство) утворене

1) Агентство утворене, забезпечене фінансовими та матеріальними ресурсами, обладнаним приміщенням
2) кадровий склад апарату Агентства сформовано не менше ніж на 90 відсотків
3) працівники апарату Агентства пройшли спеціальне навчання
4) прийняті усі необхідні для функціонування Агентства акти законодавства, передбачені Програмою
5) розроблені індикатори результативності та ефективності роботи за кожним напрямом роботи Агентства на основі Закону України “Про запобігання корупції”

Агентство:
має сформований, компетентний апарат, працівники якого пройшли спеціальне навчання
здійснює аналітичну, моніторингову, нормотворчу функції у повному обсязі, що підтверджується даними щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, звіту громадської ради при Агентстві2. Агентство забезпечує ефективне виконання покладених на нього функцій у сфері антикорупційної політики

1) проведено аналіз виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки (далі - Програма) та подано інформацію Кабінетові Міністрів України (за III та IV квартали 2015 р.), яка також оприлюднена для ознайомлення громадськості
2) забезпечено здійснення заходів та досягнення запланованих індикаторів, передбачених Програмою

1) оцінка діяльності Агентства є позитивною відповідно до результатів міжнародного аудиту експертів Офісу ООН з наркотиків та злочинності та/або Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР)
2) Агентство позитивно оцінено у висновках громадської ради при Агентстві
3) Агентство користується довірою населення (протягом 2016-2017 років більше 50 відсотків населення знає та підтримує діяльність Агентства)


3. Формування антикорупційної політики здійснюється на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію

1) схвалено методику оцінки стану корупції
2) впроваджено систему аналізу корупційних ризиків у діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування
3) проведено щорічне дослідження за методикою оцінки стану корупції

1) проведено щорічні дослідження за методикою оцінки стану корупції, здійснено аналіз стану корупції, корупційних ризиків, стану виконання Програми
2) подано пропозиції Кабінетові Міністрів України (щокварталу)
3) підготовлено відповідні проекти актів, подано пропозиції Кабінету Міністрів України, Президентові України, які враховані в Антикорупційній стратегії та/або програмі з її виконання
4) проаналізовані типові корупційні ризики в діяльності органів, які затвердили антикорупційні програми
5) подані відповідні пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства
6) надані методичні рекомендації щодо усунення корупційних ризиків
7) підготовлені національні доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, які містять аналіз проблеми корупції
8) підготовлені пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства відповідно до результатів аналізу проблеми корупції
9) нова Антикорупційна стратегія розроблена на основі результатів аналізу даних про стан проблеми корупції


4. Моніторинг реалізації антикорупційної політики здійснюється системою уповноважених органів (Верховна Рада України, Національна рада з питань антикорупційної політики при Президентові України, Агентство), що забезпечує ефективне та своєчасне коригування антикорупційної політики

1) утворено Національну раду з питань антикорупційної політики при Президентові України
2) Кабінет Міністрів України розглянув питання виконання Програми за III та IV квартали 2015 р.

1) Агентство здійснює поточний моніторинг виконання Антикорупційної стратегії та програми з її виконання, щокварталу подає інформацію Кабінетові Міністрів України та оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті
2) Кабінет Міністрів України щокварталу розглядає на своїх засіданнях стан виконання Антикорупційної стратегії та програми з її виконання
3) підготовлені та схвалені національні доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики
4) за результатами парламентських слухань скориговані Антикорупційна стратегія та/або програма з її виконання, внесені зміни до актів законодавства


5. Громадськість активно залучається до формування, моніторингу та реалізації антикорупційної політики

1) представників громадськості включено до конкурсної комісії з обрання членів Агентства
2) утворена Громадська рада при Агентстві

1) Громадська рада при Агентстві здійснює свої функції, передбачені Законом України “Про запобігання корупції” (затверджує звіт про діяльність Агентства та бере участь у його роботі)
2) громадськість бере участь у парламентських слуханнях з питань ситуації щодо корупції
3) громадськість бере участь у роботі Національної ради з питань антикорупційної політики при Президентові України
4) Агентство оприлюднює інформацію про результати розгляду звернень інститутів громадянського суспільства на своєму офіційному веб-сайті у відповідному розділі

2. Забезпечення доброчесності органів законодавчої, виконавчої та судової влади шляхом впровадження ефективних антикорупційних стандартів (етичні стандарти, запобігання конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру, антикорупційні програми, викриття корупції, доступ до інформації тощо) та створення інституційного забезпечення їх дотримання

1. Інститути забезпечення доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачені Законом України “Про запобігання корупції” (стандарти етичної поведінки, запобігання та виявлення конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру), впроваджені та дотримуються такими особами

1) затверджені нові етичні стандарти для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
2) Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, створений та функціонує (в обсязі відповідно до Програми)
3) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, пройшли навчання щодо нового способу декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру
4) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обізнані з правилами врегулювання конфлікту інтересів, мають можливість отримати необхідну інформацію та консультації щодо конфлікту інтересів від Агентства
5) Агентство має статистичні дані про кількість справ, у яких надано консультації щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів, рішень, ухвалених у таких справах, виявлених фактів порушення вимог  закону щодо конфлікту інтересів, застосованих санкцій, переглянутих рішень, відшкодування шкоди, заподіяної державі, за позовами Агентства

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обізнані з етичними стандартами, дотримуються їх (відповідно до результатів досліджень, звітів Агентства), Агентство здійснює моніторинг дотримання вимог законодавства та застосування санкцій (статистичні дані Агентства)
2) система подання декларацій та Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, функціонують відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”
3) Агентство:
здійснює ефективний контроль за дотриманням вимог законодавства та перевіркою декларацій (статистичні дані щодо кількості осіб, які подали декларації, кількість декларацій, які пройшли різні види перевірок)
виявляє факти порушення вимог фінансового контролю та декларування недостовірної інформації (динаміка протягом 2016-2017 років)
за такими фактами винуваті особи притягнуті до відповідальності (динаміка протягом 2016-2017 років, види застосованих санкцій)
здійснює моніторинг способу життя, вживає заходів до притягнення до відповідальності осіб, винуватих у порушенні вимог закону (кількість проведених перевірок, фактів виявлених порушень, незаконного збагачення, ухвалених рішень щодо притягнення до відповідальності)
4) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обізнані з правилами врегулювання конфлікту інтересів, дотримуються їх (відповідно до результатів досліджень, звітів Агентства)
5) Агентство:
надає консультації щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів
здійснює моніторинг дотримання вимог закону щодо конфлікту інтересів
вносить приписи щодо врегулювання конфлікту інтересів
забезпечує застосування санкцій
звертається до суду з позовами щодо відшкодування шкоди, заподіяної державі
6) статистичні дані свідчать про щорічне зростання зазначених кількісних показників


2. Антикорупційні програми, підготовлені за результатами аналізу корупційних ризиків, затверджені та ефективно виконуються органами, визначеними Законом України “Про запобігання корупції”

1) впроваджено механізми планування та контролю локальної антикорупційної політики (антикорупційних програм) на основі результатів аналізу корупційних ризиків
2) утворено спеціальний підрозділ в Агентстві
3) прийнято необхідні нормативно-правові акти
4) розроблено методичні матеріали
5) відповідні фахівці пройшли тренінги
6) проаналізовані типові корупційні ризики в діяльності органів влади та підготовлені проекти антикорупційних програм для їх громадського обговорення
7) проведено громадські обговорення антикорупційних програм органів влади

спроможність щодо запобігання і протидії корупційним проявам у державних органах та органах місцевого самоврядування підвищена шляхом:
впровадження системи планування локальної антикорупційної політики (антикорупційних програм) на основі результатів аналізу корупційних ризиків
визначення відповідальних за виконання антикорупційних програм на рівні керівництва та структурного підрозділу органу
контролю ефективності антикорупційних програм з боку Агентства та громадськості


3. Механізми повідомлення про корупційні прояви впроваджені та використовуються

1) забезпечено можливість безпечного розкриття інформації про корупційні прояви для громадян, які повідомляють про них
2) впроваджено механізм захисту від переслідувань у зв’язку з такими повідомленнями
3) ведеться статистичний, регіональний, відомчий облік отриманих повідомлень про прояви корупції та здійснюється інформування на офіційному веб-сайті Агентства про стан їх розгляду

система повідомлень про корупційні прояви впроваджена та ефективно функціонує, що підтверджується:
статистичними даними щодо кількості таких повідомлень, виявлених порушень, притягнутих до відповідальності осіб, сум збитків, яким вдалося запобігти, або відшкодованих збитків
результатами соціологічних опитувань, які свідчать про збільшення кількості громадян, які повідомляли (готові повідомити) про корупційні прояви


4. Забезпечено прозорість фінансування політичних партій і виборчих кампаній, обмежено вплив приватного капіталу на політику

1) розроблено нові правові вимоги щодо прозорості політичних процесів та функціонування політичних партій як їх основних суб’єктів
2) нове законодавство відповідає стандартам Ради Європи (відповідно до звіту Групи держав проти корупції (GRECO)
3) наявні статистичні дані Агентства корупції щодо кількості задекларованих випадків конфлікту інтересів серед народних депутатів України та депутатів місцевих рад

1) політичні партії провадять свою діяльність за рахунок джерел, визначених законом, що контролюється незалежним механізмом та забезпечується ефективними санкціями (відповідно до статистичних даних та звіту Групи держав проти корупції (GRECO)
2) інформація про фінансування виборчих кампаній, діяльність політичних партій та парламенту є публічною відповідно до закону та стандартів Ради Європи (відповідно до звіту Групи держав проти корупції (GRECO)
3) збільшилася кількість задекларованих випадків конфлікту інтересів серед народних депутатів України та депутатів місцевих рад
4) рівень довіри до політичних партій згідно з опитуванням населення підвищився порівняно з 2014 роком (за результатами щорічного опитування населення)


5. Інститути державної служби та служби в органах місцевого самоврядування реформовані, кадровий склад оновленої публічної служби становлять особи, відібрані відповідно до нових критеріїв та стандартів

прийняті акти законодавства щодо реформи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

рівень професіоналізму та доброчесності державної служби та служби в органах місцевого самоврядування суттєво підвищився у зв’язку з оновленням кадрового складу відповідно до нових правил і процедур за результатами дослідження думки населення, експертів, публічних службовців, бізнесу та аналітичного дослідження за програмою в рамках SIGMA Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР)


6. Зменшено можливість корупційних проявів під час адміністративних процедур, державних закупівель, у діяльності державних підприємств

прийняте нове законодавство у відповідних сферах згідно з Програмою

1) знижено рівень корупційних проявів під час адміністративних процедур, що підтверджується (відповідно до щорічних досліджень Агентства):
покращенням оцінок якості надання послуг
скороченням часу отримання послуг
2) знижено рівень зловживань під час здійснення державних закупівель та посилено громадський контроль за такими закупівлями шляхом розширення переліку публічної інформації (відповідно до статистичних даних щодо виявлених порушень, сум збитків, яким вдалося запобігти, та відшкодованих збитків, осіб, притягнутих до відповідальності)
3) збільшено спроможність державних підприємств до запобігання і протидії проявам корупції шляхом запровадження нових стандартів управління та планування антикорупційних заходів, контролю за їх здійсненням (відповідно до звіту Агентства щодо прийняття та виконання антикорупційних програм державними підприємствами, визначеними за результатами аналізу ризиків корупції)


7. Збільшено потенціал у виявленні та запобіганні корупції у результаті  суттєвого розширення доступу до суспільно важливої інформації

1) прийняте нове законодавство відповідно до Програми
2) створені інструменти реалізації такого законодавства, зокрема відповідні веб-портали

1) збільшилась кількість виявлених інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації корупційних проявів з урахуванням нових можливостей доступу до інформації
2) збільшилась кількість виявлених та розслідуваних корупційних правопорушень на основі інформації, наданої громадськістю та засобами масової інформації

3. Розроблення механізму, який забезпечуватиме ефективне виявлення та розслідування корупційних злочинів, конфіскацію майна, яке було предметом злочинної діяльності або набуте внаслідок такої діяльності, притягнення до відповідальності за вчинення корупційних злочинів

1. Нове законодавство щодо пошуку, забезпечення накладення арешту, конфіскації та повернення в Україну коштів та іншого майна, які були незаконно виведені за межі держави, впроваджене та ефективно застосовується фахівцями, які пройшли спеціальні тренінги
2. Спеціально утворений підрозділ забезпечує ефективне збереження вартості майна, на яке накладено арешт у справах про корупційні злочини
3. Новоутворене Державне бюро розслідувань здійснює ефективне виявлення та розслідування корупційних злочинів (крім віднесених до компетенції Національного антикорупційного бюро), чим забезпечується невідворотність покарання за корупційні злочини
4. До юридичних осіб, причетних до корупційних правопорушень, застосовуються ефективні заходи кримінально-правового характеру
5. Законодавство та практика його застосування відповідають стандартам Робочої групи з хабарництва Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР)

1) нове законодавство прийняте, фахівці пройшли навчання
2) спеціальний підрозділ утворений та укомплектований
3) внесені зміни до актів законодавства, скориговано практику роботи органів досудового слідства, прокуратури та суду, що створить умови для прийняття судових рішень щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб, причетних до корупційних правопорушень

1) збільшилася вартість майна, конфіскованого за рішеннями суду у справах про корупційні злочини
2) збільшилася вартість майна, на яке накладено арешт у справах про корупційні злочини, менеджмент яким здійснює спеціальний підрозділ
3) Державне бюро розслідувань утворене та розпочало свою діяльність, статистичні показники діяльності зазначеного Бюро перевищують відповідні показники органів, які здійснювали досудове розслідування відповідних злочинів до передачі підслідності Державному бюро розслідувань
4) кількість судових рішень щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб, причетних до корупційних правопорушень, збільшилася
5) національне законодавство узгоджене із стандартами Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), що підтверджено звітом зазначеної міжнародної організації
залучення України до роботи у рамках Робочої групи з хабарництва Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР)

4. Формування в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, перетворення громадянина на ключового носія політичної волі у сфері подолання корупції

1. Змінилося уявлення громадян про корупцію та моделі поведінки, які є правильними у ситуації, коли виникають (можуть виникнути) ризики корупційних проявів
2. Підвищився рівень довіри до антикорупційних та інших державних органів, уповноважених на здійснення заходів із запобігання та протидії корупції
3. Збільшилася частка громадян, які добровільно інформують про вчинення корупційного правопорушення або вимагання (пропозицію, обіцянку, прохання) неправомірної вигоди
4. Зменшилася частка осіб, які мали корупційний досвід


щороку порівняно з 2015 роком збільшується частка осіб, які:
довіряють антикорупційним та іншим державним органам, уповноваженим на здійснення заходів із запобігання та протидії корупції
усвідомлюють, що таке корупція та її наслідки
не сприймають корупцію як спосіб розв’язання проблеми
добровільно інформують про вчинення корупційного правопорушення або вимагання (пропозицію, обіцянку, прохання) неправомірної вигоди
не мали корупційного досвідувгору