Документ 264-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.04.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.04.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 квітня 2016 р. № 264
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 329

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 329 “Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 994) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 264

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 329

1. У постанові:

1) назву постанови доповнити словами “та Національної академії прокуратури України”;

2) абзац третій пункту 1 замінити абзацами такого змісту:

“схему посадових окладів працівників Національної школи суддів України згідно з додатком 1;

схему посадових окладів працівників Національної академії прокуратури України згідно з додатком 2.”;

3)  у пункті 2 слово “ректору” замінити словом “ректорам”;

4) у пункті 3:

в абзаці першому слово “ректору” замінити словом “ректорам”;

в абзаці шостому підпункту 1 слова “крім проректорів” замінити словами “крім першого проректора, проректорів”;

5) у пункті 6:

перше речення після слова “ректора” доповнити словами “, першого проректора”;

друге речення викласти в такій редакції: “Рішення про зазначені виплати стосовно працівників Національної школи суддів України приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, стосовно працівників Національної академії прокуратури України - Генеральною прокуратурою України.”;

6) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Міністерству соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів, Національною школою суддів України та Національною академією прокуратури України затвердити в установленому порядку ставки погодинної оплати праці суддів та інших осіб, які залучаються до науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України та її регіональних відділеннях  і в Національній академії прокуратури України.”;

7) текст постанови після слів “Національної школи суддів України” доповнити словами “та Національної академії прокуратури України”.

2. У Порядку обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Національної школи суддів України, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку доповнити словами “та Національної академії прокуратури України”;

2) у пункті 1:

в абзаці другому слова “та в Національній школі суддів України” замінити словами “, Національній школі суддів України та Національній академії прокуратури України”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“посаді судді, прокурора;”;

3) текст Порядку після слів “Національної школи суддів України” доповнити словами “та Національної академії прокуратури України”.

3. У додатку до постанови слово “Додаток” замінити словом і цифрою “Додаток 1”.

4. Доповнити постанову додатком 2 такого змісту:


“Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 329

СХЕМА
посадових окладів працівників Національної академії прокуратури України

Посада

Розмір посадового окладу, гривень

Ректор

4 793

Перший проректор

4 408

Проректор, керівник апарату

4 024

Помічник: ректора, проректора

3 078-3 117

Начальник управління

3 491-3 584

Директор регіонального відділення

3 358-3 451

Начальник самостійного відділу

3 358-3 451

Начальник відділу у складі управління

3 251-3 332

Старший викладач

3 245

Головний науковий співробітник

3 236

Провідний науковий співробітник, викладач

3 197

Старший науковий співробітник

3 136-3 174

Науковий співробітник

2 787-2 845

Молодший науковий співробітник

2 437-2 516

Головний спеціаліст

2 437-2 516

Провідний спеціаліст

1 991

Секретар

1 836”.
вгору