Документ 2613-XII, перша редакція — Прийняття від 17.09.1992
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів
України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 41, ст.600 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Доповнити Кримінальний кодекс України ( 2001-05, 2002-05 )
статтею 228-6 такого змісту:
"Стаття 228-6. Незаконний вивіз за межі України сировини,
матеріалів, обладнання для створення зброї,
а також військової і спеціальної техніки
Порушення встановленого порядку вивозу за межі України
сировини, матеріалів, обладнання, технологій, які можуть
використовуватися для створення ракетної, ядерної, хімічної, інших
видів зброї, військової і спеціальної техніки або надання послуг
по створенню зброї, військової та спеціальної техніки, а так само
незаконний їх вивіз, запасних частин до них та військового майна
при відсутності ознак контрабанди, - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з конфіскацією майна".
II. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) після цифр "228-5" доповнити
цифрами "228-6".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 вересня 1992 року
N 2613-XIIвгору