Деякі питання поліпшення організації законопроектної діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004263
Документ 263-2004-п, попередня редакція — Редакція від 25.05.2009, підстава - 464-2009-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 березня 2004 р. N 263
Київ
Деякі питання поліпшення організації
законопроектної діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007
N 464 ( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що Міністерство юстиції відповідно до Указу
Президента України від 26 листопада 2003 р. N 1348 ( 1348/2003 )
"Про поліпшення організації законопроектної діяльності" та
орієнтовних планів законопроектних робіт здійснює функції
головного розробника:
з 1 липня 2004 р. - проектів законів, що стосуються прав і
свобод людини, відносин між громадянином і державною владою,
конституційного устрою, повноважень і взаємовідносин органів
державної влади, судоустрою та судочинства, цивільного і
кримінального законодавства;
з 1 січня 2006 р. - інших проектів законів.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
3. Міністерству фінансів та Міністерству юстиції передбачати
під час внесення змін до Державного бюджету України на 2004 рік
( 1344-15 ) та формування проекту Державного бюджету України на
кожний наступний рік видатки, необхідні для здійснення
Міністерством юстиції функцій головного розробника проектів
законів.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 263
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України

1. В абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 1994 р. N 780 ( 780-94-п ) "Питання
Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві
юстиції України" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 32) цифри "20"
замінити цифрами "40".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 950
( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }вгору