Документ 26-2006-р, попередня редакція — Редакція від 02.12.2009, підстава - 1459-2009-р
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 січня 2006 р. N 26-р
Київ
Про застосування простого векселя за окремими
товарними позиціями у разі здійснення операцій з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 386 ( 386-2008-п ) від 17.04.2008
Розпорядженнями КМ
N 1520-р ( 1520-2008-р ) від 10.12.2008
N 1196-р ( 1196-2009-р ) від 23.09.2009
N 1459-р ( 1459-2009-р ) від 02.12.2009 }

Відповідно до статті 2 Закону України "Про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
( 327/95-ВР ) затвердити згідно з додатком перелік окремих
товарних позицій, сплата за якими ввізного мита, податків та
зборів (крім митних зборів) підприємствами у разі здійснення
операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах проводиться з видачею відповідному органові державної
податкової служби простого векселя.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 січня 2006 р. N 26
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2008 р. N 386 ( 386-2008-п )
ПЕРЕЛІК
окремих товарних позицій, сплата за якими ввізного
мита, податків та зборів (крім митних зборів)
підприємствами у разі здійснення операцій
з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах проводиться з видачею відповідному
органові державної податкової
служби простого векселя

------------------------------------------------------------------ |Код товару згідно з УКТЗЕД| Назва товару згідно з УКТЗЕД | | ( 2371б-14, 2371в-14, | ( 2371а-14, 2371б-14, | | 2371г-14 ) | 2371в-14, 2371г-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |2811 |Інші неорганічні кислоти та інші | | |неорганічні кисневмісні сполуки | | |неметалів | |--------------------------+-------------------------------------| |2842 10 00 00 |Силікати подвійні або комплексні, | | |включаючи алюмосилікати визначеного | | |або невизначеного хімічного складу | |--------------------------+-------------------------------------| |2903 30 33 00 |Бромметан (метилбромід) | |--------------------------+-------------------------------------| |2905 |Спирти ациклічні та їх галогеновані, | | |сульфовані, нітровані або | | |нітрозовані похідні | |--------------------------+-------------------------------------| |2915 |Кислоти ациклічні монокарбонові | | |насичені та їх ангідриди, | | |галогенангідриди, пероксиди, | | |пероксикислоти; їх галогеновані, | | |сульфовані, нітровані або | | |нітрозовані похідні | |--------------------------+-------------------------------------| |2917 |Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, | | |галогенангідриди, пероксиди та | | |пероксикислоти; їх галогеновані, | | |сульфовані, нітровані або | | |нітрозовані похідні | |--------------------------+-------------------------------------| |2918 19 80 20 |12-гідроксистеаринова кислота | | |(12-hydroxystearic acid) | |--------------------------+-------------------------------------| |2927 00 00 00 |Діазо-, азо- або азоксисполуки | |--------------------------+-------------------------------------| |2901 29 00 10 |Пента-1,3-дієн (піперилен) | |--------------------------+-------------------------------------| |2929 |Сполуки, до складу яких входять інші | | |функціональні групи з вмістом азоту | |--------------------------+-------------------------------------| |2933 |Сполуки гетероциклічні лише з | | |гетероатомом (атомами) азоту | |--------------------------+-------------------------------------| |2937 11 00 00 |Соматотропін, його похідні та | | |структурні аналоги | |--------------------------+-------------------------------------| |2937 19 00 00 |Поліпептидні гормони, білкові гормони| | |та глікопротеїнові гормони, їх | | |похідні та структурні аналоги | |--------------------------+-------------------------------------| |2937 90 00 00 |Гормони, природні або одержані в | | |результаті синтезу; їх похідні і | | |структурні аналоги, у тому числі з | | |ланцюговими модифікованими | | |поліпептидами, що використовуються | | |переважно як гормони | |--------------------------+-------------------------------------| |3204 |Органічні синтетичні барвники | | |визначеного або невизначеного | | |хімічного складу; препарати, | | |зазначені у примітці 3 до цієї | | |групи, виготовлені на основі | | |органічних синтетичних барвників; | | |органічні синтетичні продукти видів, | | |які використовують як флуоресцентні | | |відбілювальні препарати або як | | |люмінофори, визначеного або | | |невизначеного хімічного складу | |--------------------------+-------------------------------------| |3208 |Фарби та лаки (включаючи емалі та | | |політури) на основі синтетичних | | |полімерів або хімічно модифікованих | | |природних полімерів, дисперговані або| | |розчинені у неводному середовищі; | | |розчини, зазначені у примітці 4 до | | |цієї групи | |--------------------------+-------------------------------------| |3210 00 |Інші фарби та лаки (включаючи емалі, | | |політури та клейові фарби); готові | | |водні пігменти, які використовують | | |для остаточної обробки шкіри | |--------------------------+-------------------------------------| |3212 10 90 00 |Фольга для тиснення | |--------------------------+-------------------------------------| |3403 |Мастильні матеріали (включаючи | | |мастильно-охолоджувальні емульсії для| | |різальних інструментів, засоби для | | |змащування різі болтів або гайок, | | |засоби для видалення іржі або | | |антикорозійні засоби та засоби для | | |змащування форм для кращого видалення| | |з форм виробів, виготовлені на основі| | |мастильних матеріалів), а також | | |засоби, які використовують для | | |масляної або жирової обробки | | |текстильних матеріалів, шкіри, хутра | | |та інших матеріалів, крім засобів, що| | |містять як основний компонент | | |70 мас. % або більше нафти або | | |нафтопродуктів, одержаних з | | |бітумінозних мінералів | |--------------------------+-------------------------------------| |3404 |Воски штучні та готові воски | |--------------------------+-------------------------------------| |3506 |Готові клеї та інші готові клеїльні | | |препарати (адгезиви), не включені до | | |інших товарних позицій; продукти, що | | |придатні для використання як клеї або| | |клеїльні препарати (адгезиви), | | |розфасовані для роздрібної торгівлі | | |як клеї або клеїльні засоби | | |(адгезиви), масою нетто не більш як | | |1 кг | |--------------------------+-------------------------------------| |3809 |Апретуючі засоби (текстильно- | | |допоміжні речовини), препарати для | | |прискорення фарбування або | | |закріплення барвників, а також інші | | |продукти і готові препарати | | |(наприклад, препарати та засоби для | | |обробки та | | |протрави) видів, які використовують у| | |текстильній, паперовій, шкіряній | | |промисловості або аналогічних | | |виробництвах, які в інших товарних | | |позиціях не зазначені | |--------------------------+-------------------------------------| |3812 |Прискорювачі вулканізації каучуку | | |готові; багатоскладові пластифікатори| | |для каучуку або пластмаси, в інших | | |товарних позиціях не зазначені; | | |антиоксиданти та інші стабілізатори | | |для каучуку або пластмаси | |--------------------------+-------------------------------------| |3814 00 |Розчинники та розріджувачі складні | | |органічні, в інших товарних позиціях | | |не зазначені; готові суміші для | | |видалення фарб або лаків | |--------------------------+-------------------------------------| |3815 |Ініціатори реакцій, прискорювачі | | |реакцій та каталізатори, в інших | | |товарних позиціях не зазначені | |--------------------------+-------------------------------------| |3824 |Готові сполучні суміші, які | | |використовують у виробництві ливарних| | |форм або ливарних стрижнів; хімічна | | |продукція та препарати хімічної або | | |суміжних з нею галузей промисловості | | |(включаючи препарати, що складаються | | |із сумішей природних продуктів), в | | |інших товарних позиціях не зазначені | |--------------------------+-------------------------------------| |3825 |Залишкова продукція хімічної або | | |суміжних з нею галузей промисловості,| | |в інших товарних позиціях не | | |зазначена та не включена; відходи | | |міського господарства; шлам стічних | | |вод; інші відходи, що зазначені в | | |примітці 6 до цієї групи | |--------------------------+-------------------------------------| |3904 |Полімери вінілхлориду або інших | | |галогенованих олефінів, у первинних | | |формах | |--------------------------+-------------------------------------| |3907 |Поліацеталі, інші прості поліефіри | | |(поліетери) та епоксидні смоли, у | | |первинних формах; полікарбонати, | | |алкідні смоли, складні поліалільні |
| |ефіри та інші складні поліефіри | | |(поліестери), у первинних формах | |--------------------------+-------------------------------------| |3910 00 00 90 |Інші силікони у первинних формах, | | |крім масел, смол, еластомерів | |--------------------------+-------------------------------------| |3919 |Плити, листи, смужки, стрічки, плівки| | |та інші плоскі пластмасові форми, з | | |пластмаси, самоклейні, у рулонах або | | |не у рулонах | |--------------------------+-------------------------------------| |3920 |Інші плити, листи, плівки, стрічки та| | |пластини з пластмаси, непористі, | | |неармовані, нешаруваті, без | | |підкладки та не поєднані подібним | | |способом з іншими матеріалами | |--------------------------+-------------------------------------| |3921 |Інші плити, листи, плівки та смуги | | |або стрічки з пластмаси | |--------------------------+-------------------------------------| |3923 |Вироби з пластмаси для | | |транспортування та пакування товарів;| | |пробки, кришки, ковпаки та інші | | |вироби з пластмас для герметизації, | | |закупорювання | |--------------------------+-------------------------------------| |3925 |Вироби будівельні з пластмас, в | | |іншому місці не зазначені | |--------------------------+-------------------------------------| |3926 |Інші вироби з пластмас та вироби з | | |інших матеріалів товарних позицій | | |3901-3914 ( 2371б-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |4005 |Невулканізовані гумові суміші у | | |первинних формах або у вигляді | | |пластин, листів, смуг або стрічок | |--------------------------+-------------------------------------| |4008 |Пластини, листи, стрічки, смуги, | | |прутки і фасонні профілі з | | |вулканізованої гуми, крім твердої | | |гуми | |--------------------------+-------------------------------------| |4016 |Інші вироби з вулканізованої гуми, | | |крім твердої гуми | |--------------------------+-------------------------------------| |4101 |Шкури необроблені великої рогатої | | |худоби (включаючи буйволів) або | | |тварин родини конячих (свіжі або | | |солоні, сушені, золені, пікельовані | | |або консервовані іншим способом, але | | |не дублені, не вироблені під | | |пергамент і не піддані подальшій | | |обробці), з волосяним покривом або | | |без волосяного покриву, спилок або | | |неспилок | |--------------------------+-------------------------------------| |4102 |Необроблені шкури овець або шкурки | | |ягнят (свіжі або солоні, сушені, | | |золені, пікельовані або консервовані | | |іншим способом, але не дублені, не | | |вироблені під пергамент або не | | |піддані подальшій обробці), з | | |вовняним покривом або без вовняного | | |покриву, спилок або неспилок, крім | | |зазначених у примітці 1(c) до цієї | | |групи | |--------------------------+-------------------------------------| |4103 |Необроблені шкури (свіжі або солоні, | | |сушені, золені, пікельовані або | | |консервовані іншим способом, але не | | |дублені, не вироблені під пергамент | | |або не піддані подальшій обробці), з | | |волосяним покривом або без волосяного| | |покриву, спилок або неспилок, крім | | |зазначених у примітках 1(b) або 1(c) | | |до цієї групи | |--------------------------+-------------------------------------| |4104 |Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний | | |краст із шкур великої рогатої худоби | | |(включаючи буйволів) або шкур тварин | | |родини конячих, без волосяного | | |покриву, спилок чи неспилок, але без | | |подальшої обробки | |--------------------------+-------------------------------------| |4105 |Дублена (чинена) шкіра або шкіряний | | |краст із шкур овець чи шкурок ягнят, | | |без вовняного покриву, спилок або | | |неспилок, але без будь-якої подальшої| | |обробки | |--------------------------+-------------------------------------| |4106 |Дублена (чинена) шкіра або шкіряний | | |краст із шкур інших тварин, без | | |вовняного чи волосяного покриву, | | |спилок або неспилок, але без будь- | | |якої подальшої обробки | |--------------------------+-------------------------------------| |4107 |Шкіра, додатково оброблена після | | |дублення або у вигляді шкіряного | | |краста, включаючи шкіру вичинену під | | |пергамент, шкіра із шкур великої | | |рогатої худоби (включаючи буйволів) | | |або шкур тварин родини конячих, без | | |волосяного покриву, спилок або | | |неспилок, крім шкіри товарної позиції| | |4114 ( 2371б-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |4112 00 00 00 |Шкіра, додатково оброблена після | | |дублення або у вигляді шкіряного | | |краста, в тому числі вичинена під | | |пергамент, із шкур овець або шкурок | | |ягнят, без волосяного покриву, спилок| | |або неспилок, крім шкіри товарної | | |позиції 4114 ( 2371б-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |4113 |Шкіра, додатково оброблена після | | |дублення або у вигляді шкіряного | | |краста, в тому числі вичинена під | | |пергамент, із шкур інших тварин, без | | |волосяного покриву, спилок або | | |неспилок, крім шкіри товарної позиції| | |4114 ( 2371б-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |4114 |Замша (включаючи комбіновану замшу); | | |шкіра лакова та шкіра лакова | | |багатошарова (ламінована); шкіра | | |металізована | |--------------------------+-------------------------------------| |4115 10 00 00 |Шкіра композиційна на основі | | |натуральної шкіри або шкіряних | | |волокон, у вигляді пластин, листів | | |або стрічок, у рулонах або не в | | |рулонах | |--------------------------+-------------------------------------| |4203 30 00 00 |Пояси з натуральної та | | |композиційної шкіри; | |--------------------------+-------------------------------------| |4203 40 00 00 |Інші речі до одягу з натуральної | | |та композиційної шкіри; | |--------------------------+-------------------------------------| |4205 00 00 00 |Інші вироби з натуральної або | | |композиційної шкіри | |--------------------------+-------------------------------------| |4301 |Сировина хутрова (включаючи голови, | | |хвости, лапи та інші обрізки, | | |придатні для використання у | | |виробництві хутряних виробів), крім | | |шкірсировини та шкур товарних позицій| | |4101, 4102 або 4103 ( 2371б-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |4302 |Хутрові шкурки дублені або вичинені | | |(включаючи голови, хвости, лапи та | | |інші частини або обрізки хутрових | | |шкурок), нез'єднані або з'єднані (без| | |додавання інших матеріалів), крім | | |включених до товарної позиції 4303 | | |( 2371б-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |4304 00 00 00 |Хутро штучне та вироби з нього | |--------------------------+-------------------------------------| |4504 |Корок агломерований, пресований (з | | |використанням сполучних речовин або | | |без них) і вироби з нього | |--------------------------+-------------------------------------| |4601 |Плетені та подібні вироби з | | |матеріалів для плетіння, зібрані або | | |не зібрані у смуги; матеріали для | | |плетіння, плетені та аналогічні | | |вироби з матеріалів для плетіння, | | |зв'язані у паралельні пасма або | | |сплетені у вигляді листів, закінчені | | |або незакінчені вироби (наприклад, | | |килимки, циновки, рогожі та ширми) | |--------------------------+-------------------------------------| |4802 |Папір та картон некрейдовані | | |ґатунків, що використовуються для | | |письма, друку або інших графічних | | |цілей, та неперфоровані карти і | | |неперфоровані паперові стрічки, в | | |рулонах або прямокутних (включаючи | | |квадратні) аркушах будь-якого | | |розміру, крім паперу товарної позиції| | |4801 або 4803 ( 2371б-14 ); папір та | | |картон ручного відливання | |--------------------------+-------------------------------------| |4804 |Крафт-папір і картон, некрейдовані, у| | |рулонах або в аркушах, крім включених| | |до товарної позиції 4802 або 4803 | | |( 2371б-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |4805 |Інші папір та картон, некрейдовані, у| | |рулонах або в аркушах, не піддані | | |додатковому обробленню або оброблені,| | |як обумовлено приміткою 3 до цієї | | |групи | |--------------------------+-------------------------------------| |4806 |Пергамент рослинний, жиронепроникний | | |папір, калька, пергамін та інший | | |лощений папір, прозорий або | | |напівпрозорий, у рулонах або в | | |аркушах | |--------------------------+-------------------------------------| |4807 00 |Папір та картон багатошарові | | |(виготовлені методом склеювання за | | |допомогою адгезиву плоских шарів | | |паперу або картону), які не мають | | |поверхневого покриття або просочення,| | |армовані або неармовані, у рулонах | | |або в аркушах | |--------------------------+-------------------------------------| |4810 |Папір та картон, покриті з одного або| | |двох боків каоліном (китайською | | |глиною) або іншими неорганічними | | |речовинами, з використанням сполучної| | |речовини або без неї, без будь-якого | | |іншого покриття, у тому числі із | | |забарвленою або незабарвленою | | |поверхнею, з декорованою або | | |недекорованою поверхнею, надруковані | | |або ненадруковані, у рулонах або в | | |прямокутних (включаючи квадратні) | | |аркушах будь-якого розміру | |--------------------------+-------------------------------------| |4811 |Папір, картон, целюлозна вата та | | |полотна з целюлозних волокон, з | | |покриттям, просочені, із забарвленою | | |або декорованою поверхнею або | | |надруковані, у рулонах або в | | |прямокутних (включаючи квадратні) | | |аркушах будь-якого розміру, крім | | |товарів, перелічених у товарній | | |позиції 4803, 4809 або 4810 | | |( 2371б-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |4819 |Ящики, коробки, мішки, пакувальні | | |конверти, пакунки та інша тара з | | |паперу, картону, целюлозної вати або | | |полотна з целюлозних волокон; коробки| | |для картотек, лотки для листів та | | |аналогічні вироби з паперу та | | |картону, що використовуються в | | |установах, магазинах або в | | |аналогічних цілях | |--------------------------+-------------------------------------| |4821 |Етикетки та ярлики з паперу або | | |картону будь-які, надруковані або | | |ненадруковані | |--------------------------+-------------------------------------| |4823 |Інші папір та картон, целюлозна вата | | |і полотна з целюлозних волокон, | | |розрізані за певною формою (або | | |розмірами); інші вироби з паперової | | |маси, паперу, картону, целюлозної | | |вати або полотен з целюлозних волокон| |--------------------------+-------------------------------------| |4908 |Малюнки перебивні (декалькоманії) | |--------------------------+-------------------------------------| |5004 00 |Нитки шовкові (крім пряжі з шовкових | | |відходів), не розфасовані для | | |роздрібної торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5005 00 |Пряжа з шовкових відходів, не | | |розфасована для роздрібної торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5007 |Тканини з шовкових ниток або з | | |шовкових відходів | |--------------------------+-------------------------------------| |5106 |Пряжа з вовни кардочесаної, не | | |розфасована для роздрібної торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5107 |Пряжа з вовни гребенечесаної, не | | |розфасована для роздрібної торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5108 |Пряжа з тонкого волосу тварин кардо- | | |чи гребенечесаного, не розфасована | | |для роздрібної торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5110 00 00 00 |Пряжа з грубого волосу тварин чи | | |кінського волосу (включаючи | | |позументні нитки з кінського волосу),| | |розфасована або не розфасована для | | |роздрібної торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5111 |Тканини з кардочесаної вовни чи | | |кардочесаного тонкого волосу тварин | |--------------------------+-------------------------------------| |5112 |Тканини з гребенечесаної вовни чи | | |гребенечесаного тонкого волосу тварин| |--------------------------+-------------------------------------| |5113 00 00 00 |Тканини з грубого волосу тварин чи | | |кінського волосу | |--------------------------+-------------------------------------| |5204 |Нитки бавовняні швейні, розфасовані | | |або не розфасовані для роздрібної | | |торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5205 |Пряжа бавовняна (крім швейних ниток),| | |з вмістом бавовни 85 мас. % або | | |більше, не розфасована для роздрібної| | |торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5206 |Пряжа бавовняна (крім ниток для | | |шиття), з вмістом бавовни менш як | | |85 мас. %, не розфасована для | | |роздрібної торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5208 |Тканини бавовняні, з вмістом бавовни | | |85 мас. % або більше, з поверхневою | | |щільністю не більш як 200 г/ кв. м | |--------------------------+-------------------------------------| |5209 |Тканини бавовняні, з вмістом бавовни | | |85 мас. % або більше, з поверхневою | | |щільністю понад 200 г/ кв. м | |--------------------------+-------------------------------------| |5210 |Тканини бавовняні, з вмістом бавовни | | |менш як 85 мас. %, змішані головним | | |чином або винятково з синтетичними | | |чи штучними волокнами, з поверхневою | | |щільністю не більш як 200 г/ кв. м | |--------------------------+-------------------------------------| |5211 |Тканини бавовняні, з вмістом бавовни | | |менш як 85 мас. % змішані головним | | |чином або винятково з синтетичними | | |чи штучними волокнами, з поверхневою | | |щільністю понад 200 г/ кв. м | |--------------------------+-------------------------------------| |5212 |Інші тканини бавовняні | |--------------------------+-------------------------------------| |5309 |Тканини з льону | |--------------------------+-------------------------------------| |5310 |Тканини з джгутових або інших | | |текстильних луб'яних волокон товарної| | |позиції 5303 ( 2371в-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |5311 00 |Тканини з інших рослинних текстильних| | |волокон; тканини з паперової пряжі | |--------------------------+-------------------------------------| |5401 10 11 00 |Нитки швейні, армовані із синтетичних| | |волокон, не розфасовані для | | |роздрібної торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5401 10 19 00 |Нитки швейні із синтетичних волокон, | | |не розфасовані для роздрібної | | |торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5401 20 10 00 |Нитки швейні з штучних волокон, | | |не розфасовані для роздрібної | | |торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5402 |Нитки комплексні синтетичні (крім | | |швейних ниток), не розфасовані для | | |роздрібної торгівлі, включаючи | | |синтетичні мононитки з лінійною | | |щільністю менш як 67 децитексів | |--------------------------+-------------------------------------| |5403 |Нитки комплексні з штучних волокон | | |(крім швейних ниток), не розфасовані | | |для роздрібної торгівлі, включаючи | | |штучні мононитки з лінійною щільністю| | |менш як 67 децитексів | |--------------------------+-------------------------------------| |5404 |Мононитки синтетичні з лінійною | | |щільністю 67 децитексів або більше і | | |з поперечним перерізом не більш як | | |1 мм; стрічкові та подібної форми | | |нитки (наприклад, штучна соломка) із | | |синтетичних текстильних матеріалів | | |завширшки не більш як 5 мм | |--------------------------+-------------------------------------| |5406 |Нитки синтетичні або штучні | | |комплексні (крім ниток для шиття), | | |розфасовані для роздрібної торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5407 |Тканини із синтетичних комплексних | | |ниток, включаючи тканини, виготовлені| | |з матеріалів товарної позиції 5404 | | |( 2371в-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |5408 |Тканини із штучних комплексних ниток,| | |включаючи тканини, виготовлені з | | |матеріалів товарної позиції 5405 | | |( 2371в-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |5501 |Джгути із синтетичних ниток | |--------------------------+-------------------------------------| |5508 |Нитки швейні із синтетичних або | | |штучних штапельних волокон, | | |розфасовані або не розфасовані для | | |роздрібної торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5509 |Пряжа із синтетичних штапельних | | |волокон (крім швейних ниток), не | | |розфасована для роздрібної торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5510 |Пряжа із штучних штапельних волокон | | |(крім швейних ниток), не розфасована | | |для роздрібної торгівлі | |--------------------------+-------------------------------------| |5512 |Тканини із синтетичних штапельних | | |волокон з вмістом 85 мас. % або | | |більше цих волокон | |--------------------------+-------------------------------------| |5513 |Тканини із синтетичних штапельних | | |волокон з вмістом менш як 85 мас. % | | |цих волокон, змішаних головним чином | | |або винятково з бавовною, з | | |поверхневою щільністю не більш як | | |170 г/ кв. м | |--------------------------+-------------------------------------| |5514 |Тканини із синтетичних штапельних | | |волокон з вмістом менш як 85 мас. % | | |цих волокон, змішаних головним чином | | |або винятково з бавовною, з | | |поверхневою щільністю понад | | |170 г/ кв. м | |--------------------------+-------------------------------------| |5515 |Інші тканини із синтетичних | | |штапельних волокон | |--------------------------+-------------------------------------| |5516 |Тканини з штучних штапельних волокон | |--------------------------+-------------------------------------| |5601 |Вата з текстильних матеріалів та | | |вироби з неї; текстильні волокна | | |завдовжки не більш як 5 мм (пух), | | |текстильний пил і вузлики | |--------------------------+-------------------------------------| |5602 |Фетр і повсть, просочені або | | |непросочені, з покриттям або без | | |покриття, дубльовані або | | |недубльовані | |--------------------------+-------------------------------------| |5603 |Матеріали неткані, просочені або | | |непросочені, з покриттям або без | | |покриття, дубльовані або недубльовані| |--------------------------+-------------------------------------| |5604 |Гумові нитки та корд, з текстильним | | |покриттям; текстильна пряжа, | | |стрічкові нитки та нитки подібної | | |форми товарної позиції 5404 або | | |5405 ( 2371в-14 ), | | |просочені, з покриттям або в | | |оболонці, з гуми чи пластмаси | |--------------------------+-------------------------------------| |5605 00 00 00 |Нитки металізовані, позументні або | | |непозументні, що є текстильними, | | |стрічковими нитками та нитками | | |подібної форми товарної позиції 5404 | | |або 5405 ( 2371в-14 ), комбіновані | | |з металом у вигляді ниток, стрічок, | | |порошку, або покриті металом | |--------------------------+-------------------------------------| |5606 00 |Нитки позументні, стрічкові нитки та | | |нитки подібної форми товарної позиції| | |5404 або 5405 ( 2371в-14 ), | | |позументні (крім товарної позиції | | |5605 ( 2371в-14 ) та позументних | | |ниток з кінського волосу); пряжа | | |синель (включаючи пряжу синель з | | |пуху); пряжа фасонна петляста | |--------------------------+-------------------------------------| |5607 |Шпагат, мотузки, канати і троси, | | |сплетені чи несплетені, в обплетенні | | |або не в обплетенні, просочені або | | |непросочені, з покриттям або без | | |покриття, в оболонці або без | | |оболонки, з гуми чи пластмаси | |--------------------------+-------------------------------------| |5608 |Сітки плетені із шпагату, мотузок або| | |канатів; готові сітки рибальські та | | |інші готові сітки з текстильних | | |матеріалів | |--------------------------+-------------------------------------| |5609 00 00 00 |Вироби з пряжі, стрічкових та | | |подібної форми ниток товарних позицій| | |5404 або 5405 ( 2371в-14 ), | | |шпагату, мотузок, | | |канатів або тросів, не включені до | | |інших угруповань | |--------------------------+-------------------------------------| |5801 |Тканини ворсові та із синелі, крім | | |тканин, зазначених у товарних | | |позиціях 5802 або 5806 ( 2371в-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |5802 |Тканини махрові для рушників та | | |подібні махрові тканини, крім вузьких| | |тканин товарної позиції 5806 | | |( 2371в-14 ); | | |тафтингові текстильні матеріали, крім| | |виробів товарної позиції 5703 | | |( 2371в-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |5803 |Тканини ажурного переплетення, крім | | |вузьких тканин товарної позиції 5806 | | |( 2371в-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |5804 |Тюль та інші сітчасті полотна, за | | |винятком тканих полотен, трикотажних | | |полотен машинного або ручного | | |в'язання; мереживо у куску, стрічках | | |або окремими орнаментами, крім | | |полотен товарних позицій | | |6002-6006 ( 2371в-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |5806 |Вузькі тканини, крім виробів товарної| | |позиції 5807 ( 2371в-14 ); вузькі | | |тканини безутокові, що складаються з | | |основи, скріпленої склеюванням | | |(болдюкс) | |--------------------------+-------------------------------------| |5807 |Етикетки, емблеми та аналогічні | | |вироби з текстильних матеріалів у | | |куску, у вигляді стрічок чи розрізані| | |за формою або розміром, але не | | |вишиті | |--------------------------+-------------------------------------| |5808 |Тасьма плетена у куску; декоративні | | |оздоблювання у куску без вишивки, | | |крім трикотажних; китиці, помпони та | | |подібні вироби | |--------------------------+-------------------------------------| |5809 00 00 00 |Тканини з металевих ниток або | | |металізованої пряжі товарної позиції | | |5605 ( 2371в-14 ), які | | |використовуються для одягу, | | |оббивання меблів чи подібних цілей, | | |в іншому місці не зазначені | |--------------------------+-------------------------------------| |5810 |Вишивка у куску, у вигляді стрічок | | |або окремих орнаментів | |--------------------------+-------------------------------------| |5811 00 00 00 |Стьобана текстильна продукція у | | |куску, що складається з одного або | | |кількох шарів текстильних матеріалів,| | |з'єднаних з прокладним матеріалом | | |прошиванням або іншим способом, крім | | |вишивки товарної позиції 5810 | | |( 2371в-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |5901 |Текстильні матеріали, просмолені або | | |накрохмалені, які використовуються | | |для виготовлення книжкових палітурок | | |або в аналогічних цілях; полотна для | | |копіювання; заґрунтовані полотна для | | |живопису; бортівка та подібні жорсткі| | |текстильні матеріали, які | | |використовуються для виготовлення | | |каркасів головних уборів | |--------------------------+-------------------------------------| |5903 |Текстильні матеріали, просочені, з | | |покриттям або дубльовані пластмасами,| | |крім матеріалів товарної позиції | | |5902 ( 2371в-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |5906 |Текстильні матеріали прогумовані, | | |крім тканин товарної позиції 5902 | | |( 2371в-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |5907 00 |Текстильні матеріали, просочені або | | |покриті іншим способом; полотна, | | |розписані для театральних декорацій, | | |художніх студій чи аналогічного | | |використання | |--------------------------+-------------------------------------| |6001 |Полотна трикотажні ворсові (включаючи| | |довговорсові полотна) та полотна | | |махрові | |--------------------------+-------------------------------------| |6002 |Полотна трикотажні завширшки не більш| | |як 30 см з вмістом 5 мас. % або | | |більше еластомірних або гумових | | |ниток, крім полотен товарної позиції | | |6001 ( 2371в-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |6003 |Полотна трикотажні завширшки не більш| | |як 30 см, крім полотен товарної | | |позиції 6001 або 6002 ( 2371в-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |6004 |Полотна трикотажні завширшки більш як| | |30 см з вмістом 5 мас. % або більше | | |еластомірних чи гумових ниток, крім | | |полотен товарної позиції 6001 | | |( 2371в-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |6005 |Полотна основов'язані (включаючи | | |вироблені на в'язальних машинах для | | |виготовлення галунів), крім полотен | | |товарних позицій 6001-6004 | | |( 2371в-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |6006 |Полотна трикотажні | |--------------------------+-------------------------------------| |6117 |Додаткові речі до одягу, трикотажні; | | |частини одягу або додаткових речей до| | |одягу, трикотажні | |--------------------------+-------------------------------------| |6217 |Готові додаткові речі до одягу; | | |частини одягу або додаткових речей до| | |одягу, крім виробів товарної позиції | | |6212 ( 2371в-14 ) | |--------------------------+-------------------------------------| |6305 |Мішки та пакети пакувальні | |--------------------------+-------------------------------------| |6307 90 99 00 |Готові вироби, включаючи викройки | | |одягу | |--------------------------+-------------------------------------| |6406 |Частини взуття (включаючи верх взуття| | |з прикріпленою або неприкріпленою | | |внутрішньою устілкою); вкладні | | |устілки, устілки під п'ятку і подібні| | |знімні деталі; гетри, гамаші та | | |подібні вироби і їх частини | |--------------------------+-------------------------------------| |6701 00 00 00 |Шкурки та інші частини птахів, вкриті| | |пір'ям або пухом, пір'я, частини | | |пір'я, пух та вироби з цих матеріалів| | |(крім виробів товарної позиції 0505 | | |( 2371а-14 ) та оброблених стовбурів | | |і стрижнів пір'я) | |--------------------------+-------------------------------------| |7018 |Намистини скляні, вироби, що імітують| | |перли, дорогоцінне або | | |напівдорогоцінне каміння та | | |аналогічні вироби із скла, крім | | |біжутерії; скляні очі, крім протезів;| | |статуетки та інші декоративні вироби | | |із скла, вироблені за допомогою | | |склодувної трубки, крім біжутерії; | | |скляні мікросфери діаметром не більш | | |як 1 мм | |--------------------------+-------------------------------------| |7102 31 00 00 |Алмази непромислові, необроблені | | |або просто розпиляні, розколоті | | |або обдерті | |--------------------------+-------------------------------------| |7117 |Біжутерія | |--------------------------+-------------------------------------| |7316 00 00 00 |Якорі, гачки та їх частини з чорних | | |металів | |--------------------------+-------------------------------------| |7317 00 |Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки | | |креслярські, рифлені цвяхи, скоби | | |(крім тих, що належать до товарної | | |позиції 8305) (2371в-14 ) | | |та аналогічні вироби з | | |чорних металів, з головками або без | | |головок з іншого матеріалу, крім | | |виробів, що мають мідні головки | |--------------------------+-------------------------------------| |7319 |Голки швейні, спиці в'язальні, шила, | | |гачки в'язальні, голки декерні та | | |аналогічні вироби для ручної роботи з| | |чорних металів; англійські шпильки та| | |інші шпильки з чорних металів, в | | |іншому місці не зазначені | |--------------------------+-------------------------------------| |7326 |Інші вироби з чорних металів | |--------------------------+-------------------------------------| |7415 |Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки | | |креслярські, скоби (за винятком тих, | | |що включені до товарної позиції | | |8305) ( 2371в-14 ) та аналогічні | | |вироби мідні або | | |з чорних металів з мідними головками;| | |гвинти, болти, гайки, глухарі, гаки | | |вкручувані, заклепки, шпонки, | | |шплінти, шайби (включаючи пружні) та | | |аналогічні вироби мідні | |--------------------------+-------------------------------------| |8305 |Фурнітура для швидкозшивачів чи | | |папок, канцелярські затискачі і | | |скріпки, індексні карткові покажчики | | |та аналогічні канцелярські вироби з | | |недорогоцінних металів; скоби, | | |з'єднані між собою (наприклад, для | | |канцелярських потреб, оббивання, | | |пакування), з недорогоцінних металів | |--------------------------+-------------------------------------| |8308 |Застібки, рами із застібками, пряжки,| | |пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка | | |та аналогічні вироби з недорогоцінних| | |металів для одягу, взуття, тентів, | | |сумок, дорожніх речей або інших | | |готових виробів; заклепки трубчасті | | |або роздвоєні з недорогоцінних | | |металів; намистини та блискітки з | | |недорогоцінних металів | |--------------------------+-------------------------------------| |9606 |Ґудзики, кнопки та застібки, форми | | |для ґудзиків та інші частини цих | | |виробів; заготовки для ґудзиків | |--------------------------+-------------------------------------| |9607 |Застібки-блискавки та їх частини | |--------------------------+-------------------------------------| |6212 90 00 00 |Частини корсетів, поясів з | | |підв'язками, підтяжки, круглі | | |підв'язки, трикотажні або | | |нетрикотажні | |--------------------------+-------------------------------------| |6307 90 10 00 |Викройки одягу, трикотажні | |--------------------------+-------------------------------------| |8310 00 00 00 |Таблички з назвами, найменуваннями, | | |адресами та аналогічні таблички, | | |цифри, літери та інші символи з | | |недорогоцінних металів, крім виробів | | |товарної позиції 9405 ( 2371г-14 ) | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Постанови КМ N 386 ( 386-2008-п ) від
17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 1520-р ( 1520-2008-р ) від 10.12.2008, N 1196-р ( 1196-2009-р )
від 23.09.2009, N 1459-р ( 1459-2009-р ) від 02.12.2009 }вгору