Про Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України
Указ Президента України від 17.04.1992257
Документ 257/92, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.07.2010, підстава - 723/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 723/2010 ( 723/2010 ) від 24.06.2010 }
Про Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1167/95 ( 1167/95 ) від 19.12.95 )

1. Підтримати ініціативу групи народних депутатів України і
утворити Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України(Фонд). ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1167/95 ( 1167/95 ) від 19.12.95 )
2. Визначити статус Фонду як центральної науково-методичної,
консультативної та координуючої установи при Президентові України
для підтримки та сприяння розвиткові місцевого самоврядування в
Україні. Основними завданнями Фонду є: надання науково-методичної та консультативної допомоги у
становленні та розвитку місцевого самоврядування; координація зусиль вітчизняних асоціацій та інших
організацій, діяльність яких спрямована на розвиток місцевого
самоврядування; сприяння органам місцевого самоврядування у розвиток
демократичних форм і методів їх роботи; сприяння утвердженню правових засад у діяльності органів
місцевого самоврядування; вироблення на основі вітчизняного і міжнародного досвіду
пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого самоврядування.
( Стаття 2 в редакції Указу Президента N 1167/95 ( 1167/95 ) від
19.12.95 )
3. Призначити головою Фонду БУТКА Ігоря Пилиповича.
4. Голові Фонду Бутку І. П. у місячний строк подати
Президентові України на затвердження проект Положення про Фонд
сприяння становленню і розвитку місцевого та регіонального
самоврядування України.
5. Кабінету Міністрів України виділити на 1992 рік для
забезпечення діяльності Фонду 2 млн. карбованців за рахунок
резервного фонду Уряду.
6. Указ набуває чинності з дня його підписання.

Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 17 квітня 1992 року
N 257вгору