Деякі питання пенсійного забезпечення громадян
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008265
Документ 265-2008-п, попередня редакція — Редакція від 28.10.2009, підстава - 1113-2009-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 березня 2008 р. N 265
Київ
Деякі питання
пенсійного забезпечення громадян
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 862 ( 862-2008-п ) від 24.09.2008
N 1113 ( 1113-2009-п ) від 21.10.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у разі, коли щомісячний розмір пенсійних
виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій,
цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до
пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі
заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії у зв'язку з
втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання) не досягає в осіб, яким призначено пенсію у зв'язку
з втратою годувальника, на одного непрацездатного члена сім'ї 100
відсотків, на двох - 120 відсотків, на трьох і більше - 150
відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб,
які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна
державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до
зазначених розмірів. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 862
( 862-2008-п ) від 24.09.2008, N 1113 ( 1113-2009-п ) від
21.10.2009 }
2. Установити, що у разі, коли щомісячний розмір пенсійних
виплат, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і
дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій,
цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат,
встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед
Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом
для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається
щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до
зазначеного прожиткового мінімуму.
3. Установити, що норми постанов Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2004 р. N 943 ( 943-2004-п ) "Про додаткові заходи
щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 30, ст. 2008) і від 18 вересня 2004 р. N 1215
( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491), а також
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р.
N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального забезпечення
окремих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 32, ст. 1312) не застосовуються при наданні щомісячної державної
адресної допомоги, встановленої цією постановою.
4. Виплата щомісячної державної адресної допомоги,
передбаченої цією постановою, здійснюється за рахунок коштів, з
яких виплачується пенсія або державна соціальна допомога.
5. Щомісячна державна адресна допомога встановлюється з
1 квітня 2008 р. і переглядається у зв'язку із збільшенням
прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які
втратили працездатність.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26вгору