Документ 2623-XII, перша редакція — Прийняття від 18.09.1992
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про приватизацію майна державних підприємств"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 42, ст.603 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 2624-XII ( 2624-12 )
від 18.09.92, ВВР, 1992, N 42, ст.604 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
До статті 4 Закону України "Про приватизацію майна державних
підприємств" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 24, ст.348, N 38, ст.562) внести такі зміни:
частину четверту виключити;
частину п'яту і шосту вважати відповідно частинами четвертою
і п'ятою.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 вересня 1992 року
N 2623-XIIвгору