Документ 2624-XII, поточна редакція — Прийняття від 18.09.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про приватизацію майна
державних підприємств"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 42, ст.604 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін до Закону
України "Про приватизацію майна державних підприємств"
( 2623-12 ) з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України
здійснювати приватизацію майна державних підприємств згідно з
чинним законодавством і Державною програмою приватизації майна
державних підприємств. При здійсненні приватизації забезпечити
реалізацію права громадян України на застосування приватизаційних
паперів.
3. Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України
та комісіям Верховної Ради України здійснити заходи щодо
систематичного роз'яснення громадянам України державної політики
приватизації та механізмів її здійснення.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 18 вересня 1992 року
N 2624-XIIвгору