Документ 26-92, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.05.2011, підстава - 3269-VI

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про перелік майнових комплексів державних підприємств,
організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва,
приватизація або передача в оренду яких не допускається
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 11, ст. 96 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 537/97-ВР від 23.09.97, ВВР, 1997, N 45, ст.289
N 650/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст. 41 )
N 358-XIV ( 358-14 ) від 24.12.98, ВВР, 1999, N 7, ст. 52
N 847-XIV ( 847-14 ) від 07.07.99, ВВР, 1999, N 37, ст.332
N 1413-IV ( 1413-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.253
N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.458 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Стаття 1 втратила чинність на підставі Закону N 3269-VI
( 3269-17 ) від 21.04.2011 }

2. Приватизація або передача в оренду майнових комплексів чи
відокремленого майна, які забезпечують діяльність Верховної Ради
України, Президента України, Кабінету Міністрів України, може
провадитися тільки з дозволу зазначених органів. Відсутність
дозволу є підставою для припинення договору оренди.
3. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 31 грудня 1992 року
N 26-92

Опубліковано: "Голос України", 15.01.93

{ Додаток 1 "Перелік майнових комплексів державних
підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного
виробництва, приватизація яких не допускається" втратив чинність
на підставі Закону N 847-XIV ( 847-14 ) від 07.07.99 }

{ Додаток 2 "Перелік майнових комплексів державних
підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного
виробництва, передача в оренду яких не допускається втратив
чинність на підставі Закону N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }вгору