Документ 259-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.05.2008. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
щодо оприлюднення інформації стосовно
зон радіоактивного забруднення
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 24, ст.232 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. У статті 2 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 177, N 37, ст. 541; 1997 р., N 20, ст. 145):
 
     1) у частині п'ятій слова "Академії наук України" замінити словами "Національної академії наук України", а слова "Державного комітету України по гідрометеорології" виключити;
 
     2) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, та дані щорічних дозиметричних паспортизацій із зазначенням очікуваних доз опромінення населення оприлюднюються Кабінетом Міністрів України один раз на три роки, починаючи з 2009 року".
 
     У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
 
     3) частину сьому викласти в такій редакції:
 
     "Карти зазначених зон, перелік населених пунктів, віднесених до цих зон, та дані щорічних дозиметричних паспортизацій із зазначенням очікуваних доз опромінення населення один раз на три роки публікуються в загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації і зберігаються у відповідних центральних та місцевих органах державної влади".
 
     2. У статті 2 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1996 р., N 35, ст. 162; 2006 р., N 49, ст. 485):
 
     1) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, та дані щорічних дозиметричних паспортизацій із зазначенням очікуваних доз опромінення населення оприлюднюються Кабінетом Міністрів України один раз на три роки, починаючи з 2009 року".
 
     У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
 
     2) частину сьому викласти в такій редакції:
 
     "Карти зазначених зон, перелік населених пунктів, віднесених до цих зон, та дані щорічних дозиметричних паспортизацій із зазначенням очікуваних доз опромінення населення один раз на три роки публікуються в загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації і зберігаються у відповідних центральних та місцевих органах державної влади".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 10 квітня 2008 року
N 259-VIвгору