Документ 2623-XII, перша редакція — Прийняття від 18.09.1992
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про приватизацію майна державних підприємств"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 42, ст.603 )
 
( Вводиться в дію Постановою ВР N 2624-XII ( 2624-12 ) від 18.09.92, ВВР, 1992, N 42, ст.604 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     До статті 4 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст.348, N 38, ст.562) внести такі зміни:
 
     частину четверту виключити;
 
     частину п'яту і шосту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.

 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 18 вересня 1992 року
N 2623-XIIвгору