Документ 2585-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про забезпечення виконання
Рішення Конституційного Суду України
від 30 вересня 2010 року N 20-рп/2010
щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Закону України
"Про внесення змін до Конституції України"
від 8 грудня 2004 року N 2222-IV
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 52, ст.575 )

Відповідно до статті 91, частини другої статті 84, частини
третьої статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Доручити комітетам Верховної Ради України протягом місяця
проаналізувати прийняті Верховною Радою України з 1 січня
2006 року закони та інші нормативно-правові акти на предмет їх
відповідності положенням Конституції України ( 254к/96-ВР ) в
редакції, що існувала до внесення до неї змін Законом України "Про
внесення змін до Конституції України" ( 2222-15 ) від 8 грудня
2004 року, та внести пропозиції щодо приведення законів та інших
нормативно-правових актів у відповідність із Конституцією України
( 254к/96-ВР ) від 28 червня 1996 року.
2. Утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради
України (з правами головного Комітету Верховної Ради України) для
підготовки пропозицій щодо змін до чинного законодавства у зв'язку
з прийняттям Конституційним Судом України Рішення ( v020p710-10 )
щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Закону України "Про внесення змін до
Конституції України" ( 2222-15 ) від 8 грудня 2004 року (далі -
Тимчасова спеціальна комісія).
3. Тимчасовій спеціальній комісії невідкладно підготувати
проекти рішень Верховної Ради України, що випливають із Рішення
Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року
( v020p710-10 ), щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) Закону України "Про внесення
змін до Конституції України" ( 2222-15 ) від 8 грудня 2004 року
(справа про додержання процедури внесення змін до Конституції
України) ( 254к/96-ВР );
у разі необхідності підготувати проект звернення Верховної
Ради України до Конституційного Суду України щодо роз'яснення
зазначеного Рішення ( v020p710-10 ).
4. Встановити, що кількісний склад Тимчасової спеціальної
комісії становить 10 народних депутатів України.
5. Обрати головою Тимчасової спеціальної комісії Першого
заступника Голови Верховної Ради України - Мартинюка Адама
Івановича (фракція Комуністичної партії України), заступником
голови Тимчасової спеціальної комісії - народного депутата України
Шпенова Дмитра Юрійовича (фракція Партії регіонів).
6. Обрати до складу Тимчасової спеціальної комісії таких
народних депутатів України:
ВОРОПАЄВА - фракція Партії регіонів; Юрія Миколайовича
КАМЧАТНОГО - позафракційний; Валерія Григоровича
КНЯЗЕВИЧА - фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - Руслана Петровича НАРОДНА САМООБОРОНА";
МАТВЄЄВА - фракція Комуністичної партії Валентина Григоровича України;
МІРОШНИЧЕНКА - фракція Партії регіонів; Юрія Романовича
ПАВЛЕНКА - фракція "Блок Литвина"; Сергія Григоровича
ПИСАРЕНКА - позафракційний; Валерія Володимировича
СТРЕТОВИЧА - фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - Володимира Миколайовича НАРОДНА САМООБОРОНА".
7. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової спеціальної
комісії покласти на Апарат Верховної Ради України та секретаріати
комітетів Верховної Ради України: з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування, з питань правової політики, з питань
Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності
Верховної Ради України.
8. Визначити термін діяльності Тимчасової спеціальної
комісії - шість місяців з дня прийняття цієї Постанови.
9. Звіт Тимчасової спеціальної комісії про виконану роботу
заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не
пізніше шести місяців з дня прийняття цієї Постанови.
10. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 6 жовтня 2010 року
N 2585-VIвгору