Документ 2616-III, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2001

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попереднє схвалення законопроекту
про внесення змін до статті 81
Конституції України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Законопроект про внесення змін до статті 81 Конституції
України, внесений до Верховної Ради України 1 грудня 2000 року 153
народними депутатами України, попередньо схвалити (додається).
2. Включити до порядку денного наступної восьмої сесії
Верховної Ради України питання про Закон України "Про внесення
змін до статті 81 Конституції України".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 11 липня 2001 року
N 2616-III

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 11 липня 2001 року N 2616-III
ЗАКОНОПРОЕКТ
про внесення змін до статті 81
Конституції України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 81 Конституції України після частини другої
доповнити такою частиною:
"У разі виходу народного депутата України, обраного за
виборчим списком політичної партії, блоку політичних партій, зі
складу фракції даної партії, блоку партій, його повноваження
припиняються достроково на підставі закону".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради Українивгору