Документ 2599-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.06.2005. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів
України у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про телекомунікації"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 26, ст.349 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. У частині другій статті 3 Закону України "Про концесії" ( 997-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372; 2002 р., N 48, ст. 362; 2004 р., N 19, ст. 254):
 
     1) абзац десятий виключити;
 
     2) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
     "надання телекомунікаційних послуг, у тому числі з використанням телемереж".
 
     2. У статті 19 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405) слова "та Законом України "Про зв'язок" виключити.
 
     3. У частині першій статті 3 Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2004 р., N 13, ст. 181) слова "Про зв'язок" замінити словами "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ).
 
     4. У статті 2 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137) слова "Про зв'язок" замінити словами "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ).
 
     5. У Законі України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" ( 2919-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 103):
 
     1) у статті 1:
 
     у частині першій:
 
     в абзацах другому - четвертому слова "система (мережа) зв'язку" в усіх відмінках і числах замінити словами "телекомунікаційна система (мережа)" у відповідному відмінку і числі;
 
     в абзаці третьому слова "забезпечення зв'язку" замінити словами "забезпечення телекомунікацій (електрозв'язку)";
 
     абзац шостий виключити;
 
     частину другу викласти в такій редакції:
 
     "Терміни "оператор" та "мережа зв'язку" у цьому Законі вживаються відповідно у значенні термінів "оператор телекомунікацій" та "телекомунікаційна мережа", визначених у Законі України "Про телекомунікації" ( 1280-15 );
 
     2) у частині першій статті 3 слова "Про зв'язок" замінити словами "Про телекомунікації" ( 1280-15 );
 
     3) у статті 5:
 
     частину першу виключити;
 
     у частині другій слова "системи (мережі) зв'язку, їх стаціонарні" замінити словами "телекомунікаційні системи (мережі), їх фіксовані";
 
     4) у частині четвертій статті 7 слова "телефонного зв'язку та/або радіозв'язку" замінити словами "фіксованого та/або рухомого (мобільного) телефонного зв'язку".
 
     6. У частині першій статті 3 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" ( 851-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 275) слова "Про зв'язок" замінити словами "Про телекомунікації" ( 1280-15 ).
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 31 травня 2005 року
N 2599-IVвгору