Документ 2637-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.06.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо механізму прийняття рішень про будівництво
ядерно та радіаційно небезпечних об'єктів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 27, ст.362 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Пункт "б" частини першої статті 15 Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546)
викласти в такій редакції:
"б) дають згоду на розміщення на своїй території підприємств,
установ і організацій у порядку, визначеному законом".
2. Абзац другий статті 20 Закону України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81) викласти в такій
редакції:
"погоджують питання розміщення на своїй території підприємств
по видобуванню уранових руд, ядерних установок і об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами, виходячи з
інтересів громадян, які проживають на цій території, та
соціально-економічного розвитку територій у порядку, визначеному
законом".
3. Абзац другий статті 8 Закону України "Про поводження з
радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 27, ст. 198; 2000 р., N 30, ст. 236) викласти
в такій редакції:
"погоджують питання розміщення на своїй території об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами, виходячи з
інтересів громадян, які проживають на цій території, та
соціально-економічного розвитку територій у порядку, визначеному
законом".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом підготувати і подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України
у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2637-IVвгору