Документ 2613-XII, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів
України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 41, ст.600 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131 - набуває чинності з 01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
II. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) після цифр "228-5" доповнити
цифрами "228-6".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 вересня 1992 року
N 2613-XIIвгору