Документ 265-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.09.2015, підстава - 625-2015-п


II. Запобігання корупції

Мета:

забезпечення доброчесності законодавчої, виконавчої та судової гілок влади шляхом впровадження ефективних антикорупційних стандартів (етичні стандарти, запобігання конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру, антикорупційні програми, викриття корупції, доступ до інформації тощо) та створення інституціонального забезпечення їх дотримання

Очікувані результати:

1) інститути забезпечення доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України “Про запобігання корупції” (стандарти етичної поведінки, запобігання та виявлення конфлікту інтересів, декларування), запроваджено;

2) антикорупційні програми, підготовлені на основі аналізу корупційних ризиків, затверджені та ефективно виконуються в усіх органах, визначених Законом України “Про запобігання корупції”;

3) механізми повідомлень про корупційні прояви впроваджені та використовуються;

4) забезпечено прозорість партійних фінансів і політичної діяльності, обмежено вплив приватного капіталу на політику;

5) інститути державної служби та служби в органах місцевого самоврядування реформовано, кадровий склад оновленої публічної служби становлять особи, відібрані відповідно до нових критеріїв та стандартів;

6) зменшено можливості для корупційних проявів під час адміністративних процедур, державних закупівель, у діяльності державних підприємств;

7) збільшено потенціал у виявленні та запобіганні корупції шляхом значного розширення доступу до суспільно важливої інформації

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

Запобігання корупції в представницьких органах влади

1. Створення прозорих засад фінансування проведення виборів, діяльності політичних партій

1) забезпечення виконання рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO) в частині встановлення обмежень і забезпечення прозорості та підзвітності фінансування політичних партій і виборчих кампаній, запровадження прямого державного фінансування діяльності політичних партій, у зв’язку з чим:


а) розроблення відповідного проекту закону

червень 2015 р.

Мін’юст
Мінфін Рахункова палата (за згодою)
Центральна виборча комісія (за згодою)

законопроект розроблено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) забезпечення проведення міжнародної експертизи проекту закону

червень - липень 2015 р.

Мін’юст
МЗС

висновок міжнародних експертів отримано

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


в) забезпечення громадського обговорення проекту закону та його доопрацювання

серпень - вересень 2015 р.

Мін’юст
Мінфін
Рахункова палата (за згодою)

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

-“-


г) проведення інформаційної кампанії, спрямованої на формування широкої підтримки проекту закону серед народних депутатів України та у суспільстві

серпень - грудень 2015 р.

Мін’юст

підтримки законопроекту більшістю народних депутатів України досягнуто

-“-


ґ) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

грудень 2015 р.

Мін’юст
Мінфін

Закон прийнято

-“-


д) затвердження плану заходів щодо реалізації закону із залученням представників політичних партій та громадськості, у зв’язку з чим:

лютий 2016 р.

Кабінет Міністрів України

план заходів затверджено

-“-


подання проекту плану заходів до Кабінету Міністрів України

січень 2016 р.

Мін’юст
Мінфін
Рахункова палата (за згодою)

проект плану заходів подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету

2. Усунення корупціогенних чинників у діяльності представницьких органів влади

1) перегляд виборчого законодавства на основі висновків щодо його корупціогенності та європейських стандартів, у зв’язку з чим:


а) проведення антикорупційної експертизи законів, що регулюють процедури проведення виборів

грудень 2015 р. - червень 2016 р.

Мін’юст
Агентство
Центральна виборча комісія (за згодою)

висновок за результатами експертизи підготовлено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) розроблення в разі потреби проекту закону про внесення змін до законів, що регулюють процедури проведення виборів в Україні, забезпечення його громадського обговорення, проведення міжнародної експертизи проекту та подання його до Кабінету Міністрів України

червень - серпень 2016 р.

Мін’юст
Агентство
Центральна виборча комісія (за згодою)

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

-“-


в) проведення інформаційної кампанії, спрямованої на формування широкої підтримки проекту закону серед народних депутатів України та у суспільстві

вересень - грудень 2016 р.

Мін’юст

підтримки законопроекту більшістю народних депутатів України досягнуто

-“-


г) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

вересень - грудень 2016 р.

Мін’юст

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету


ґ) затвердження плану заходів з реалізації закону, розробленого із залученням представників політичних партій та громадськості, у зв’язку з чим:

березень 2017 р.

Кабінет Міністрів України

план заходів затверджено

-“-


подання проекту плану до Кабінету Міністрів України

лютий 2017 р.

Мін’юст

проект плану заходів подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги

3. Створення ефективних механізмів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад

1) забезпечення ефективного застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів України, депутатів місцевих рад, у зв’язку з чим:

2016-2017 роки


народні депутати України та депутати місцевих рад обізнані з новим законодавством щодо конфлікту інтересів (за результатами дослідження незалежних неурядових організацій), законодавство застосовується ефективно

-“-


а) проведення аналізу практики застосування положень щодо конфлікту інтересів, що містяться в Законі України “Про запобігання корупції” та законах, які регулюють статус і порядок діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад

травень - червень 2016 р.

Агентство

аналітичний звіт з рекомендаціями підготовлено

-“-


б) подання в разі потреби до Кабінету Міністрів України проекту закону щодо визначення механізму запобігання виникненню і врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад з урахуванням результатів аналізу та громадського обговорення

червень - серпень 2016 р.

-“-

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

-“-


в) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

вересень - грудень 2016 р.

Агентство

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету


г) розроблення методичних рекомендацій щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад

березень 2017 р.

-“-

методичні рекомендації розроблено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


ґ) проведення інформаційної кампанії з метою ознайомлення з новим законодавством про конфлікт інтересів для:
-“-


народних депутатів України

березень - червень 2017 р.

Агентство за участю профільних комітетів Верховної Ради України

народні депутати України ознайомлені з новим законодавством

в межах коштів державного бюджету


депутатів місцевих рад

травень - вересень 2017 р.

Агентство
Мін’юст

депутати місцевих рад ознайомлені з новим законодавством (за результатами дослідження - не менше двох третин)

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги

4. Створення прозорих засад лобіювання

1) прийняття законодавства про лобіювання:


а) проведення аналізу практики застосування в іноземних державах законодавства про лобіювання

грудень 2016 р.

Мін’юст
Агентство

аналітичний звіт з рекомендаціями підготовлено

-“-


б) проведення дослідження щодо корупціогенної складової лобіювання в Україні, його найбільш небезпечних форм та поширеності таких практик

-“-

-“-

аналітичний звіт з рекомендаціями підготовлено

-“-


в) розроблення проекту закону про врегулювання процедур лобіювання, створення механізмів контролю та відповідальності, проведення його громадського обговорення та забезпечення проведення міжнародної експертизи

серпень 2017 р.

-“-

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

-“-


г) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

грудень 2017 р.

-“-

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету

5. Посилення громадського контролю за прийняттям рішення виборними посадовими особами, зокрема шляхом запровадження механізму попереднього громадського обговорення суспільно важливих рішень з використанням позитивного вітчизняного досвіду на основі найкращої світової практики

1) прийняття законодавства щодо громадського обговорення суспільно важливих рішень (про публічні консультації):

а) проведення аналізу практики застосування в іноземних державах законодавства щодо електронного консультування влади з громадськістю стосовно вироблення відповідної політики чи обговорення рішень, а також участі громадян за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у виробленні політики та процесі прийняття рішень

червень 2016 р.

Мін’юст
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування

аналітичний звіт з рекомендаціями підготовлено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) розроблення відповідного проекту закону, забезпечення його громадського обговорення, проведення міжнародної експертизи проекту та подання його до Кабінету Міністрів України

червень - вересень 2016 р.

Мін’юст
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


в) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

грудень 2016 р.

Мін’юст
Мінрегіон

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету

6. Підвищення рівня прозорості діяльності Верховної Ради України та місцевих рад

1) підвищення рівня прозорості діяльності Верховної Ради України та місцевих рад, зокрема шляхом практичної реалізації положень про забезпечення доступу громадян до засідань представницьких органів, оприлюднення інформації про діяльність комітетів Верховної Ради України та місцевих рад (зокрема протоколів засідань), оприлюднення в Інтернеті інформації про народних депутатів України та депутатів місцевих рад (про їх фінансування, відрядження, помічників, їх декларації про доходи, майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру тощо), забезпечення безперешкодного доступу до інформації про кошториси представницьких органів та звітів про їх використання. Вжиття з цією метою заходів щодо сприяння прийняттю Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України” (реєстраційний номер 1591 від 23 грудня 2014 р.), зокрема:

серпень 2015 р.

Мін’юст

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


а) підготовка інформаційних матеріалів з роз’ясненням положень законопроекту

червень 2015 р.

Мін’юст

інформаційні матеріали підготовлено

-“-


б) проведення інформаційної кампанії щодо необхідності прийняття закону, в тому числі проведення засідань за круглим столом із запрошенням експертів з іноземних держав

липень - серпень 2015 р.

-“-

інформаційні заходи проведено

-“-

Створення доброчесної публічної служби

7. Реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

1) сприяння прийняттю нової редакції Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та забезпечення їх реалізації, з цією метою:


Кабінет Міністрів України
Нацдержслужба
Мін’юст
Мінрегіон

Закони прийнято

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


а) подання до Верховної Ради України проектів нової редакції Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”

квітень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

законопроекти зареєстровано у Верховній Раді України

в межах коштів державного бюджету


б) сприяння прийняттю зазначених Законів у новій редакції та забезпечення їх реалізації

травень 2015 р.

Нацдержслужба
Мін’юст
Мінрегіон

Закони прийнято

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


в) розроблення планів заходів з реалізації Законів

-“-

-“-

проект плану подано до Кабінету Міністрів України

-“-


г) затвердження планів заходів з реалізації Законів

червень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

план заходів затверджено

в межах коштів державного бюджету

8. Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1) розроблення методичних рекомендацій щодо виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

грудень 2015 р.

Агентство

методичні рекомендації затверджено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


2) створення на офіційному веб-сайті Агентства окремого розділу з питань запобігання конфлікту інтересів з доступними інформаційними матеріалами та можливістю звернення за консультаціями з використанням засобів електронного зв’язку

-“-

-“-

спеціальний розділ на веб-сайті Агентства функціонує

-“-


3) організація проведення на періодичній основі тренінгів для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо конфлікту інтересів

відповідно до плану робіт, але не рідше одного разу на рік

Агентство

тренінги проведено

-“-


4) проведення інформаційних кампаній з метою роз’яснення інституту конфлікту інтересів та пов’язаних з ним наслідків для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

-“-

-“-

інформаційні кампанії проведено, підготовлено статистичні дані про кількість та категорії осіб, що охоплені кампаніями

-“-


5) забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

2016-2017 роки

Агентство
центральні та місцеві органи виконавчої влади

статистичні дані щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності, відшкодування шкоди, заподіяної в умовах конфлікту інтересів, підготовлено

в межах коштів державного бюджету


6) забезпечення виявлення проблем практичного застосування законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та підготовки відповідних методичних рекомендацій або в разі потреби - пропозицій щодо внесення змін до законодавства

-“-

Агентство

аналітичні звіти, методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, пропозиції щодо змін законодавства підготовлено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


7) розроблення та впровадження механізму моніторингу дотримання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обмежень після припинення діяльності, пов’язаної із виконанням цих функцій

2015-2016 роки

-“-

акт Агентства прийнято

-“-

9. Створення ефективної системи фінансового контролю

1) забезпечення запровадження в тестовому режимі розділу на офіційному веб-сайті Агентства, що дає можливість подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом її заповнення на веб-сайті Агентства

липень - грудень 2015 р.

-“-

тестовий режим подання декларації шляхом її заповнення на веб-сайті Агентства запроваджено

-“-


2) забезпечення запровадження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та його передачі від Мін’юсту до Агентства, а також оприлюднення відповідної інформації та надання доступу до неї згідно із законом

грудень 2015 р.

Агентство
Мін’юст

Агентством прийнято рішення про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій

-“-


3) затвердження:


а) форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також рекомендацій щодо здійснення декларування

липень - листопад 2015 р.

-“-

форму декларації затверджено

-“-


б) порядку проведення контролю та перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

липень - листопад 2015 р.

Агентство

порядок контролю та перевірки затверджено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


в) порядку інформування Агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування

-“-

-“-

порядок інформування затверджено

-“-


г) порядку проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування

лютий 2016 р.

-“-

порядок проведення моніторингу затверджено

-“-


ґ) методичних рекомендацій щодо виконання вимог Закону України “Про запобігання корупції” в частині подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

червень - листопад 2015 р.

-“-

методичні рекомендації затверджено

-“-


4) проведення інформаційної кампанії щодо нового порядку подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також забезпечення поширення методичних рекомендацій серед суб’єктів декларування, зокрема шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

листопад - грудень 2015 р.

Агентство
Держкомтелерадіо

інформаційні заходи із залученням засобів масової інформації проведено, методичні рекомендації розміщено на офіційних веб-сайтах Агентства, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

-“-

10. Запровадження механізмів дотримання етичних стандартів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1) затвердження загальних правил поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

грудень 2015 р.

Агентство

акт Агентства прийнято

в межах коштів державного бюджету


2) підготовка методичних рекомендацій щодо розроблення галузевих кодексів чи стандартів професійної етики

-“-

-“-

методичні рекомендації затверджено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги

11. Проведення перевірок на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1) розроблення проекту закону щодо регулювання порядку проведення перевірки на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

липень 2015 р.

Мін’юст
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

законопроект розроблено

-“-


2) проведення громадського обговорення проекту закону та забезпечення проведення його міжнародної експертизи

вересень 2015 р.

Мін’юст Національне антикорупційне бюро (за згодою)

за результатами обговорення та з урахуванням висновку міжнародних експертів проект закону подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


3) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

грудень 2015 р.

-“-

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету

12. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)

1) створення на офіційному веб-сайті Агентства розділу для повідомлень про корупцію з інформацією щодо гарантій державного захисту викривачів

жовтень 2015 р.

Агентство

відповідний розділ на офіційному веб-сайті Агентства функціонує

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


2) підготовка методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

грудень 2015 р.

-“-

методичні рекомендації затверджено

-“-


3) забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку

січень 2016 р.

державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування

механізми для подання повідомлень про корупцію в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування створено

-“-


4) проведення постійного моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері

2016 - 2017 роки

Агентство

щорічний звіт про результати моніторингу та вжиті заходи підготовлено, оцінку громадської ради при Агентстві в цій частині проведено

в межах коштів державного бюджету


5) організація проведення тренінгів для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо організації роботи з повідомленнями викривачів про корупцію

не рідше одного разу на рік

-“-

тренінги проведено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


6) проведення інформаційних кампаній з метою розширення практики внесення викривачами повідомлень про корупцію

-“-

Агентство
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Держкомтелерадіо

інформаційні кампанії проведено

-“-


7) проведення дослідження щодо можливого заохочення внесення повідомлень про корупцію, посилення захисту викривачів та підготовка пропозиції

грудень 2016 р.

-“-

аналітичний звіт з пропозиціями підготовлено

-“-

13. Забезпечення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із законодавством щодо доброчесності на публічній службі

1) підготовка методичних матеріалів та організація проведення цільових тренінгів для службовців державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого самоврядування щодо вимог антикорупційного законодавства

серпень - грудень 2015 р.

Агентство
Нацдержслужба

методичні матеріали підготовлено, не менш як 60 відсотків цільової категорії осіб пройшли навчання

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


2) забезпечення організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування на постійній основі

2016-2017 роки відповідно до планів заходів

-“-

заходи з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації проведено

-“-


3) подання пропозицій щодо запровадження електронної системи оцінювання рівня знання антикорупційного законодавства особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

грудень 2016 р.

Агентство
Нацдержслужба
Державне агентство з питань електронного урядування

пропозиції подано до Кабінету Міністрів України

-“-

Запобігання корупції в діяльності органів виконавчої влади

14. Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків

1) запровадження виконання антикорупційних програм в органах виконавчої влади відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”:

а) затвердження:


методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування і рекомендацій щодо усунення типових корупційних ризиків

листопад 2015 р.

Агентство

методологію та рекомендації затверджено

-“-


методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм і типових антикорупційних програм органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

-“-

-“-

методичні рекомендації затверджено

-“-


б) забезпечення затвердження антикорупційних програм у центральних та місцевих органах виконавчої влади

щороку до 1 березня

Агентство центральні та місцеві органи виконавчої влади

програми затверджено в усіх органах виконавчої влади відповідно до закону

-“-


в) організація надання методичної допомоги, в тому числі шляхом оперативного надання роз’яснень найбільш типових проблем, що виникають під час підготовки антикорупційних програм

грудень 2015 р. -
лютий 2016 р.

Агентство

можливість отримати консультації з відповідного питання в оперативному порядку забезпечено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


г) проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) із запобігання і виявлення корупції щодо аналізу корупційних ризиків та підготовки антикорупційних програм

листопад - грудень 2015 р.

-“-

тренінги проведено, охоплено не менш як 50 відсотків загальної кількості працівників усіх відповідних органах

-“-


ґ) підвищення ефективності проведення антикорупційної експертизи:


затвердження на основі результатів аналізу ефективності проведення антикорупційної експертизи нової редакції методології проведення антикорупційної експертизи та забезпечення її періодичного перегляду

червень 2015 р.

Мін’юст

програму спеціального навчального курсу підготовлено

-“-


запровадження проведення спеціального навчального курсу з питань проведення антикорупційної експертизи

вересень 2015 р.

Мін’юст
Агентство

навчання за спеціальним курсом запроваджено

-“-


д) впровадження спеціального навчального курсу з питань запобігання і протидії корупції у секторі безпеки та оборони:


розроблення програми спеціального навчального курсу з питань запобігання і протидії корупції для працівників сектору безпеки та оборони

травень 2016 р.

Агентство
Міноборони
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
СБУ (за згодою)
Апарат Ради Національної безпеки і оборони (за згодою)

програму спеціального навчального курсу підготовлено

-“-


підготовка навчальних матеріалів для проведення спеціального навчального курсу

травень - червень 2016 р.

-“-

навчальні матеріали підготовлено

-“-


проведення пілотного спеціального навчального курсу

2016-2017 роки

-“-

пілотний спеціальний навчальний курс проведено

-“-


е) проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції у Міноборони, Міненерговугіллі, МОЗ, Мінприроди, Мінагрополітики, МОН

березень 2016 р.

Агентство центральні органи виконавчої влади

аналітичні звіти та пропозиції подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету


є) подання за результатами аналізу світового досвіду діяльності інституту генеральних інспекторів пропозицій щодо запровадження посад уповноважених осіб Агентства в центральних органах виконавчої влади або на державних підприємствах, діяльність яких пов’язана із високими ризиками корупції (в межах граничної чисельності працівників таких органів та підприємств)

березень 2017 р.

Агентство
Мін’юст

пропозиції подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги

15. Усунення передумов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення адміністративних процедур

1) сприяння прийняттю та реалізації законів про адміністративну процедуру та про адміністративний збір, у зв’язку з чим:

жовтень 2015 р.

Мін’юст
Мінекономрозвитку

Закони прийнято, плани заходів з реалізації Законів затверджено, виконання планів заходів забезпечено

-“-

а) подання до Кабінету Міністрів України проектів Законів України “Про адміністративну процедуру” та “Про адміністративний збір”

червень 2015 р.

-“-

законопроекти подано до Кабінету Міністрів України

-“-


б) сприяння прийняттю Верховною Радою України Законів України “Про адміністративну процедуру” та “Про адміністративний збір”

серпень 2015 р.

-“-

Закони прийнято

-“-


в) подання до Кабінету Міністрів України план заходів з реалізації Законів України “Про адміністративну процедуру” та “Про адміністративний збір”

серпень - вересень 2015 р.

-“-

проекти планів заходів подано до Кабінету Міністрів України

-“-


г) забезпечення затвердження планів заходів з реалізації Законів України “Про адміністративну процедуру” та “Про адміністративний збір”

жовтень 2015 р.

-“-

плани заходів затверджено

-“-


2) здійснення практичних заходів щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах, зокрема забезпечення:

2015-2016 роки

Кабінет Міністрів України

законопроекти подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету


а) розвитку інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг

2015-2016 роки

Мінекономрозвитку
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

мережу інтегрованих прозорих офісів створено, зокрема у 2015 році - офіси створено у містах з населенням понад 100 тис. осіб

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) визначення за результатами реалізації пілотних проектів доцільності передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання базових адміністративних послуг, зокрема щодо реєстрації місця проживання та видачі документів, що посвідчують особу, реєстрації суб’єктів господарювання та прав на нерухоме майно, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія

вересень 2015 р.

Мін’юст
МВС
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

повноваження з надання базових адміністративних послуг передано органам місцевого самоврядування

-“-

16. Посилення спроможності протидіяти корупції на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків)

1) забезпечення:

а) затвердження антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”

щороку до 1 квітня

відповідні центральні органи виконавчої влади

програми затверджено, уповноважених осіб призначено

-“-


б) надання методичної допомоги у затвердженні антикорупційних програм на державних, комунальних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків)

починаючи з грудня 2015 р.

Агентство

можливість отримати консультації з відповідного питання в оперативному порядку надано

-“-


в) проведення перевірки (під час перевірки відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування) дотримання Закону України “Про запобігання корупції” в частині затвердження та виконання антикорупційних програм на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків)

2016-2017 роки

Агентство із залученням інших центральних органів виконавчої влади

звіти про проведення 10-15 перевірок підприємств, господарських товариств, які мають стратегічне значення для держави, відібраних Агентством на основі результатів аналізу корупційних ризиків, підготовлено

в межах коштів державного бюджету


2) забезпечення запровадження в Україні стандартів та рекомендацій Організації економічної співпраці та розвитку з корпоративного управління на державних підприємствах, з цією метою:


а) подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо плану дій із запровадження в Україні стандартів та рекомендацій Організації економічної співпраці та розвитку з корпоративного управління на державних підприємствах

липень 2015 р.

Мінекономрозвитку
Мін’юст

проект плану заходів подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів народної технічної допомоги


б) затвердження плану дій

серпень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

акт Кабінету Міністрів України прийнято

в межах коштів державного бюджету


в) забезпечення виконання плану дій

відповідно до строків, визначених у плані заходів

Мінекономрозвитку інші органи відповідно до плану заходів

звіт Мінекономрозвитку за результатами виконання плану заходів, альтернативні звіти інститутів громадянського суспільства підготовлено, оцінку ОЕСР (за можливості) проведено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


3) внесення змін до законодавства в частині поширення на посадових (службових) осіб на державних, комунальних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) вимог Закону України “Про запобігання корупції” щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю, з цією метою:


а) проведення аналізу світового досвіду, розроблення відповідного законопроекту та подання його до Кабінету Міністрів України

жовтень 2015 р.

Агентство
Мін’юст

законопроект подано до Кабінету Міністрів України

-“-


б) сприяння прийняттю закону Верховною Радою України

лютий 2016 р.

-“-

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету


4) створення відкритого для публічного доступу реєстру державних підприємств, господарських товариств (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) з інформацією про кінцевих вигодонабувачів, результати діяльності підприємств

грудень 2015 р.

Фонд державного майна

реєстр створено та відкрито для публічного доступу

-“-

Запобігання корупції у сфері державних закупівель

17. Усунення корупційних чинників у процедурах державних закупівель

1) забезпечення доопрацювання проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель)” з урахуванням пропозицій громадськості та сприяння його прийняттю Верховною Радою України

червень 2015 р.

Мінекономрозвитку

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету


2) вжиття заходів щодо забезпечення реалізації Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель)” після його прийняття:


а) подання до Кабінету Міністрів України відповідних проектів актів Кабінету Міністрів України

серпень 2015 р.

Мінекономрозвитку
Мін’юст
Антимонопольний комітет

проекти актів подано до Кабінету Міністрів України

-“-


б) забезпечення запровадження процедури електронних державних закупівель

січень 2016 р.

Мінекономрозвитку

законодавчі та організаційні умови для проведення електронних державних закупівель створено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


3) забезпечення моніторингу реалізації Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель)” після його прийняття із створенням робочої групи за участю громадськості та представників приватного сектору; підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства чи коригування правозастосування

створення робочої групи – протягом місяця з дня набрання чинності Законом; подання звітів - один раз на півріччя з дня набрання чинності Законом

-“-

створена і діє робоча група; перший моніторинговий звіт та пропозиції підготовлено та подано до Кабінету Міністрів України

-“-


4) забезпечення здійснення короткострокових заходів, передбачених “дорожньою картою” щодо імплементації положень Директив ЄС у сфері державних закупівель

2017 рік

-“-

аналітичний звіт з пропозиціями та законопроект подано до Кабінету Міністрів України

-“-


5) забезпечення оприлюднення договорів (змін до них) про закупівлі, зокрема інформації про виконання договорів та кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб - учасників процедури закупівлі, у тому числі у формі відкритих даних

червень 2016 р.

Мінекономрозвитку

реєстр створено, доступ до нього забезпечено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


6) підготовка методичних рекомендацій щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель. Створення офіційного веб-сайту з розміщенням на ньому інформаційних матеріалів із зазначеної тематики та забезпечення можливості отримання консультацій у режимі реального часу через веб-сайт або електронною поштою

-“-

Мінекономрозвитку
Агентство

методичні рекомендації підготовлено, створений та діє веб-сайт з можливостями отримати консультації

-“-


7) проведення тренінгів для осіб, відповідальних за здійснення державних закупівель, працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель

липень - грудень 2015 р., у подальшому - щороку відповідно до затверджених планів

-“-

відповідні працівники пройшли тренінги

-“-


8) проведення тренінгів для детективів Національного антикорупційного бюро, слідчих МВС, прокурорів, суддів щодо особливостей виявлення, розслідування та судового розгляду справ стосовно зловживань у сфері державних закупівель

-“-

Агентство
Мінекономрозвитку
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)
СБУ (за згодою)
Національна школа суддів (за згодою)

спеціальні тренінги проведено, підготовлено статистичні дані про кількість працівників системи органів кримінальної юстиції, що пройшли тренінги

-“-

Запобігання корупції у судовій системі та органах кримінальної юстиції

18. Усунення корупції у судовій системі та органах кримінальної юстиції

1) забезпечення розроблення, прийняття та реалізації стратегії реформування сектору юстиції до 2019 року за сприяння проекту “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні”, який реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу, у зв’язку з цим:


а) підготовка проекту стратегії реформування сектору юстиції до 2019 року, який передбачатиме узгоджений комплекс заходів з реформування судової системи, органів прокуратури та інших органів кримінальної юстиції, зокрема МВС, покращення доступу до правосуддя

травень - червень 2015 р.

Мін’юст

проект стратегії підготовлено

в межах коштів державного бюджету та проекту “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні”, який фінансується ЄС


б) подання проекту стратегії Президентові України та забезпечення його громадського обговорення

червень - липень 2015 р.

Мін’юст

проект стратегії подано Президентові України

в межах коштів державного бюджету


в) підготовка проекту державної програми з реалізації стратегії реформування сектору юстиції до 2019 року та подання його до Кабінету Міністрів України

протягом двох місяців після схвалення стратегії

-“-

державну програму прийнято

в межах коштів державного бюджету та проекту “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні”, який фінансується ЄС


2) організація навчання суддів та працівників апарату судів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства на періодичній основі

починаючи з липня 2015 р.

Національна школа суддів (за згодою)
Агентство

понад 60 відсотків загальної кількості суддів та працівників апарату судів пройшли навчання

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


3) забезпечення проведення дослідження щодо дотримання суддями антикорупційного законодавства, основних корупційних ризиків у всіх формах судочинства

червень 2017 р.

Агентство
Рада суддів України (за згодою)

аналітичний звіт за результатами дослідження, пропозиції до проекту нової антикорупційної стратегії та змін до законодавства підготовлено

-“-

Запобігання корупції у приватному секторі

19. Імплементація стратегії подолання корупції у приватному секторі

1) затвердження типової антикорупційної програми юридичної особи та методичних рекомендацій щодо запобігання корупції у приватному секторі

січень 2016 р.

Агентство

типову програму та рекомендації затверджено

-“-


2) створення спільної робочої групи з представників Агентства та представників бізнесу з метою здійснення співпраці та спільне вжиття заходів щодо:

жовтень 2015 р.

Агентство
бізнес-омбудсмен

робочу групу утворено

в межах коштів державного бюджету


а) проведення кампанії, спрямованої на інформування представників бізнесу про вимоги нового Закону України “Про запобігання корупції”

листопад - грудень 2015 р.

-“-

інформаційну кампанію проведено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) підготовки пропозицій до стратегії, яка матиме на меті імплементацію антикорупційних стандартів приватним сектором

грудень 2015 р. - березень 2016 р.

-“-

стратегію розроблено

-“-


в) поширення інформації про антикорупційне законодавство, практику його застосування

відповідно до затвердженого плану, але не рідше одного разу на місяць

Агентство

заходи з поширення інформації проведено на періодичній основі

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


г) створення спеціальних програм, спрямованих на забезпечення доступу підприємців до необхідної інформації, зокрема про адміністративні процедури, права і обов’язки підприємців, формування “нульової толерантності” до корупції, заохочення інформування про факти корупції

березень - липень 2016 р.

Агентство
бізнес-омбудсмен

спеціальні інформаційні програми для підприємців підготовлено

-“-


3) забезпечення проведення тренінгів для уповноважених з антикорупційних програм осіб

не менш як двічі на рік відповідно до строків, визначених Агентством

Агентство
бізнес-омбудсмен
Мінекономрозвитку

тренінги проведено (щонайменше шість)

-“-


4) подання пропозицій щодо застосування “пактів доброчесності”, зокрема в інфраструктурних проектах або інших проектах, що передбачають значні бюджетні витрати, шляхом формування тристороннього (уряд, бізнесу, громадськості) механізму контролю за плануванням та реалізацією таких проектів, цільового та ефективного витрачання відповідних коштів

травень 2016 р.

Агентство
Мінекономрозвитку
бізнес-омбудсмен

пропозиції (у разі потреби -щодо внесення змін до законодавства) подано до Кабінету Міністрів України

-“-


5) забезпечення проведення моніторингу реалізації Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів”; подання пропозицій щодо удосконалення законодавства у цій сфері

березень 2016 р.

Агентство
Мін’юст
Держфінмоніторинг

аналітичний звіт за результатами моніторингу та проект змін до законодавства підготовлено

в межах коштів державного бюджету

Забезпечення доступу до суспільно важливої інформації

20. Зменшення можливостей для корупції шляхом підвищення прозорості прийняття рішень та надання доступу до інформації

1) запровадження в Україні стандартів відкритих даних (визначення переліку наборів даних, придатних для подальшої автоматизованої обробки, в тому числі стосовно суспільно важливої інформації (інформація про державні закупівлі, декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиного реєстру об’єктів державної власності, Державного реєстру телерадіоорганізацій тощо) та їх оприлюднення органами влади):


а) сприяння прийняттю Верховною Радою України закону щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних (реєстраційний номер 2171 від 19 лютого 2015 р.)

грудень 2015 р.

Мін’юст
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування Держкомтелерадіо
Держстат
Держспецзв’язку

Закон прийнято

в межах коштів державного бюджету


б) подання до Кабінету Міністрів України проекту акта, що визначатиме засади оприлюднення в Інтернеті урядових відкритих даних

протягом трьох місяців після прийняття закону щодо доступу до інформації у формі відкритих даних

Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Держкомтелерадіо
Держстат
Держспецзв’язку

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


в) створення єдиного державного веб-порталу відкритих даних та забезпечення його функціонування

протягом дев’яти місяців після прийняття закону щодо доступу до інформації у формі відкритих даних

-“-

веб-портал створений і функціонує

-“-


2) вжиття заходів щодо реалізації Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”, зокрема забезпечення:


а) затвердження порядку адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів та визначення суб’єкта, уповноваженого адмініструвати єдиний веб-портал використання публічних коштів, у зв’язку з чим подання проекту акта до Кабінету Міністрів України

серпень 2015 р.

Мінфін
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Мінсоцполітики
Мін’юст

веб-портал створений і функціонує

в межах коштів державного бюджету


б) cтворення та функціонування єдиного державного веб-порталу використання публічних коштів

березень 2016 р.

визначений Кабінетом Міністрів України суб’єкт, уповноважений здійснювати адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів

веб-портал створений і функціонує

в межах коштів державного бюджету


3) вивчення питання підвищення прозорості діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема шляхом попереднього оприлюднення проектів рішень Кабінету Міністрів України та подання пропозицій за результатами вивчення питання

червень 2015 р.

Мін’юст

звіт з пропозиціями подано до Кабінету Міністрів України

-“-


4) проведення аналізу доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію, подання пропозицій щодо розкриття даних, які містяться в таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення доступу (у тому числі шляхом здешевлення)

березень 2016 р.

центральні органи виконавчої влади

пропозиції щодо внесення змін до законодавства подано до Кабінету Міністрів України

-“-


5) подання до Кабінету Міністрів України проекту закону про прозорість видобувних галузей, яким передбачити порядок розкриття інформації про внесення платежів до державного і місцевого бюджетів суб’єктами господарювання, що мають право на видобуток корисних копалин або використання природних ресурсів і доходів, пов’язаних з розробкою національних природних ресурсів, які отримує держава, а також надання іншої інформації для підготовки щорічних звітів відповідно до вимог Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI)

15 листопада 2015 р.

Міненерговугілля
Мінприроди
Мінфін
Мінекономрозвитку

проект закону подано до Кабінету Міністрів України

-“-


6) забезпечення участі України у міжнародних ініціативах прозорості та імплементації стандартів міжнародних ініціатив, зокрема:


а) щорічна підготовка та оприлюднення звіту про платежі компаній та доходи держави від видобувних галузей відповідно до Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI)

перший звіт - жовтень 2015 р., щорічні звіти - щороку в жовтні

Міненерговугілля
Мінприроди
Мінфін
Мінекономрозвитку

звіти оприлюднено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги


б) імплементація Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI)

2016 рік

-“-

оцінку всього процесу виконання Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (ЕIТI) проведено та отримано статус країни, що відповідає вимогам зазначеної Ініціативи

-“-


в) реалізація проектів у рамках Програми Ініціативи із прозорості у будівельній галузі (CoST)

відповідно до встановлених строків

Укравтодор

позитивну оцінку з боку Ініціативи із прозорості у будівельній галузі (CoST) надано

-“-


г) подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо розширення участі України в Ініціативі із прозорості у будівельній галузі (CoST)

червень 2015 р.

Мінінфраструктури центральні органи виконавчої влади

пропозиції подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету


7) проведення аналізу практики застосування Закону України “Про доступ до публічної інформації”, підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства, зокрема з урахуванням необхідності утворення (визначення) незалежного органу щодо нагляду за дотриманням положень Закону

травень - листопад 2015 р.

Мін’юст
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
(за згодою)
Вищий адміністративний суд України (за згодою)

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомогивгору