Документ 2620-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.06.2005. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 177 Сімейного кодексу
України і статті 32 Цивільного кодексу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 26, ст.352 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Сімейного ( 2947-14 ) та Цивільного кодексів України ( 435-15 ) такі зміни:
 
     1. У статті 177 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):
 
     частину першу викласти в такій редакції:
 
     "1. Батьки управляють майном, належним малолітній дитині, без спеціального на те повноваження. Батьки зобов'язані дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах.
 
     Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої потреби та інтереси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи такі потреби та інтереси";
 
     доповнити після частини першої двома новими частинами такого змісту:
 
     "2. Батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав:
 
     укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;
 
     видавати письмові зобов'язання від імені дитини;
 
     відмовлятися від майнових прав дитини.
 
     3. Батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою дитиною правочинів, передбачених частиною другою цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування".
 
     У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;
 
     частину сьому доповнити словами "та повернути доходи, одержані від управління її майном".
 
     2. В абзаці другому частини другої статті 32 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) слова "згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника" замінити словами "згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2620-IVвгору