Документ 2620-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.08.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу
законів про працю України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 44, ст.227 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302) такі
зміни:
1. Частину першу статті 225 доповнити словами:
"а у спорах про виплату належної йому заробітної плати - без
обмеження будь-яким строком".
2. У статті 233:
доповнити статтю після частини першої новою частиною такого
змісту:
"У разі порушення законодавства про оплату праці працівник
має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому
заробітної плати без обмеження будь-яким строком".
У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно
частинами третьою та четвертою;
у частині четвертій слова "частиною другою" замінити словами
"частиною третьою".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2001 року
N 2620-IIIвгору