Документ 2624-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 26, ст.355 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Пункт "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства
України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493) викласти в такій редакції:
"ї) безплатне користування квартирою з освітленням і
опаленням тим, хто проживає і працює в селах та селищах, а також
пенсіонерам, які раніше працювали медичними та фармацевтичними
працівниками і проживають у цих населених пунктах, надання пільг
щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення
господарством і будівництва приватного житла, придбання
автомототранспорту".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових
актів у відповідність із нормами цього Закону вони застосовуються
в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що
випливають із цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2624-IVвгору