Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
Закон України від 22.11.20182621-VIII
Документ 2621-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2019. Подивитися в історії? )

2) визначення, розподіл, перерахування та використання трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами;

3) використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню";

в) у статті 24:

у частині першій:

слова "Заробітна плата" замінити словами "Посадовий оклад";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Членам Рахункової палати можуть встановлюватися надбавки, доплати, премії та інші виплати в межах відповідних бюджетних призначень у порядку та розмірах, визначених рішенням Рахункової палати";

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"Членам Рахункової палати надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 45 календарних днів";

11) у пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 20 грудня 2016 року № 1794-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 2, ст. 27) цифри "2019" замінити цифрами "2027".

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 листопада 2018 року
№ 2621-VIII
вгору