Документ 263/94-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.12.1994
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.01.1995. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнення до статті 4 Закону України
"Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 49, ст.434 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Частину другу статті 4 Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 51, ст.680; 1993 р.,
N 30, ст.ст.322, 324, N 51, ст.ст.481, 482; 1994 р., N 3, ст.13,
N 28, ст.234, N 33, ст.301) доповнити абзацом такого змісту:
"створення, придбання та використання комутаційних систем,
функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної
системи зв'язку (за винятком відомчих та інших систем, які не
мають виходу на мережу загального користування)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 грудня 1994 року
N 263/94-ВРвгору