Документ 2618-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.07.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між
Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації
стосовно внесення поправок до Угоди про фінансову
допомогу для проекту реабілітації
гідроенергетики та системного контролю
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 25, ст.340 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом
Швейцарської Конфедерації стосовно внесення поправок до Угоди про
фінансову допомогу для проекту реабілітації гідроенергетики та
системного контролю ратифікувати ( 756_028 ) (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2618-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору