Документ 2625-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 18-3 Закону України
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 26, ст.356 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині першій статті 18-3 Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 35, ст. 261; 2005 р.,
N 17-19, ст. 267) слова і цифри "віком до 16 років (учнів - до
18 років)" замінити словами і цифрами "віком до 18 років".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2625-IVвгору