Про зміну меж міста Судова Вишня Мостиського району Львівської області
Постанова Верховної Ради України від 11.07.20012645-III
Документ 2645-III, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2001

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Судова Вишня
Мостиського району Львівської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 46, ст.248 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Включити у межі міста Судова Вишня Мостиського району
Львівської області 967,3 гектара земель Судововишнянської
міськради та затвердити межі міста загальною площею
1293,5 гектара.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 11 липня 2001 року
N 2645-IIIвгору