Документ 262/93, поточна редакція — Прийняття від 15.07.1993

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння почесних звань України
активним учасникам краєзнавчого руху

За значний особистий внесок у розвиток краєзнавчого руху,
збереження національної історико-культурної спадщини присвоїти
почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
ЛОБУРЦЮ - проректорові Полтавського державного
Василю Єгоровичу педагогічного інституту імені
В.Г. Короленка, доктору історичних
наук, професору, голові обласного
товариства краєзнавців
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
БАЧИНСЬКОМУ - доцентові Одеського державного
Анатолію Демидовичу університету, голові обласної спілки
краєзнавців
БУЛАЄВСЬКІЙ - заступникові голови Київської
Наталії Іванівні обласної організації Українського
товариства охорони пам'яток історії
та культури
ВИСОЦЬКОМУ - директорові Луганського краєзнавчого
Віктору Івановичу музею, члену колегії обласної
організації Українського товариства
охорони пам'яток історії та культури
ВИХРОВІЙ - відповідальному секретареві
Зої Андріївні Бориспільської міськрайонної
організації Українського товариства
охорони пам'яток історії та культури,
Київська область
ГОРБИКУ - завідуючому відділом Інституту
В'ячеславу Олександровичу історії України АН України, докторові
історичних наук, професору, члену
правління Всеукраїнської спілки
краєзнавців, м. Київ
ДАНИЛЮКУ - провідному науковому співробітникові
Юрію Зіновійовичу Інституту історії України АН України,
заступнику голови правління
Всеукраїнської спілки краєзнавців,
м. Київ
ЖУРАВЕЛЬ - завідуючій відділом Полтавського
Галині Григорівні краєзнавчого музею, заступникові
голови обласної організації
Українського товариства охорони
пам'яток історії та культури
ІЩЕНКУ - лікареві Канівської районної лікарні,
Михайлу Єфремовичу члену правління Всеукраїнської спілки
краєзнавців, Черкаська область
КИРИЧЕНКУ - головному спеціалістові відділу
Степану Маркевичу Запорізької обласної державної
адміністрації
КОСЯН - начальникові відділу Українського
Галині Сергіївні фонду культури, заступнику голови
правління Всеукраїнської спілки
краєзнавців, м. Київ
КУДИНУ - заступникові голови Львівської
Ігорю Андрійовичу обласної організації Українського
товариства охорони пам'яток історії
та культури (посмертно)
ЛАВРЕНЮКУ - директорові Тернопільського
Венедикту Антоновичу краєзнавчого музею, голові обласної
організації Всеукраїнської спілки
краєзнавців
МОРОЗУ - старшому дільничному інспекторові
Володимиру Степановичу Жовтневого районного відділу
внутрішніх справ м. Дніпропетровська,
заступнику голови секції краєзнавства
обласної організації Українського
товариства охорони пам'яток історії
та культури
ОГНЕВІЙ - завідуючій відділом Волинського
Олені Дмитрівні краєзнавчого музею, членові ради
обласної організації Всеукраїнської
спілки краєзнавців
ПАНЬКІВУ - директорові Івано-Франківського
Михайлу Іллічу краєзнавчого музею, заступнику голови
обласного товариства краєзнавців
СИЛИНУ - членові правління Всеукраїнської
Олександру Панасовичу спілки краєзнавців, м. Київ
СКЛЯРЕНКУ - провідному науковому співробітникові
Євгену Михайловичу Інституту історії України АН України,
доктору історичних наук, професору,
голові ревізійної комісії
Всеукраїнської спілки краєзнавців
ТИШКЕВИЧ - завідуючій Сарненським
Раїсі Костянтинівні історико-етнографічним музеєм,
Рівненська область
ТІМІЧЕВУ - старшому консультантові правління
Леоніду Олександровичу Всеукраїнської спілки краєзнавців,
м. Київ
ТОПЧІЮ - пенсіонерові, голові ради
Петру Семеновичу історико-краєзнавчого музею села
Жуківці Обухівського району, Київська
область
ХОДАКІВСЬКОМУ - директорові Музею народної
Миколі Степановичу архітектури та побуту України,
м. Київ, члену президії правління
Всеукраїнської спілки краєзнавців
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"
БУЙВОЛЕНКО - заступникові директора
Марії Василівні Петрокорбівської середньої школи
Новгородківського району,
Кіровоградська область
БУЛЬБУКУ - учителеві Стрілецько-Кутської
Івану Іллічу середньої школи Кіцманського району,
Чернівецька область
ВІННІЧЕНКУ - учителеві Свірневської середньої
Всеволоду Павловичу школи Голованівського району,
Кіровоградська область
КОВАЛЮ - учителеві Хустянської середньої школи
Віталію Івановичу Буринського району, Сумська область
КРИЖАНІВСЬКОМУ - директорові Слідянської неповної
Миколі Миколайовичу середньої школи Могилів-Подільського
району, Вінницька область
СОВ'ЯКУ - учителеві Снятинської основної школи
Петру Володимировичу Дрогобицького району, Львівська
область
ФЕДІРКУ - учителеві Новгород-Сіверської
Анатолію Михайловичу неповної середньої школи, члену
правління обласного
історико-краєзнавчого товариства,
Чернігівська область
ЧЕПІ - директорові Закарпатської обласної
Володимиру Івановичу станції юних туристів
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ"
БОНДАРЕНКУ - проректорові Луцького державного
Геннадію Васильовичу педагогічного інституту імені Лесі
Українки, голові обласного товариства
краєзнавців
ВОЙНАЛОВИЧУ - доцентові Полтавського державного
Віктору Анатолійовичу педагогічного інституту імені
В.Г. Короленка, заступнику голови
обласного товариства краєзнавців
КІЧИЮ - завідуючому кафедрою Луцького
Івану Васильовичу державного педагогічного інституту
імені Лесі Українки, професорові,
члену президії обласного товариства
краєзнавців
КОВАЛЕНКУ - деканові Чернігівського державного
Олександру Борисовичу педагогічного інституту імені
Т.Г. Шевченка, голові обласного
історико-краєзнавчого товариства
КОПИЛОВУ - ректорові Кам'янець-Подільського
Анатолію Олексійовичу державного педагогічного інституту,
професору, Хмельницька область
ЛЯХУ - завідуючому кафедрою Донецького
Роману Даниловичу державного університету, докторові
історичних наук, професору, голові
правління обласної спілки краєзнавців
НЕСТУЛІ - доцентові Полтавського державного
Олексію Олексійовичу педагогічного інституту імені
В.Г. Короленка, заступнику голови
обласного товариства краєзнавців
ОХРІМЕНКУ - учителеві Майдан-Липненської неповної
Григорію Васильовичу середньої школи Маневицького району,
члену правління обласної організації
Українського товариства охорони
пам'яток історії та культури,
Волинська область
ПЕРЕШИВАЙЛО - директорові Херсонської обласної
Лілії Петрівні станції юних туристів
ПРОКОПЧУКУ - завідуючому відділом народної освіти
Віктору Степановичу Дунаєвецької районної державної
адміністрації, голові районної
організації Всеукраїнської спілки
краєзнавців, Хмельницька область
РЕДІНІЙ - директорові Харківської обласної
Валентині Андріївні станції юних туристів
ТРИГУБУ - завідуючому кафедрою Миколаївського
Петру Микитовичу державного педагогічного інституту,
докторові історичних наук, професору,
голові правління обласного відділення
Всеукраїнської спілки краєзнавців
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ"
МОКРИЦЬКОМУ - кореспондентові газети "Житомирський
Георгію Павловичу вісник", заступнику голови обласного
науково-краєзнавчого товариства
дослідників Волині
ПАРІЙСЬКОМУ - завідуючому редакцією Укрінформу,
Євгену Клавдійовичу члену правління Всеукраїнської спілки
краєзнавців, м. Київ
СЄРИКОВУ - головному редакторові журналу
Анатолію Никифоровичу "Пам'ятки України", члену президії
правління Всеукраїнської спілки
краєзнавців, м. Київ
СИТНИКУ - виконуючому обов'язки відповідального
Анатолію Андрійовичу секретаря Всеукраїнської спілки
краєзнавців, відповідальному
секретареві журналу "Краєзнавство",
м. Київ

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 15 липня 1993 року
N 262/93вгору