Документ 257-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.04.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо усиновлення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 24, ст.230 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Сімейному кодексі України ( 2947-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):
1) статтю 127 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. У разі відмови державним органом реєстрації актів
цивільного стану у визнанні особи батьком дитини батьківство щодо
дитини може бути визнане за рішенням суду";
2) у статті 211:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не
молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є
родичем дитини";
абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту:
"Різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути більшою
ніж сорок п'ять років";
3) частину першу статті 212 доповнити пунктом 9 такого
змісту:
"9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків,
коли іноземець є родичем дитини".
2. Статтю 24 Закону України "Про охорону дитинства"
( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30,
ст. 142; 2002 р., N 32, ст. 232; 2005 р., N 10, ст. 191, N 11,
ст. 202) після частини сьомої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Усиновлення дитини, яка є громадянином України, не може
здійснюватися іноземцем, який не перебуває в шлюбі, за винятком,
коли іноземець є родичем дитини".
У зв'язку з цим частини восьму - тринадцяту вважати
відповідно частинами дев'ятою - чотирнадцятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 10 квітня 2008 року
N 257-VIвгору